လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၀င္နွင့္ KNUတို႔ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခဲ့
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲႏွင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၆ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္… Read More

ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၀င္နွင့္ KNUတို႔ ေတြဆံုေဆြ…
ကရင္ကုိယ္ေတာ္ေလး ဖုိးတေခတ္၏ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပဲြေတာ္ ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပမည္
KIC News

ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင့္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္သူဟု ေဒသတြင္း ထင္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ကရင့္ကိုယ္ေတာ္ေလး ဖိုးတေခတ္၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္(၃၉)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ မဂၤလာပြဲေတာ္ႏွင့္ ေနလဘုရား… Read More

ကရင္ကုိယ္ေတာ္ေလး ဖုိးတေခတ္၏ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပဲြေတာ္ ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပမည္
ပန္းတေနာ္ စာယဥ္ အႏုသုခုမ ဆက္ေကာ္မတီတြင္ အတူတြဲလုပ္ရန္ အႏုပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြး
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္႔သြာေဖာင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီလက္ေအာက္ခံ၊ အႏုသုခုမ ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ စည္းလုံးညီညႊတ္စြာ တြဲလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကရင္ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္စာေပႏ… Read More

ပန္းတေနာ္ စာယဥ္ အႏုသုခုမ ဆက္ေကာ္မတီတြင္ အတူတြဲလုပ္ရန္ အႏုပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြး
၀ါရင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး ပဒိုမန္းရင္စိန္ကြယ္လြန္
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNUေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ ပဒိုမန္းရင္စိန္(ပဒိုမန္း)သည္ ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္ေန႔၊ ၾသစေတးလ်ားႏိုင္ငံ၊… Read More

၀ါရင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး ပဒိုမန္းရင္စိန္ကြယ္လြန္
ေကာ့ကရိတ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား သြားလာေရး ခက္ခဲ
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တံတားဦး-ေနာင္နိုင္းေက်းရြာ ေျမသားလမ္းႏွင့္ ရန္ကုတ္- မိဖာလဲ့-ထီးဖိုးဇံ ရြာခ်င္းဆက္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ မုိးတြင္းကာလမွစတင္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယိုယ… Read More

ေကာ့ကရိတ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား သြားလာေရ…

သတင္း

land-policy-launch-630x420

ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၀င္နွင့္ KNUတို႔ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခဲ့

December 9, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲႏွင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၆ရက္ေန႔က က... Read more ►

ksw-01

ကရင္ကုိယ္ေတာ္ေလး ဖုိးတေခတ္၏ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပဲြေတာ္ ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပမည္

December 9, 2016

ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင့္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္သူဟု ေဒသတြင္း ထင္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ကရင့္ကိုယ္ေတာ္ေလး ဖိုးတေခတ္၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္(၃၉)ႏွစ... Read more ►

15241950_333503693698016_5860255373564660618_n

ပန္းတေနာ္ စာယဥ္ အႏုသုခုမ ဆက္ေကာ္မတီတြင္ အတူတြဲလုပ္ရန္ အႏုပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြး

December 9, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္႔သြာေဖာင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီလက္ေအာက္ခံ၊ အႏုသုခုမ ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ စည္းလုံးညီညႊတ္စြာ တြဲလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကရင္ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားက ဒီဇင္... Read more ►

pdoh-mahn

၀ါရင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး ပဒိုမန္းရင္စိန္ကြယ္လြန္

December 8, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNUေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ ပဒိုမန္းရင္စိန္(ပဒိုမန... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

constitution-shot-495x411

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) နဲ႔ ဓားျပလက္ထဲက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား

November 21, 2016

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ရက္) Patek Philippe နာရီလိႈင္း ေဘာင္ဘင္ခတ္မႈေၾကာင့္ “ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)”ဟာ ပုိၿပီး အျမႇဳပ္ထလာပါတယ္။ သုိ႔ျဖင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုအေပၚ ... Read more ►

group-of-woman-children-cropped-theos_0

ကရင္ေတြ ကရင္နာမည္ ဘာေၾကာင့္ မွည့္သင့္သလဲ

November 15, 2016

(ေစာခါးစူးညား) ကရင္လူမ်ဳိးေတြဟာ ေရွးပေဝသဏီကတည္းက မူရင္းအမည္နာမ အေခၚအေဝၚသံုးႏႈန္းမႈေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ မိမိရဲ႕ မိခင္ ကရင္ဘာသာစကား အေခၚအေဝၚေတြပဲ သံုးႏႈန္းတာ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

dsc06961

ကရင္လူငယ္အဆုိေတာ္ ေနာ္ထီးမူးေဖာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

November 21, 2016

“ကရင္ေတြထဲမွာသြားၿပီး ျမန္မာသီခ်င္းကို ဆိုေစခ်င္တာက ကရင္သီခ်င္းေတြ ေပ်ာက္သြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္။” ေကအုိင္စီ။ ။ ပထမဦးဆုံး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္မိတ္ဆက္ေပးပါ။ ထီ... Read more ►

20160825_214245

ျမန္မာ့မယ္ကမၻာ ကရင္တိုင္းရင္းသူေလး နန္းခိုင္ေရႊ၀ါ၀င္းႏွင့္ ေကအိုင္စီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

November 20, 2016

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း နန္းခုိင္ေရႊ၀ါ၀င္း (ေခၚ) ေစးေစး၊ အသက္က (၁၈)ႏွစ္။ မိခင္မွာ ပုိင္က်ဳံၿမဳိ႕နယ္၊ တေကာ္ေက်းရြာသူ၊ ဖခင္မွာ တခါ့လံုရြာသားျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္းႏွစ္ဦးအနက္ အ... Read more ►