Home လူထုအသံ ေပးစာက႑ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ ေပးစာ

နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ ေပးစာ

2891

သုိ႔

ကရင္သတင္းစဥ္မွတစ္ဆင့္
(ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတႀကီးႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ သိေစရန္)

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၅ရက္ေန႔ (၁၉း၀၀)ခ်ိန္ခန္႔၌ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဇဲြကပင္ခမ္းမတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးတစ္ဦးမွ (DKBA) ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ (KNLA-PC) ဗုိလ္မွဴးႀကီးတုိ႔အား ၂၀-၈-၂၀၁၀ခုႏွစ္က (DKBA)မွ (BGF)သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ ၁၀၁၁ မွ ၁၀၂၂အထိ တပ္ရင္း ၁၂ရင္း ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္မွာ တပ္ရင္းမွဴး၊ ဒုတပ္ရင္းမွဴး၊ ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခဲြမွဴးတုိ႔သည္ ဗုိလ္မွဴးရာ ထူးအဆင့္ သူတုိ႔ေပးထားေၾကာင္း တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္သည္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္အထိ ေပးဖုိ႔လည္း မရွိပါ။ ခြင့္ျပဳဖုိ႔လည္း မရွိပါဟု ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသြားပါသည္။

၂၀-၈-၂၀၁၀ တြင္ ၁၀၁၁ မွ ၁၀၂၂ အထိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၂ရင္းမွဴး ႏုိင္ငံေတာ္ တပ္ရင္းအလုိက္ ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ တစ္ျခား ေသာအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ ေသြးခဲြမႈတုိ႔ျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိႏွင့္ ဆရာအဆင့္ ရဲေဘာ္အဆင့္တုိ႔သည္ DKBA ႏွင့္ KNLA-PC အဖဲြ႔တုိ႔ထံသုိ႔ ခဲြထြက္ၿပီး ပူးေပါင္းသြားၾကသည္။

၁၀၁၁ မွ ၁၀၂၂အထိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၁၂ရင္းမွ တုိက္ပဲြတြင္ က်ဆုံးသည့္အရာရွိ ဆရာအဆင့္ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ အျခား အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းသည့္ အရာရွိ ဆရာႏွင့္ရဲေဘာ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀-၈-၂၀၁၀ မွ ၂၀-၈-၂၀၁၃ အထိ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္ရင္းအလုိက္ ဖဲြ႕စည္းပုံမျပည့္ေတာ့ပါ။ တပ္ရင္းအလုိက္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ေနရာတြင္ လုိအပ္ေန သည့္ အရာရွိေနရာ၊ ဆရာအဆင့္ေနရာ၊ ရဲေဘာ္အဆင့္ေနရာတြင္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခြင့္မျပဳဟုလည္း သိရွိခဲ့ရၿပီး ခြင့္ ျပဳရန္လည္း မၾကားခဲ့ဘူးပါ။

၎ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ စုစုေပါင္း တပ္ရင္း ၁၂ရင္းသည္ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း ၁၂ရင္းသည္လည္း အင္အားမ်ား တျဖည္ျဖည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု ထင္မိသလုိ အင္အားေလ်ာ့ နည္းေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎မွ ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာဆုိေသာ စကားသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါသလား။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လက္ရွိ ရင္ ဆုိင္ေနရသည့္ တပ္ေရးတပ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔မွ အဆင္ေျပစြာ ၀င္ေရာက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကရင္သတင္းစဥ္မွတဆင့္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္မွဴးတစ္ဦး