လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးႏုိင္သျဖင့္ စေတာ္ေခ်ာင္းမႀကီး အခ်ိန္မီ ျပန္တူးေဖာ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား
KIC News

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ စေတာ္ေခ်ာင္းမႀကီးကို ယခုႏွစ္ မုိးမက်ခင္အခ်ိန္ တြင္ အခ်ိန္မီျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္ လိုလားသည္ဟု ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားက ေကအုိင္စီသို ့ေျပာသည္။… Read More

လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးႏုိင္သျဖင့္ စေတာ္ေခ်ာင္းမႀကီး အခ်ိန္မီ ျပန္တူးေဖာ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား
၅၆ ႏွစ္ၾကာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တပ္မဟာ ၂ တပ္မဟာမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာေမ ကြယ္လြန္
KIC News

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင့္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၆ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေကအဲန္ယူ- ကရင္ အမ်ိဳး သား အစည္းအ႐ံုး တပ္မဟာ-၂ တပ္မဟာမႉး ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာေမ ၇၂ ႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္… Read More

၅၆ ႏွစ္ၾကာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တပ္မဟာ ၂ တပ္မဟာမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာေမ ကြယ္လြန္
ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖဲြ႔ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ပစ္ခတ္မႈကိစၥအား JMC-S အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြး ေႏြးသြားမည္
KIC News

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး -KNU နယ္ေျမအတြင္း ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈအ ေျခအေနမ်ားႏ… Read More

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖဲြ႔ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ပစ္ခတ္မႈကိစၥအား JMC-S အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြး ေႏြ…
အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္စာေမးပြဲ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ခ်က္ေကာင္း
KIC News

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး မတ္လ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္း အဆင့္ အစိုး ရစစ္ စာေမးပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ေဒသရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ၃၆ ေက်ာင္းမွ စာစစ္ဌာနသုံးခု တြင္… Read More

အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္စာေမးပြဲ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ခ်က္ေကာင…
ကရင္လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုိမုိ စိတ္၀င္စားလာေစရန္ KYO သင္တန္းေပး
KIC News

ဧၿပီ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းႏွင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ပုိမုိစိတ္ပါ၀င္စားလာေစရန္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး-KYOမွ ဦးေဆာင္ကာ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ မွ ေမ ၂၈ ရက္ေန… Read More

ကရင္လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုိမုိ စိတ္၀င္စားလာေစရန္ KYO သင္တန္းေပး

သတင္း

လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးႏုိင္သျဖင့္ စေတာ္ေခ်ာင္းမႀကီး အခ်ိန္မီ ျပန္တူးေဖာ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား

April 25, 2017

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ စေတာ္ေခ်ာင္းမႀကီးကို ယခုႏွစ္ မုိးမက်ခင္အခ်ိန္ တြင္ အခ်ိန္မီျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္ လိုလားသည္ဟု ေဒ... Read more ►

၅၆ ႏွစ္ၾကာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တပ္မဟာ ၂ တပ္မဟာမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာေမ ကြယ္လြန္

April 25, 2017

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင့္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၆ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေကအဲန္ယူ- ကရင္ အမ်ိဳး သား အစည္းအ႐ံုး တပ္မဟာ-၂ တပ္မဟာမႉး ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာေမ ... Read more ►

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖဲြ႔ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ပစ္ခတ္မႈကိစၥအား JMC-S အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြး ေႏြးသြားမည္

April 25, 2017

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး -KNU နယ္ေျမအတြင္း ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံတပ္ဖ... Read more ►

အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္စာေမးပြဲ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ခ်က္ေကာင္း

April 25, 2017

ဧၿပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး မတ္လ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္း အဆင့္ အစိုး ရစစ္ စာေမးပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ေဒသရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား

April 23, 2017

ေစာကပီ* ၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ဟူသည့္စကားရပ္က... Read more ►

အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားသည့္ ကရင့္အမ်ဳိးသားႏိုုင္ငံေရး

April 22, 2017

(မလိခ) ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ (၄)ႏွစ္အတြင္းမွာ ဦးေဆာင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္စာရင္း ထြက္ ေပၚလာတဲ့အခါ ေကအဲန္ယူရဲ႕ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို ေ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ ့ဆံုျခင္း

April 24, 2017

“စာယဥ္က အစိုးရအဖဲြ႔ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘူး” ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးတဦးအေနျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း ကရင့္ေရးရာ လုပ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ... Read more ►

“လက္ေဝွ႔ကလပ္တစ္ခု ထူေထာင္ခ်င္တယ္၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေတြမွာ သြားထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္”ဆုိတဲ့ ကရင္လက္ေ၀ွ႔သမား ေစာရန္ပုိင္

April 19, 2017

ဧၿပီ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ (ေကအုိင္စီ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ အားကစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လက္ေ၀ွ႔ေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာေနသူကေတာ့ ဒုတိယ တန္း လက္ေ၀ွ႔သမား အသက္ ... Read more ►