လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈျမႇင့္တက္
KIC News

ဇြန္ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယခုဇြန္လအတြင္း မိမိ ကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ၃ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စခန္းအတြင္း မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈ အေရအတြက္ျမႇင္… Read More

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈျမႇင့္တက္
မူလသေဘာတူထားသည့္ေနရာ၌သာ ေဆးခန္းတည္ေဆာက္ရန္ ေကာ့လံု ကၽြန္းေပၚ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း ရွင္းလင္း
KIC News

ဇြန္ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့လံုကၽြန္းေပၚရွိ ကိုေမာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန အေဆာက္အဦးကို မူလအမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ငွက္ေပ်ာေတာေက်းရြာ၌သာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေကာ… Read More

မူလသေဘာတူထားသည့္ေနရာ၌သာ ေဆးခန္းတည္ေဆာက္ရန္ ေကာ့လံု ကၽြန္းေပၚ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း ရွင္းလင္း
ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ၏ ဒုကၡသည္ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သျဖင့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဆံုး႐ႈံးသြားေၾကာင္း စခန္းတာ၀န္ရွိသူေျပာ
KIC News

ဇြန္ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ရွိသည့္ ထမ္းဟင္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔သြားေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားဘက္ က ဖ်က္သိမ္… Read More

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ၏ ဒုကၡသည္ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သျဖင့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဆံုး႐ႈံးသြား…
လူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကအဲန္ယူ ခ႐ိုင္ ၇ခုအတြင္း ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔တြင္ သစ္ပင္စိုက္မည္
KIC News

ဇြန္ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွႈကို ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအန္ယူ) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ ခ႐ိုင္ ၇ခုအတြင္း လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔တြင္ သစ္ေတာတာဝန္ခံမ်ားဦးစီးၿပီး ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ သ… Read More

လူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကအဲန္ယူ ခ႐ိုင္ ၇ခုအတြင္း ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔တြင္ သစ္ပင္စိုက္မည္
“လူငယ္ေတြအေနနဲ ့ အင္တာနက္သံုးခ်ိန္ေလွ်ာ့ၿပီး စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ”
KIC News

(လူငယ့္အသံ) ဇြန္ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ အင္တာနက္သံုးခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ၿပီး စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ပါလုိ႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလာသူကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊… Read More

“လူငယ္ေတြအေနနဲ ့ အင္တာနက္သံုးခ်ိန္ေလွ်ာ့ၿပီး စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ”

သတင္း

IMG_6746

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈျမႇင့္တက္

June 24, 2016

ဇြန္ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယခုဇြန္လအတြင္း မိမိ ကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ၃ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စခန္းအတြင္း... Read more ►

IMG_0039

မူလသေဘာတူထားသည့္ေနရာ၌သာ ေဆးခန္းတည္ေဆာက္ရန္ ေကာ့လံု ကၽြန္းေပၚ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း ရွင္းလင္း

June 24, 2016

ဇြန္ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့လံုကၽြန္းေပၚရွိ ကိုေမာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန အေဆာက္အဦးကို မူလအမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ငွက္... Read more ►

Daw Suu

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ၏ ဒုကၡသည္ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သျဖင့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဆံုး႐ႈံးသြားေၾကာင္း စခန္းတာ၀န္ရွိသူေျပာ

June 24, 2016

ဇြန္ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ရွိသည့္ ထမ္းဟင္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔သြားေရာက္မည... Read more ►

ေကအဲန္ယူ ဗဟိုသစ္ေတာဌာန တာဝန္ခံ မန္းဘထြန္း

လူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကအဲန္ယူ ခ႐ိုင္ ၇ခုအတြင္း ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔တြင္ သစ္ပင္စိုက္မည္

June 24, 2016

ဇြန္ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွႈကို ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအန္ယူ) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ ခ႐ိုင္ ၇ခုအတြင္း လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔တြင္ သစ္ေတာတာဝန္ခံမ်ား... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

Pinlon

ပင္လံုအႏွစ္သာရေတြနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ၂၁ရာစု ပင္လံုျဖစ္ပါေစ

June 10, 2016

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ရက္) “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” (သုိ႔မဟုတ္ ) “၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ”လို႔ နာမည္ ႏွစ္ခုသံုးတယ္။ တစ္ခုစီလားလို႔ ေမးတဲ့အခါ ႏ... Read more ►

Min Lwin people

ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ မင္းလြင္ေတာင္ ေဒသခံမ်ား

May 24, 2016

(ေမ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ထီးေထာ့ရွီး) ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ကရင္ေဒသမ်ား၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ပစ္မွတ္မွာ ကရ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

Naw Ler Htoo 2(KTWG) copy

ကရင္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔-(KTWG-Karen Teachers Working Group) ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ ေနာ္လယ္ထူးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

June 9, 2016

ဇြန္ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ကရင္ပညာေရးဌာန(KED)ႏွင့္ ကရင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားလုပ္ငန္းအ... Read more ►

DSC_0672 copy

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ KNLA စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

May 21, 2016

ေမလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သ... Read more ►