လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိထားရန္လုိဟု မြန္နယ္လံုဝန္ႀကီးေျပာ
KIC News

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား သိထားရန္လိုသည္ ဟု ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အဘစ္ေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္အဆင့္… Read More

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိထားရန္လုိဟု မြန္နယ္လံုဝန္ႀကီးေျပာ
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု OKRSOမွ ေစာအဲသုိႏွင့္ KWO မွ ေနာ္ဆဲဆဲတုိ႔ ပူးတြဲရရွိ
KIC News

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေန သူ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(OKRSO)မွ ေစာအဲသုိႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အ… Read More

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု OKRSOမွ ေစာအဲသုိႏွင့္ KWO မွ ေနာ္ဆဲဆဲတုိ႔ ပူးတြဲရ…
CSO အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ ဖားအံတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္
KIC News

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ CSOမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပုိမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာညီမွ်မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေ… Read More

CSO အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ ဖားအံတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္
အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈနဲ႔လုံၿခံဳမႈ ဘယ္မွာလဲ
KIC News

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္) “ အသက္နဲ႔လူလုပ္တာ မဟုတ္၊ အရွက္နဲ႔လူလုပ္တာ”၊ “အရွက္ကို အသက္ထက္ တန္ဖုိးထားတယ္” ဆုိတဲ့ စကားမ်ားဟာ ခပ္ေပါေပါ ဗြီဒီယုိ၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြထဲက ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာလုိက္တဲ့ ဒုိင္ယာေလာ့ေတြ မဟုတ… Read More

အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈနဲ႔လုံၿခံဳမႈ ဘယ္မွာလဲ
တိုင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ပဲခူးတုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္
KIC News

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ကာ ပထမဦဆံုးအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တစ္ခုကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမွတ္ ၅ အေျခခံပညာ အထက္တန… Read More

တိုင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ပဲခူးတုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္

သတင္း

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိထားရန္လုိဟု မြန္နယ္လံုဝန္ႀကီးေျပာ

February 21, 2018

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား သိထားရန္လိုသည္ ဟု ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ... Read more ►

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု OKRSOမွ ေစာအဲသုိႏွင့္ KWO မွ ေနာ္ဆဲဆဲတုိ႔ ပူးတြဲရရွိ

February 21, 2018

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေန သူ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈေစာင့္ေရွာက... Read more ►

CSO အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ ဖားအံတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

February 20, 2018

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ CSOမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပုိမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္... Read more ►

တိုင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ပဲခူးတုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္

February 20, 2018

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ကာ ပထမဦဆံုးအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တစ္ခုကို လာမည့္ မတ္လအတြင္... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈနဲ႔လုံၿခံဳမႈ ဘယ္မွာလဲ

February 20, 2018

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္) “ အသက္နဲ႔လူလုပ္တာ မဟုတ္၊ အရွက္နဲ႔လူလုပ္တာ”၊ “အရွက္ကို အသက္ထက္ တန္ဖုိးထားတယ္” ဆုိတဲ့ စကားမ်ားဟာ ခပ္ေပါေပါ ဗြီဒီယုိ၊ ... Read more ►

(NCA) စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးတဲ့အဖြဲ႔ ၁၀ဖြဲ႔ ရွိသြားၿပီဆုိေတာ့

February 15, 2018

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ရက္) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နဲ႔ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရံုး (LDU)တုိ႔ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္တဲ့အခါ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းအတြက္ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ မွတ္မွတ္ရရ တမ္းတစကား

February 13, 2018

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း က်ဆ... Read more ►

ပဒုိေစာသမိန္ထြန္းေျပာတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔

February 10, 2018

“က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြ စည္းလံုးညီညြတ္ဖုိ႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ တယ္။” ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီေန႔ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ၇... Read more ►