လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မိသားစုအခ်ိဳ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရ

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မိသားစုအခ်ိဳ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရ

KIC News

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္္႔ဘြားခလိန္ ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဦးေရ ၅,၀၀၀ေက်ာ္ ခိုလႈံေနရဆဲျဖစ္ေသာ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္ စ ခန္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရတက္လာသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳ႕ မွာ နီးစပ္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေ…

Read more…
Jan
1
ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မိသားစုအခ်ိဳ႕  ဒုတိယအႀကိမ္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရ
HWF ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႔ဆုံ၍ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေဆြးဖလွယ္

HWF ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႔ဆုံ၍ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေဆြးဖလွယ္

KIC News

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ မဲေဆာက္၊ ဖုတ္ဖရႏွင့္ မယ္လမတ္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ၎ေက်ာင္းမ်ားကို အကူအညီေပး ေ…

Read more…
Jan
1
HWF ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႔ဆုံ၍ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေဆြးဖလွယ္
ေရႀကီးမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ဖားအံတြင္ ေရေဘးစခန္း ႏွစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္၊ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရ ေဘးေရွာင္ေနရ

ေရႀကီးမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ဖားအံတြင္ ေရေဘးစခန္း ႏွစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္၊ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ဒုတ…

KIC News

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႀကီးမႈ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၂ ခု ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ထားရၿပီး ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၁,၀၀၀ ဦးေက်ာ္ ထပ္မံတိုးလာသည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမ…

Read more…
Jan
1
ေရႀကီးမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ဖားအံတြင္ ေရေဘးစခန္း ႏွစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္၊ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ဒုတ…
ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အတြက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသူမ်ား

ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အတြက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသူမ်ား

KIC News

ေစာထြန္းလင္း ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိန္႔ပီတာစိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္းဝန္းခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ထက္တြင္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္စီစဥ္သူတဦး ျဖစ္သည္…

Read more…
Jan
1
ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အတြက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသူမ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ေရး KNUအေနျဖင့္ အေရးေပၚကြန္ဂရက္ေခၚယူရန္ IKO တုိက္တြန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ေရး KNUအေနျဖင့္ အေရးေပၚကြန္ဂရက္ေခၚယူရန္ IKO တုိက…

KIC News

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္တည့္မတ္သြား ႏိုင္ေရးအတြက္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး အေနျဖင့္ အေရးေပၚကြန္ဂရက္ေခၚယူရန္ ႏုိင္ငံတကာ က ရင္အဖြဲ႔အ…

Read more…
Jan
1
ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ေရး KNUအေနျဖင့္ အေရးေပၚကြန္ဂရက္ေခၚယူရန္ IKO တုိက…

သတင္း

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မိသားစုအခ်ိဳ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရ

August 15, 2018

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္္႔ဘြားခလိန္ ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဦးေရ ၅,၀၀၀ေက်ာ္ ခိုလႈံေနရဆဲျဖစ္ေသာ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္ စ ခန္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရတက္လာသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိ... Read more ►

HWF ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႔ဆုံ၍ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေဆြးဖလွယ္

August 15, 2018

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ မဲေဆာက္၊ ဖုတ္ဖရႏွင့္ မယ္လမတ္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ဆရာ... Read more ►

ေရႀကီးမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ဖားအံတြင္ ေရေဘးစခန္း ႏွစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္၊ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရ ေဘးေရွာင္ေနရ

August 15, 2018

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႀကီးမႈ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၂ ခု ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ထားရၿပီး ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၁,၀၀၀ ဦးေက်ာ္ ထပ္မံတိုးလာသည္ဟု ကရ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ေရး KNUအေနျဖင့္ အေရးေပၚကြန္ဂရက္ေခၚယူရန္ IKO တုိက္တြန္း

August 14, 2018

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္တည့္မတ္သြား ႏိုင္ေရးအတြက္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး အေနျဖင့္ အေရး... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အတြက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသူမ်ား

August 15, 2018

ေစာထြန္းလင္း ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိန္႔ပီတာစိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္းဝန္းခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ကရင့္အာဇာနည္ေ... Read more ►

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

August 14, 2018

မန္းေအာင္ျပည္စုိး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၁)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ၏ တတိယအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ စီစစ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား တားဆီးခံရမႈ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

August 12, 2018

“ဒီလိုလုပ္တာဟာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားတာနဲ႔ တူတူပဲ။ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ေစာ္ကားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီဟာကေတာ့ ဒီအက်ိဳးဆက္ကို သူတို႔ တာဝန္ယူရလိမ့္မယ... Read more ►

အင္တာဗ်ဴး (ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း)

August 3, 2018

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာ... Read more ►