Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကိုဗစ္ႏွင့္ ဂလိုဗယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ ၀န္းရံမႈျဖင့္ ကူေျဖရွင္း (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ကိုဗစ္ႏွင့္ ဂလိုဗယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ ၀န္းရံမႈျဖင့္ ကူေျဖရွင္း (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1438

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ကိုဗစ္ႏွင့္ ဂလိုဗယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ ၀န္းရံမႈျဖင့္ ကူေျဖရွင္း

ကမၻာ့ရြာဟူသည့္ စကားလံုးသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားတြင္ ေခတ္စားလာသည္။ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ကမၻာ႔တစ္ေနရာမွ အျဖစ္အပ်က္ကို အျခားတေနရာက သိႏုိင္သည္။ ယင္းကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (Globalization) ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈဟု ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ သုေတသီမ်ားက ဆို သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာတြင္ ၁၉၈၈ က ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးမွာ ကမၻာသို႔ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ႏုိဝင္ဘာတြင္ အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမဏီကို ခြဲျခားထားသည့္ ဘာလင္တံတုိင္း ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမဏီ တစ္ႏုိင္ငံတည္းျပန္ေပါင္းစည္းသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ကမၻာတြင္ စစ္ေအးကာလ ၿပီးဆံုးသြားၿပီး အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီ တုိ႔ ေအာင္ပြဲခံခ်ိန္ဟု ညႊန္းဆိုၾကသည္။ နာမည္ႀကီးႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဖရန္စစ္ဖူကူးယာမား (Francis Fukuyama)က သမုိင္း၏ နိဂံုး (The End of History)ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၿပီး ပညာရွင္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးစရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ညႊန္းဆို၍ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာ အပါအဝင္ စီးပြားေရး တံခါးပိတ္ဝါဒ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒ စီးပြားေရးစနစ္ (ေစ်းကြက္စီးပြားေရး)သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္္သံုးခဲ့ရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာ ပိုမိုထြန္းကားလာကာ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း အက်ိဳးုဆက္က ကမၻာတြင္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကို အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက ေျခာက္လွန္႔ျပခဲ့သည္။

အထင္ကရ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ World Trade Center ကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ မ်ားက ေျခာက္လွန္႔ႏိုင္သည့္သေဘာဟု ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ေသာမတ္စ္ဖရန္းမန္း(Thomas Friedman)က ညႊန္းဆိုျပန္ရာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝထဲသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ကမၻာေက်ာ္ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီၾကည့္႐ႈႏိုင္သလို တဦးႏွင့္တဦး ဆက္သ သြယ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုး ပထဝီနယ္နိမိတ္မျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိႏုိင္သည္။ နည္းပညာထြန္းကားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ထိပ္တန္းသို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ သလို ေရၾကည္ရာ၊ ျမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈသည္လည္း သာမန္ကိစၥရပ္သဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသလုိ ဆိုး က်ဳိးမ်ားလည္းရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ အားနည္းၿပီး စီးပြားေရး မေတာင့္တင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ႀကီးက ခ်ယ္လွယ္ခ်င္သည့္သေဘာ ေတြ႔ရသည္။

အားလံုးသိရွိေနၾကသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရစ္ပ္သည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသေဘာအရ ကမၻာလံုးခ်ီ၍ ကူးစက္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း ႀကီးစြာ႐ိုက္ခတ္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုထံသို႔လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ိုက္ခတ္မႈလည္း ႀကီးမားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံ သားမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာၾကသည့္အေပၚ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ သံသယျဖစ္မႈ မ်ား၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးပညာေပးကို လိုက္နာမႈအားနည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ရွိေနသည္။

ယင္းကို႐ိုနာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုသကဲ့သို႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ လည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသူမ်ား လက္ညႇိဳးထိုးမလႊဲ ျဖစ္ေနသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အတၱ၊ ေလာဘ၊ မာန၊ ကိုယ္က်ိဳးမ်ားကို ေဘးဖယ္ကာ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးဟူ၍ မခြဲျခားဘဲ လူသားဆန္ ဆန္ႏွင့္ လူသားအားလံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ အႏၱရာယ္မွ ေလ်ာ့နည္း ကင္းေ၀း ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ သတင္းအမွားမ်ားကို မယံုစားမိေစရန္ သတိခ်ပ္ေစခ်င္သည္။

ယခု ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရစ္ပ္(ကိုဗစ္)ျပႆနာမွာ အလႊာစံုလူတန္းစားမ်ား ခံစားေနရသည့္အတြက္ အသိ တရား၊ သတိတရားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ရန္ က်င့္ႀကံေန ထိုင္ သြားလာလႈပ္ရွားၾကရေပမည္။ သို႔မွသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ကူးစက္ေရာဂါ ႐ိုက္ခတ္မႈႀကီးကို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေဖးမ ကူညီကာ အတူတကြ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းျမႇင့္တင္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ခက္ခဲေနသူမ်ားအား ေ၀ငွျခင္း၊ အကူအညီလိုသူမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီျခင္းႏွင့္ ရပ္ေရးရြာ ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း အတူတကြ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။