လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ကရင္လူငယ္ကြန္ဖရင့္ က်င္းပရန္ KYO ႏွစ္ကုန္အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ကရင္လူငယ္ မူဝါဒ (Karen Youth Policy)ေပၚထြန္းလာေရး ေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္လူငယ္ ကြန္ဖရင့္ တစ္ရပ္က်င္းပရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ) ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုး၌ ဇန္နဝါရီ ၁၅ မွ ၁၈ ရ… Read More

ကရင္လူငယ္ကြန္ဖရင့္ က်င္းပရန္ KYO ႏွစ္ကုန္အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္
တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု PPST ဆုံးျဖတ္
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ၊… Read More

တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္း…
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၅၅၀၀၀ ) ေက်ာ္ေနထုိင္ေၾကာင္း SNLD ေျပာဆို
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သည့္ ရွမ္း(သွ်မ္း) တုိင္းရင္းသားမ်ား စာရင္းကို ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္(SNLD)က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလထိ ေျမျပင္စာရင္းမ်ားအရ (၅၅,၇၄၄) ဥ… Read More

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၅၅၀၀၀ ) ေက်ာ္ေနထုိင္ေၾကာင္း SNLD ေျပာဆို
KNU/KNLA (PC)မွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲအပ္
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) KNU/KNLA(PC) မွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္ လႊဲအပ္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၁… Read More

KNU/KNLA (PC)မွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည…
ဖမ္းဆီးခံ အလုပ္သမားအေရး တစုံတရာ အကူအညီေတာင္းခံလာမႈမရွိေသးဟု အလုပ္သမား သံအရာရွိဆုိ
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕အနီး၊ နခြန္ပထုန္ခ႐ုိင္၊ နခြန္ခ်ဳိင္စီၿမဳိ႕နယ္ရွိ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ထုတ္စက္႐ုံမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၇ဦးကုိ ထုိင္းပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည့… Read More

ဖမ္းဆီးခံ အလုပ္သမားအေရး တစုံတရာ အကူအညီေတာင္းခံလာမႈမရွိေသးဟု အလုပ္သမား သံအရာရွိဆုိ

သတင္း

ကရင္လူငယ္ကြန္ဖရင့္ က်င္းပရန္ KYO ႏွစ္ကုန္အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္

January 18, 2018

ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ကရင္လူငယ္ မူဝါဒ (Karen Youth Policy)ေပၚထြန္းလာေရး ေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္လူငယ္ ကြန္ဖရင့္ တစ္ရပ္က်င္းပရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ) ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕န... Read more ►

တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု PPST ဆုံးျဖတ္

January 13, 2018

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘ... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၅၅၀၀၀ ) ေက်ာ္ေနထုိင္ေၾကာင္း SNLD ေျပာဆို

January 12, 2018

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သည့္ ရွမ္း(သွ်မ္း) တုိင္းရင္းသားမ်ား စာရင္းကို ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္(SNLD)က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္... Read more ►

KNU/KNLA (PC)မွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲအပ္

January 11, 2018

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) KNU/KNLA(PC) မွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ာ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ၿပီး အရပ္ျမင့္ေသာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားျဖစ္ေရး

January 11, 2018

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ “ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း (၂၀၁၅ – ၂၀၁၆)ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ နာတာ ရွည္အာဟာရခ်... Read more ►

အိမ္ျပန္ခက္ေနသူမ်ား (သို႔) အိမ္ျပန္ရန္ လမ္းစေပ်ာက္ေနသူမ်ား

December 26, 2017

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာရွား ေလွေပၚမွဆင္းလိုက္သည္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ တဲအိမ္ေလးမ်ားကို ဆီးႀကိဳျမင္ေတြ႔လိုက္ရသည္။ တဲေလးမ်ားရွိ လူ မ်ား၏ အေျခအေန... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

“အလုပ္သမားေတြကို အရင္ဆုံးကာကြယ္ေပးရမွာက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ပဲ” ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ( JACBA) ဥကၠဌ ဦးမုိးႀကိဳးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

January 5, 2018

လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဥေပဒအရ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အ ထား လက္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနရမႈ (မွတ္ပုံတင္မႈ)အေျခအေန၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္... Read more ►

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

December 27, 2017

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္သည့္ အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထားကာ ေဒသတြင္း ရပ္ရြာအလ... Read more ►