သတင္း

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ၊ ေျမ႐ုိင္း ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေကအဲန္ယူ ေတာင္းဆုိ

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာေသးခင္က...

နည္းဥပေဒမူၾကမ္းအရ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအား ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ၊...

ကရင္လူငယ္ ၂ ဦးပါဝင္သည့္ ျမန္မာတကၠသုိလ္ေလွေလွာ္ အသင္းဆု ႏွစ္ခုဆြတ္ခူး

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတကၠသုိလ္မ်ား...

ေငြစကၠဴအတု ကုိင္ေဆာင္သည့္အမႈ အာမခံရရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပဲခူး ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးေျပာ

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴအတု...

ေျခာက္လအတြင္း ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ KUPC စီစဥ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာအရ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတေျပးညီျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္...

အာဆီယံတကၠသုိလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကရင္လူငယ္ ၁၅ ဦးအထိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေန

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝဏၰသိဒၶိအားကစား႐ုံမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ...

ထုိင္းအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂ဝ၁၈ လူ႔အခြင့္အေရးဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ လက္ခံရရွိ

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ထုိင္းအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္(NHRC)က ေပးအပ္သည့္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုကို...

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္မ်ားေန႔ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ေတာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္...

ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ညီလာခံ က်င္းပေရး အပါအဝင္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးရပ္ KUPC ခ်မွတ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏ (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအ...

အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လူငယ္သင္တန္း မလိကၽြန္းေပၚတြင္ျပဳလုပ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ေတာင္ပုိင္းလူငယ္အဖြဲ႔-SYမွ ဦးေဆာင္၍ တနသၤာရီတုိင္းအတြင္းရွိ ေဒသခံလူငယ္မ်ားအား...

EDITOR PICKS

ခန္းဆီး၊ လိုက္ကာ၊ေမြ႕ယာ လိုခ်င္တဲ့သူေတြ ထူးျမတ္မဂၤလာမွာ အကုန္ရတယ္။

ခန္းဆီး၊ လိုက္ကာ၊ေမြ႕ယာ လိုခ်င္တဲ့သူေတြ ထူးျမတ္မဂၤလာမွာ အကုန္ရတယ္။

ေဆာင္းပါး

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း

ရုပ္သံ