Home ရုပ္သံ Radio Karen: တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ေသာသတင္းအမွားေတြတိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္တပ္မေတာ္ Facebook account ဖြင့္။

Radio Karen: တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ေသာသတင္းအမွားေတြတိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္တပ္မေတာ္ Facebook account ဖြင့္။

818