လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အလႊာစုံလူထုပါဝင္ဆင္ႏႊဲ
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ ယေန႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စုေပါင္းက်င္းပသည့္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕ နယ္လုံးဆုိင္ရာ ႏွစ္ (၈၀)ျပည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သုိ႔ အလႊာစုံလူထု ၅ဝဝဝ(ငါ… Read More

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အလႊာစုံလူထုပါဝင္ဆင္ႏႊဲ
KYO (ကိုရီးယား)မွ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ က်င္းပ
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး-KYO မွဦးေဆာင္ၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္ သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဖူခြ်န္းၿမိဳ႕ ျမန္မာ အသင္း႐ံုး ခန္းမ… Read More

KYO (ကိုရီးယား)မွ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ က်င္းပ
(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပ
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ အကူးအေျပာင္း(Global Energy Transition and Myanmar )ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ ကြန္ယက္၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕… Read More

ကရင္ျပည္နယ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုေလ့လာေရးခရီး TTCL ကုမၸဏီဦးေဆာင္
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လ်ာထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းက်ဳိး၊ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ TTCL ကုမၸဏီဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၈ဦးပါ ေလ့လာေရးအဖြ… Read More

ကရင္ျပည္နယ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုေလ့လာေရးခရီး TTCL ကုမၸဏီဦးေဆာင္
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ JMC-S ႏွင့္ ေဒသခံလူထု ေတြ႕ဆုံ
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ကရင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား လတ္တေလာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးေ… Read More

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ JMC-S ႏွင့္ ေဒသခံလူထု ေတြ႕ဆုံ

သတင္း

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အလႊာစုံလူထုပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

December 18, 2017

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ ယေန႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စုေပါင္းက်င္းပသည့္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕ နယ္လုံးဆုိင္ရာ ႏွစ္ (၈၀)ျပည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား... Read more ►

KYO (ကိုရီးယား)မွ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ က်င္းပ

December 18, 2017

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး-KYO မွဦးေဆာင္ၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္ သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတာင္ကိုရီးယားႏို... Read more ►

(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပ

December 14, 2017

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ အကူးအေျပာင္း(Global Energy Transition and Myanmar )ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ ကြန္ယက္၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္မွ ၁၆ရက္ေန... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုေလ့လာေရးခရီး TTCL ကုမၸဏီဦးေဆာင္

December 11, 2017

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လ်ာထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းက်ဳိး၊ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ TTCL ကုမၸ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူေတြ လိုလားတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး

December 9, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္) လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကံဳရေတြ႔ရတဲ့ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ ေထြျပားစံု... Read more ►

စစ္အုပ္စုရဲ႕ အၿငိဳးနဲ႔အာဃာတကိုေဖာ္ျပေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚမွ ႐ုပ္ပံုမ်ား နဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀၉ မဲ

November 21, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္) ေငြ (ပုိက္ဆံ)ကို “ဒုတိယဘုရားသခင္”လို႔ လူအမ်ားက သူတုိ႔လက္ေတြ႔ဘဝအေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ရင္းၿပီး ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေငြဟာ အေရ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔

December 10, 2017

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္ အေရး အေျခအေန၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခ... Read more ►

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဂါ့မုိးျမတ္ျမတ္သူႏွင့္ ေရးရာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

November 29, 2017

“က်မတုိ႔ကရင္ေတြက ႐ုိးသားတယ္။ အဲ့ဒီ႐ုိးသားတဲ့အေပၚမွာ ဖိႏွိပ္ခံၾကရတာကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကို မသိၾကဘူး။” – တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ သက္တမ္း(၂)ႏွစ္ကာလ... Read more ►