လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
CDC ေရႊ႕ေျပာင္းအထက္တန္းေက်ာင္းကို ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လာေရာက္ေလ့လာ
KIC News

ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရန္ ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ကေလးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (Children Development Center–C… Read More

 
ေကအဲန္ယူ သစ္ေတာ႒ာန တာ၀န္ခံမ်ား သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးၿပီးစီး
KIC News

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၄ရက္က ၂၆ရက္ေန႔ အထိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိဖလုိင္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေ… Read More

 
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
KIC News

တရားမွ်တသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိက ဧကန္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ "တရားမွ်တမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာ ေပးပါ"ဟူေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-ျမန္မာႏုိင္ငံ(WLB)၏ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမ်ား… Read More

 
ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ လူဦးေရထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး
KIC News

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ ႏို႔ဖိုးကရင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ရက္ေန႔က သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္းအစိုးရစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး လူဦးေရစာရင္းမ်ား အတိအက် ျပန္ရရွိရန္ ေနာက္ထပ္တဖန္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမွႈမ်… Read More

 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာၿငိမ္းသင္ ကြယ္လြန္မႈ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ နစ္နာဟုဆို
KIC News

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာၿငိမ္းသင္ ၄၈ႏွစ္သည္ အူမကင္ဆာေရာ ဂါျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္လတာ သြားေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရာမွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ရ… Read More

 

သတင္း

(ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား)

CDC ေရႊ႕ေျပာင္းအထက္တန္းေက်ာင္းကို ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လာေရာက္ေလ့လာ

November 28, 2014

ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရန္ ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ကေလးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတ... Read more ►

???????????????????????????????

ေကအဲန္ယူ သစ္ေတာ႒ာန တာ၀န္ခံမ်ား သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးၿပီးစီး

November 28, 2014

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၄ရက္က ၂၆ရက္ေန႔ အထိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိဖလုိင္းေက်းရ... Read more ►

DSC_0762

ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ လူဦးေရထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး

November 27, 2014

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ ႏို႔ဖိုးကရင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ရက္ေန႔က သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္းအစိုးရစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး လူဦးေရစာရင္းမ်ား အတိအက် ... Read more ►

???????????????????????????????

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာၿငိမ္းသင္ ကြယ္လြန္မႈ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ နစ္နာဟုဆို

November 27, 2014

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာၿငိမ္းသင္ ၄၈ႏွစ္သည္ အူမကင္ဆာေရာ ဂါျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္လတ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

u aung thaung & nla

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦးနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေၾကညာခ်က္

November 20, 2014

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္) “ျပည္သူ႔အသံ – လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ-လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ ျပည္သူတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္”ဟု မည္သုိ႔ပင္ ဟစ္ေ... Read more ►

မရွိမျဖစ္ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ၂ ရပ္

November 9, 2014

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္) ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး စတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ တန္းတူမႈလည္းရွိ၊ ဒီမိုကေရစီ လည္းရ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

10462591_10152467606908744_1561524918329554268_n

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

November 26, 2014

“စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ဒီစနစ္ထဲကိုဝင္ၿပီးေတာ့မွ ဒီအေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေတြကို က်မတို႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္ျပရမယ္” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး... Read more ►

DSC_0559

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

October 22, 2014

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ Karen Women Organization-KWO, Karen Women Endowment Group-KWEG and Karen Women Union အဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ KWO ဥကၠဌ နန္းဒါးအဲ့ကလယ္ကို ေကအုိင္စီက ဆက္သြယ္ေမးျမ... Read more ►