Home လူထုအသံ ေပးစာက႑ လကမၻာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တူေသာ သဃၤန္းညီေနာင္-ျမ၀တီ ကားလမ္း ( KIC သို႔ေပးစာ)

လကမၻာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တူေသာ သဃၤန္းညီေနာင္-ျမ၀တီ ကားလမ္း ( KIC သို႔ေပးစာ)

1984
ျမ၀တီၿမိဳ႕တေစၦ၏ KIC သို႔ေပးစာ

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ-ေကာ႔ကရိတ္-သဃၤန္းညီေနာင္-ျမ၀တီ ကားလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ မိုးရာသီတြင္ အလြန္ပင္ လမ္းမ်ားဆိုးလွ်က္ရွိရာ သဃၤန္းညီေနာင္-ျမ၀တီ လမ္းအပိုင္းသည္ အဆိုးဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကားသမားမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကပင္ လကမၻာမ်က္ႏွာျပင္ကို သြားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေလ႔က်င့္ေပးေနသည္ဟုပင္ တင္စားေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

လမ္းတံတားေၾကး ပံုမွန္ေကာက္ခံေနေသာ္လည္း ယခုဆိုလွ်င္ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ လမ္းျပဳျပင္ျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ ဒီလို ပိုက္ဆံေတာင္းေကာက္ခံၿပီး လမ္းမျပင္သည္ကို ဂ်ာနယ္၊ စာေဆာင္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႔ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လစ္လွ်ဴရႈကာ ပို၍ပင္ အရြက္တိုက္မလုပ္ေပးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဘားအံမွ ျမ၀တီကို မၾကာခဏလာေနေသာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သူစီးေနသည့္ ကားထဲတြင္ ပခက္ေပၚ ထိုင္သြားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ လမ္းပ်က္မွန္း မသိဘူးလို႔ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားေျပာဆို ေ၀ဖန္သေရာ္ေနၾကပါသည္။

လမ္းေတြပ်က္ဆီးလြန္းတာေၾကာင့္ မၾကခဏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေတာင္ေပၚမွ ေခ်ာက္ထဲသို႕ က်ျခင္း၊ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ျခင္း၊ လမ္းပိတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အသက္ေတြ မ်ားစြာ ဆံုးရံႈးေနၾကရပါသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြ ဆိုရင္လည္း စည္ပင္သာယာမွ ေန႔စဥ္အေကာက္ေကာက္ေနၿပီး လမ္းေပါက္ဖာျခင္းကိုေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ေနပါသည္။ လာဘ္စားမႈမ်ား အလြန္ပင္ ပို၍ ႀကီးထြားေနပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီမွာ လက္သံေျပာင္သည္ဟု ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သေရာ္ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

အႏိုင္ရအစိုးရျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ေျချပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေတြ ကိုယ္တိုင္ကပင္ အစိုးရအေပၚလြန္စြာ စိတ္ပ်က္ေနၾကဟု သိရွိရသည္။ ၄င္းတို႔မွာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္ဖ်က္ဆီးမည့္သူအား ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားကာ လိုက္လံအားေပးေသာအဖြဲ႔ဟု ဆိုကာမည္သူမွ် ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ မျပဳျခင္းကိုခံေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ဘ၀ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေသာ (၂)သီးစား၀န္ထမ္းျဖစ္သည့္ စစ္တပ္ကလာသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတတ္သည္ဟု စိတ္ႀကီး၀င္ကာ အမွားမ်ားကို ေန႕စဥ္က်ဴးလြန္ေနေသာ တရားခံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ပို၍ဆိုး၀ါးသည္မွာ ျပည္သူလူထုမလိုလားေသာ မႏွစ္သက္ေသာသူကိုမွ ျမ၀တီၿမိဳ႕ (၂၄)နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ထိုးေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏွိတ္ကြတ္ခဲ႔တဲ႔၊ ကရင္ျပည္သူေတြကို လိမ္ညာေနတဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းႏွင့္ တရုတ္မ ေဒၚသင္းသင္းျမတ္ တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ပိုင္ကိုင္ျခင္းတို႔သည္ အလြန္းပင္ အက်ီးတန္ရုပ္ဆိုးလြန္းပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အာဏာပိုင္ေတြ ဌာနႀကီးေတြ အလြန္အကၽြန္ သံုးစြဲေနတဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ကာမိေစရန္ ျပည္သူလူထု ေနအိမ္ေတြ အေပၚ မမွန္မကန္ ယူနစ္တိုး ေကာက္ခံေနမႈေတြဟာ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားကို အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မိုးရာသီတိုင္း စိုက္သေလာက္ တခါမွ်ႀကီးျပင္းလာတာ မေတြ႕ရတဲ႔ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး ယၾတယ်ာ ေခ်သည့္ (ခေရ ၊ ဂန္႔ေဂၚပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း) လုပ္ငန္းထက္ ေလလံုးထြားမေနပဲ မိုင္(၉၀)သာ ေ၀းကြာေသာ ဘားအံ-ျမ၀တီေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကို လမ္းအပိုင္းလိုက္တာ၀န္၀န္ယူကာ (၂၀၁၅) မတိုင္ခင္ ေကာင္းမြန္းစြာ လမ္းခင္းႏိုင္ရန္ တာ၀န္ယူသင့္သည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္သည္ န၀တ (နအဖ) လက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္မွ ယေန႔ ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရလက္ထက္အထိ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုကို လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားေနသည္ကို ယေန႔ျပည္သူမ်ားက သိေနၾကပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ဘာမွ်လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ အႀကံအဖန္ ရိုက္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားေနၾကတာျဖစ္၍ ကိုယ့္အရွက္ႏွင့္ သိကၡာကို ငဲ႔ကာ ႏႈတ္ထြက္သြားရန္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။

( ျမ၀တီၿမိဳ႕တေစၦ)