လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္
KIC News

မတ္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း သမုိင္းႀကိဳေခတ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရးအတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္တုိင္း ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ကမကထျပဳကာ မတ္၂၃ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾက… Read More

ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ
KIC News

မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ုိင္အတြင္း ယခုလဆန္းပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ(၅) တပ္ဖဲြ႔အ… Read More

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသေရးစင္တာ ထားရွိႏိုင္ေရး ကရင္လႊတ္ေတာ္တြင္သို႔ တင္ျပ
KIC News

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ႐ိုင္ ၄ ခု တြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ကုသမွႈခံယူႏိုင္မည့္ ေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေဆး ကုသမွႈ စင္တာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စိတ္ေရာဂါကုသသည့္ ဆရာဝန္မ်ား ခ်ထားေပးႏိုင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတ… Read More

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသေရးစင္တာ ထားရွိႏိုင္ေရး ကရင္လႊတ္ေတာ္တြင္သို႔ တင္ျပ
ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၅)ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ ထိခိုက္မႈရွိဟုဆုိ
KIC News

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ (၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္၊ ဒဲြ႔လုိးၿမဳိ႕နယ္၊ (ကမေမာင္းၿမဳိ႕နယ္)၊ ေလးဖုိးထေက်းရြာအုပ္စု၌္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခ… Read More

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၅)ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ ထိခိုက္မႈရွိဟုဆုိ
ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးကို KNU နယ္ေျမ၊ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ျပဳလုပ္
KIC News

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး ေန႔အခမ္းအနားကို KNU -ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၾကားေဒသတြင… Read More

ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးကို KNU နယ္ေျမ၊ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ျပဳလုပ္

သတင္း

ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

March 16, 2018

မတ္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း သမုိင္းႀကိဳေခတ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရးအတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္တုိင္း ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ... Read more ►

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ

March 16, 2018

မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ုိင္အတြင္း ယခုလဆန္းပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အစုိး... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသေရးစင္တာ ထားရွိႏိုင္ေရး ကရင္လႊတ္ေတာ္တြင္သို႔ တင္ျပ

March 16, 2018

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ႐ိုင္ ၄ ခု တြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ကုသမွႈခံယူႏိုင္မည့္ ေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေဆး ကုသမွႈ စင္တာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စိတ္ေရာဂါကုသသည့္ ဆရာဝန္မ်ား ခ်... Read more ►

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၅)ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ ထိခိုက္မႈရွိဟုဆုိ

March 15, 2018

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ (၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္၊ ဒဲြ႔လုိးၿမဳိ႕နယ္၊ (ကမေမာင္းၿမဳိ႕နယ္)၊ ေလးဖုိးထေက်းရြာအုပ္စု၌္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အိပ္မက္ေတြ မမက္ၾကနဲ႔ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွားပစ္

March 10, 2018

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀) တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ညီလာခံ ေနျပည္ေတာ္မွာ မတ္ ၇ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခ... Read more ►

ကရင္ေစာင္းလုလင္တစ္ဦးႏွင့္ ႐ုိးရာဂီတပညာ

March 6, 2018

(ေစာသိန္းျမင့္) မတ္ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈။ မက်ယ္ဝန္းလွေသာ လယ္ကြင္းျပင္မ်ား ဝုိင္းရံထားၿပီး သစ္ပင္၊ ဝါးပင္မ်ား၏ အရိပ္အသင့္အတင့္ရွိသည့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာရွိ ငါးေမြ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

KNU တပ္မဟာ(၅)တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU မူတေရာ္(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္ အတြင္းေရးမႉး ပဒုိေစာေရာ္ဘင္မူးႏွင့္ ေကအိုင္စီ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

March 6, 2018

“ဒီဟာကို လုပ္ေဆာင္တာ NCA အရၾကည့္ရင္ တည့္တည့္ႀကီးကို သြားၿငိေနပါတယ္။” “ဒီလမ္းကို ေဖာက္လုပ္ေနတာ သူတုိ႔ စစ္ေရးအတြက္ပါပဲ။ ဒီလမ္းက ရြာသားေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ဆင္ေရး... Read more ►

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းအတြက္ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ မွတ္မွတ္ရရ တမ္းတစကား

February 13, 2018

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း က်ဆ... Read more ►