လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
စစ္႐ံႈးသမား ဒႆဂီရိ
KIC News

(လကၤာဒီပ) မစို႔မပို႔ မေလာက္မငွ ညႇက္ခ် ဆြဲဆုတ္ထား မသထာေရစာ အာသာေျပေအာင္ ေပးတဲ့ျပည္ မစံုညီ မျပည့္ဝ မလန္းဆန္း စခန္းဟာလည္း ႐ုပ္ျပအဆင့္ မတင့္တယ္လွပါေပ သင့္ေနရာ ဌာေနအစစ္ သင့္ေခတ္မွာ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုတယ္။ နယ္႐ုပ္ထိုးေကၽြးတဖံု ျမ… Read More

စစ္႐ံႈးသမား ဒႆဂီရိ
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳစိုက္ထူမည့္ ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုကို တပ္ဘက္က ကန္႔ကြက္
KIC News

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္က်င္းပမည့္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳစိုက္ထူမည့္ ကရင… Read More

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳစိုက္ထူမည့္ ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုကို တပ္ဘက္…
ေက်ာက္ထုတ္သည့္ လြန္းညေတာင္ေျခတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ား အမည္မသိ ေသနတ္သမား၏ ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရ
KIC News

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ လြန္းညေတာင္ေျခရွိ ေက်ာက္မိုင္းထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာကုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္ ေဒသခံေက်းရြာ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က အမည္မသိ ေသနတ္သမားမ်ား၏ ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ… Read More

ေက်ာက္ထုတ္သည့္ လြန္းညေတာင္ေျခတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ား အမည္မသိ ေသနတ္သမား၏ ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈခ…
ေကအဲန္ယူ၏ ေတာေနာ္သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုတြင္ သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္
KIC News

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အံဖႀကီး ေက်းရြာ အုပ္စု နန္းေရႊမႈံေက်းရြာရွိ ေကအဲန္ယူ လက္ေအာက္ခံ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန(KDHW)၏ ေတာ ေနာ… Read More

ေကအဲန္ယူ၏ ေတာေနာ္သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုတြင္ သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္
“ မူဝါဒအားလံုးဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုေအာက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုပဲ ဆက္ကို္င္စြဲထားမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြရွိေနဦးမယ္”
KIC News

ေကအဲန္ယူ ဗဟုိ ေျမယာဌာန ေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းမန္းမန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျမးျမန္းျခင္း xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စတင္လုပ္ ေဆာင္လာခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ( ၾ… Read More

“ မူဝါဒအားလံုးဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုေအာက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုပဲ ဆက္ကို္င္စြဲထားမယ္ဆိုရ…

သတင္း

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳစိုက္ထူမည့္ ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုကို တပ္ဘက္က ကန္႔ကြက္

November 18, 2017

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္က်င္းပမည့္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ... Read more ►

ေက်ာက္ထုတ္သည့္ လြန္းညေတာင္ေျခတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ား အမည္မသိ ေသနတ္သမား၏ ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရ

November 18, 2017

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ လြန္းညေတာင္ေျခရွိ ေက်ာက္မိုင္းထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာကုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္ ေဒသခံေက်းရြာ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က အမည္မသ... Read more ►

ေကအဲန္ယူ၏ ေတာေနာ္သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုတြင္ သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္

November 17, 2017

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အံဖႀကီး ေက်းရြာ အုပ္စု နန္းေရႊမႈံေက်းရြာရွိ ေကအဲန္ယူ လက္ေအာက္ခံ ကရင္က်... Read more ►

KNLA တပ္မဟာ(၄)မႉးတာ၀န္မွ အနားယူ၊ ယာယီ တပ္မဟာမႉး ခန္႔အပ္

November 17, 2017

ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ-ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ(၄) တပ္မဟာမႉးမွာ တာ၀န္မွ အနားယူလိုက္ သည့္အတြက္ ၎ေနရာတြင္ ယာယီ တပ္မဟာမႉးအျဖစ္ တပ္မဟာ၏ BM ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးရဲ႕ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳး

November 10, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္) “ရခုိင္ကိစၥ” ထိပ္တန္းတက္လာေတာ့ ကိုးကန္႔ဘက္ကတုိက္ပြဲ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္က တုိက္ပြဲေတြ အေရာင္ေရာ အသံပါ မွိန္သြားပါတယ္။ ... Read more ►

ေဒသတြင္း အစားထိုးေနရာယူလာတဲ့ ယိုးဒယားစားဖြယ္စံုထက္ ကရင္႐ိုးရာအစားအစာကို ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔လား

October 31, 2017

ေအာက္တုိဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္လူဦးေရ အမ်ားစုေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ဟာ နယ္ေျမအေနအထားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ(ယိုးဒယား)နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခု... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

“ မူဝါဒအားလံုးဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုေအာက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုပဲ ဆက္ကို္င္စြဲထားမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြရွိေနဦးမယ္”

November 17, 2017

ေကအဲန္ယူ ဗဟုိ ေျမယာဌာန ေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းမန္းမန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျမးျမန္းျခင္း xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ... Read more ►

KOUSA ဥကၠဌ ေစာမူ႔ကေပၚႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

November 11, 2017

“ကရင့္သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ေရးထုိးရမယ့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။” အေမရိကန္ကရင္အဖြဲ႔အစည္း (Karen Organization of the United States of America – KOUSA)က ဦးေဆာင္ကာ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္ ၃ဝေက... Read more ►