Home ေဆာင္းပါး အေျခခံဥပေဒ – ႏိုင္ငံေရးပါတီ – ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္

အေျခခံဥပေဒ – ႏိုင္ငံေရးပါတီ – ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္

1337

အေျခခံဥပေဒ – ႏိုင္ငံေရးပါတီ – ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၂ ရက္)

တကယ္တပ္ခ်င္တဲ့ေခါင္းစဥ္က ‘အေျခခံဥပေဒ- ႏိုင္ငံပါတီ – ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ – တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စု’ ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဆိုရင္ သိပ္ကို ရွည္လ်ားသြားမွာ စိုးလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျဖတ္ၿပီး အခုလို တပ္လိုက္ရတာပါ။ အတိုဆုံးနဲ႔ အရွင္းလင္းဆုံးေျပာရရင္ ‘ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုျပႆနာ’ ကို ေျဖရွင္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ ‘ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာ’ ဆိုတာ ‘ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး’ ကို ၿခဳံငုံေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး’ ဆိုတာဟာ ဒီကေန႔ကာလ အသုံးအႏႈန္းအရ ဆိုရင္ေတာ့ ‘ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး’ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္”နဲ႔ “ဖက္ဒ ရယ္ဒီမိုကေရစီ” ဆိုၿပီး အျငင္းပြားစရာ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေန႔ (CRPH) နဲ႔ (NUG) ရဲ႕ေၾကညာခ်က္ေတြမွာေတာ့ “ဖက္ဒ ရယ္ဒီမိုကေရစီ”လို႔ သုံးစြဲေဖာ္ျပေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။

‘ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး’ ဆုံးရႈံးသြားရတာဟာ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔အမွ်ပဲ မဟုတ္ပါလား။ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ မေရွးမေႏွာင္း ‘ျပည္တြင္းစစ္’ စတင္ေပါက္ကြဲခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔အထိ မရပ္စဲႏိုင္ေသး ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ မရပ္မနားျဖစ္ပြားေနတာဆိုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ခဲ့ ၿပီ။ ‘စစ္အုပ္စု’ ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ထဲကေန အေကာင္ေပါက္ – အစြယ္ထြက္လာခဲ့တာျဖစ္တယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စုအေကာင္ေပါက္လာတာဟာ ‘ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိ ေရး’ ဆိုတာေတြ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆိတ္သုဥ္းသြားတာကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၆၂ မတ္လကေန ဒီကေန႔အထိ ကာလဟာ ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆိတ္သုဥ္းသြားတဲ့ ေခတ္ကာလႀကီးျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္အဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အေမွာင္ေခတ္ႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒီအေမွာင္ေခတ္ ကာလရွည္ႀကီး ထဲမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ဖူးသမွ် ‘ အေျခခံဥပေဒ – ဆိုရွယ္လစ္ – ဒီမိုကေရစီ – ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ – ျပည္ေထာင္စု (ဝါ) ဖက္ဒရယ္ – ႏိုင္ငံေရးပါတီ’ စတာေတြဟာ ‘ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသားေရာင္း’တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ လိမ္ညာ လွည့္ျဖားမႈေတြသာျဖစ္တယ္။ ဒီအသုံးအႏႈန္းေတြ၊ ဒီစကားလုံးေတြ – ဒီအသုံးအႏႈန္း၊ ဒီစကားလုံးေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေန တာေတြ မွန္သမွ်လည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြား (ဝါ) အာဏာရဲ႕ေအာက္မွာ ‘ေပၚဆိုေပၚ – ေပ်ာက္ဆိုေပ်ာက္’ ရတဲ့ စစ္ အုပ္စုရဲ႕ လက္ခုပ္ထဲက ေရပမာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္မိစာၦစစ္အုပ္စုရဲ႕ ‘ေဖေဖၚဝါရီ ၁ရက္ အာဏာသိမ္းမႈ’ က ေအာက္ပါ အခ်က္ ၆ခ်က္ကို ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္ကာလထက္မဆို ပိုမိုရွင္းလင္းၾကည္လင္စြာ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစခဲ့ၿပီ။

၁။ ‘ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဆိုတာ စစ္အုပ္စုက ခြင့္ျပဳသေလာက္ပဲ ရမယ္။
၂။ စစ္အုပ္စုက ခြင့္ျပဳသေလာက္သာ ‘ႏိုင္ငံေရးပါတီ’အျဖစ္ တည္ရွိႏိုင္ၿပီး ခြင့္မျပဳေတာ့နဲ႔ တခါထဲ ဇီဝိန္ခ်ဳပ္ေစရမယ္။
၃။ ‘ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္’ ဆိုတာ စစ္အုပ္စုက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသူေတြသာ ျဖစ္ေစရမယ္။
၄။ စစ္အုပ္စုက မလိုလားတဲ့ ‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္’ မွန္သမွ် ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမယ္။
၅။ စစ္အုပ္စုက ‘ျပည္တြင္းစစ္’ကို၊ ‘တပ္မေတာ္’ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴထားတယ္။
၆။ ကာလပိုင္းအလိုက္ ေပၚေပါက္လာတတ္တဲ့ ‘ေစ့စပ္ေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး’ ဆိုတာဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လတ္တ ေလာနဲ႔ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ထိန္းညႇိေရးအေျခခံေအာက္မွာ ‘တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအနက္ တစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းစီ ခြဲထုတ္ၿပီး ယာယီအားျဖင့္ အေပးအယူလုပ္မႈျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ‘ယာယီအေပးအယူလုပ္မႈ’ဟာ ဘက္ႏွစ္ဖက္ပါရွိၿပီး ပထမဖက္က လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အၾကပ္အတည္းႀကီးကေန စစ္အုပ္စုအတြက္ အသက္ရႉေပါက္ ရသြားေစဖို႔ဆို တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အျခားတစ္ဖက္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားရဲ႕ ဘုံစုစည္းထားမႈနဲ႔ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ တည္ရွိမႈေတြကို တကြဲတျပားစီျဖစ္သြားေအာင္ သပ္ရႈိၿဖိဳခြဲပစ္ဖို႔ ေထာင္ ေခ်ာက္ဆင္ထားတဲ့ ပရိယာယ္သတ္ကြင္းလည္း ျဖစ္တယ္။

နိဂုံးေကာက္ခ်က္က လြယ္လြယ္ေလးပါ။
(က) စစ္အုပ္စု တည္ၿမဲေနသမွ် ‘ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္ပါ။
(ခ) စစ္အုပ္စုက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ‘အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေဘာင္’ ထဲမွာ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ – စစ္မွန္ေသာ တန္းတူေရး – စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဘယ္ေတာ့မွမရႏိုင္ပါ။
(ဂ) စစ္အုပ္စု တည္ၿမဲေနသမွ် ‘ျပည္တြင္းစစ္’ ဘယ္ေတာ့မွ ရပ္စဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
(ဃ) စစ္အုပ္စုတည္ၿမဲေနသမွ် စစ္အုပ္စုဝင္ေတြသာ ခ်မ္းသာၿမဲခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုဟာ ဆင္းရဲမြဲေတၿမဲ ဆင္းရဲမြဲေတေနပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္က
မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု အကုန္အစင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုဆန႔္က်င္တဲ့ အင္အားစုမွန္သမွ် ေသြးစည္းညီၫြတ္ၾကၿပီး၊ စစ္အုပ္စုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းပစ္ၾကဖို႔ပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ အင္အားစုတစ္စုနဲ႔တစ္စု စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အားလုံးကို စစ္အုပ္စုက ေခ်မႈန္းဝါးမ်ိဳသြား ပါလိမ့္မယ္။