လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲသည့္ ဖားအံပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္အား ကရင္စာယဥ္ ဥကၠဌမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္
KIC News

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲေနသည့္ ဖားအံၿမိဳ႕ ပညာေရးေကာလိပ္၊ ဆရာအတတ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၂ ဦးအား ကရင္ျပည္နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဥကၠဌ ေစာ ေအးျမမွ ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္… Read More

ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲသည့္ ဖားအံပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္အား ကရင္စာယဥ္ ဥကၠဌမွ ေထာက္ပံ့ေ…
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ CSO ဖိုရမ္ တက္ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ကရင္အမ်ားဆံုးပါ၀င္
KIC News

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း-CSO ဖိုရမ္တြင္ တက္ေရာက္ မည့္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္မွ အမ်ား… Read More

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ CSO ဖိုရမ္ တက္ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ကရင္အမ်ားဆံုးပါ၀…
ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့
KIC News

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အထင္ကရ ဇြဲကပင္ေတာင္ ဘုရား ရင္ျပင္ ေတာ္ေပၚမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ညေန ၇ နာရီခန္႔တြင္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ ျပင္သစ္နိုင္ငံသား အမ်ဳိးသားတ… Read More

ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားခ…
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါ က႑ ၄ ခုအေၾကာင္း စာယဥ္မြမ္းမံသင္တန္း၌ မိတ္ဆက္ အသိပညာေပးမည္
KIC News

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆင္ေျပးေက်းရြာ၌ မတ္လပထမအပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၀င္း ေရာ္ေဒသနယ္လုံးဆိုင္ရာ ေႏြရာသီ ကရင္စာေပ ဆရာျဖစ္ မြမ္းမံသင္တန္းတြင္ လက္ရွိ ကရင္အမ်ဳိး သားမ်ား ႀ… Read More

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါ က႑ ၄ ခုအေၾကာင္း  စာယဥ္မြမ္းမံသင္တန္း၌ မိတ္ဆက္ အသိပညာေပးမည္
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၀၀ ခန္႔အား မိုင္းအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မည္
KIC News

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၀၀ ခန္႔အား လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ခ်ိန္တြင္ မိုင္းအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ရတန… Read More

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၀၀ ခန္႔အား မိုင္းအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မည္

သတင္း

ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲသည့္ ဖားအံပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္အား ကရင္စာယဥ္ ဥကၠဌမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္

February 20, 2017

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲေနသည့္ ဖားအံၿမိဳ႕ ပညာေရးေကာလိပ္၊ ဆရာအတတ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၂ ဦးအား ကရင္ျပည္နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမ... Read more ►

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ CSO ဖိုရမ္ တက္ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ကရင္အမ်ားဆံုးပါ၀င္

February 20, 2017

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း-CSO ဖိုရမ္တြင္ တက္ေရာက္ မည့္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီတို႔မွ အမ်ိဳးသမီး... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့

February 20, 2017

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အထင္ကရ ဇြဲကပင္ေတာင္ ဘုရား ရင္ျပင္ ေတာ္ေပၚမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ညေန ၇ နာရီခန္႔တြင္ အသက္ ၃၇ ... Read more ►

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါ က႑ ၄ ခုအေၾကာင္း စာယဥ္မြမ္းမံသင္တန္း၌ မိတ္ဆက္ အသိပညာေပးမည္

February 20, 2017

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆင္ေျပးေက်းရြာ၌ မတ္လပထမအပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ၀င္း ေရာ္ေဒသနယ္လုံးဆိုင္ရာ ေႏြရာသီ ကရင္စာေပ ဆရာျဖစ္ မြမ္... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

ဝမ္းစာတိုက္ပြဲၾကားက ပညာဒါန

February 18, 2017

(ေစာခါးစူးညား) ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေတာင္ေတြ ဝိုင္းရံထားၿပီး ေတာေခါင္ေခါင္ ကဝါထာ့ဆိုတဲ့ ေက်းရြာရဲ႕ ေဆာင္းရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ညေနခင္းေလးတစ္ခုမွာ လံုခ်ည္က... Read more ►

ဦးကိုနီ၏ ေသြးနဲ႔အသက္က ေပးခဲ့ေသာ အေတြး နဲ႔ အျမင္

February 11, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ရက္) “ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္”လို႔ အာေဘာင္အာရင္းသန္ သန္... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ေက်းဇူးေတာ္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေစာခ်စ္၀င္းထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

February 15, 2017

ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရြာသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွသည္။ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡ... Read more ►

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

January 26, 2017

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၊ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုမန္းမန္းမန္းႏွင့္ ေကအိုင္စီ-ကရင္သတင္း... Read more ►