လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုးပါ၀င္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုးပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆ… Read More

 
ေကအဲန္ယူ၏ သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ UNFC ႀကိဳဆို
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ)က ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ မူလအတိုင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည့္အေျခအေနႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြ… Read More

 
မိုးပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ၿပီးစီး
KIC News

ေအာက္တုိဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ ကရင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနႏွင့္ NRC (ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံအေျခစုိက္) အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မုိး ပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရ… Read More

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတပ္သားႏွင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အား BGF ၀င္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေတာင္ကေလးေအးရိပ္သာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေျမနီကုန္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အဖြဲ႔၀င္တစ္စုက ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA PC) တပ္ဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အား ေ… Read More

 
ေက်ာက္မီးေသြးမတူးေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေမဖလား၀ါးကုမၸ ဏီ Thai Asset Company၊ East Star Company မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေ… Read More

 

သတင္း

ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေဖာဒို

KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုးပါ၀င္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္

October 31, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ KAF ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားလံုးပါ၀... Read more ►

ေကအဲန္ယူ၏ သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ UNFC ႀကိဳဆို

October 31, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ)က ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ မူလအတိုင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည့္အေျခအေနႏွင့္ မ... Read more ►

မိုးပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ၿပီးစီး

October 30, 2014

ေအာက္တုိဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ ကရင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနႏွင့္ NRC (ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံအေျခစုိက္) အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မုိး ပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ကရင္ျပ... Read more ►

KNU/KNLA PC တပ္သာ ေစာ၀င္းသိန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတပ္သားႏွင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အား BGF ၀င္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့

October 30, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေတာင္ကေလးေအးရိပ္သာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေျမနီကုန္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အဖြဲ႔၀င္တစ္စုက ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

16B

ဦးဆန္းဆင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရွာေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔

October 20, 2014

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ မ်ားမၾကာမီက “ပုဒ္မ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး”အတြက္ ျပည္သူ (၄၉၄၁၉၉၈)ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ လႊတ္ေတာ္ထံပုိ႔ခဲ့စဥ္က လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ဦ... Read more ►

IMG_0064-1 (Aug 17-2014)

တန္းတူရည္တူ မထားလိုသည့္ သေဘာထားနဲ႔ မူဝါဒေတြ ကင္းစင္ဖို႔လိုသည္

October 11, 2014

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္) ယခုအခါ တစ္ျပည္လံုး တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ဆုိသည့္ကိစၥသည္ ေရွ႕ဆက္မတက္ႏုိင္ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တုိက္... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

DSC_0559

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

October 22, 2014

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ Karen Women Organization-KWO, Karen Women Endowment Group-KWEG and Karen Women Union အဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ KWO ဥကၠဌ နန္းဒါးအဲ့ကလယ္ကို ေကအုိင္စီက ဆက္သြယ္ေမးျမ... Read more ►

Saw Thein Aung

“ျပည္သူမွတဆင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမယ့္သေဘာပါ။”

October 13, 2014

ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ ေစာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းေအာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြမ္းညရြာ... Read more ►