Home ရုပ္သံ Radio Karen: မယ္လစခန္းအတြင္း ယခင္စိတ္ၾကြေဆးျပားဖမ္းမိသည့္ အိမ္တြင္ ေဆးျပားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထပ္ေတြ႔

Radio Karen: မယ္လစခန္းအတြင္း ယခင္စိတ္ၾကြေဆးျပားဖမ္းမိသည့္ အိမ္တြင္ ေဆးျပားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထပ္ေတြ႔

716