လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္လာမႈအေပၚ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ(နယ္လုံ)၀န္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္
KIC News

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္၊ အုန္းဖန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၆၅ဦးသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၄ရပ္ကြက္ ေက်ာက္လုံးႀကီးရွိ ျပန္လည္ႀကိဳဆုိလက္ခံေရးစခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ ယင္းသို႔ျပန္လည္ေရာက… Read More

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္လာမႈအေပၚ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ(နယ္လုံ)၀န္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္
ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု နယ္လံု၀န္ႀကီးေျပာဆို
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင… Read More

ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု နယ္လံု၀န္ႀကီးေျပာဆို
စာေပဟာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္
KIC News

(လူငယ့္အသံ လူငယ့္အျမင္) တိုင္းရင္းလူငယ္အမ်ားစုဟာ မိမိတို႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသားစာေပ ထိန္းသိမ္းမွႈအားနည္းလာၿပီး အျခားတိုင္းတစ္ပါးစာေပကို ဦးစားေပး သင္ယူမွႈမ်ားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားစာေပေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနလို႔ ကိုယ့္တိုင္းရင္… Read More

စာေပဟာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္
ရန္ကုန္တိုင္း ကရင္ေရးရာ၀န္ႀကီးက စာ/ယဥ္မ်ား ျပန္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ကရင္ေရးရာကိစၥ တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုဆို
KIC News

ေအာက္တုိဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အလုိက္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား ျပန္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ကရင့္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီ… Read More

ရန္ကုန္တိုင္း ကရင္ေရးရာ၀န္ႀကီးက စာ/ယဥ္မ်ား ျပန္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ကရင္ေရးရာကိစၥ တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆ…
ျမန္မာဒုကၡသည္ ၆၅ဦး ျမ၀တီရွိ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းက ဒုကၡသည္ဦးေရ ၆၅ဦးပါ မိသားစုေပါင္း ၁၉စုသည္ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္ ေက်ာက္လံုးႀကီးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ… Read More

ျမန္မာဒုကၡသည္ ၆၅ဦး ျမ၀တီရွိ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

သတင္း

dsc_0034

ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု နယ္လံု၀န္ႀကီးေျပာဆို

October 26, 2016

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ... Read more ►

img_61191-copy

ရန္ကုန္တိုင္း ကရင္ေရးရာ၀န္ႀကီးက စာ/ယဥ္မ်ား ျပန္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ကရင္ေရးရာကိစၥ တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုဆို

October 26, 2016

ေအာက္တုိဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အလုိက္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား ျပန္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ကရင့္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ လ... Read more ►

14813169_603873589800978_1922315479_o-copy

ျမန္မာဒုကၡသည္ ၆၅ဦး ျမ၀တီရွိ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

October 26, 2016

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းက ဒုကၡသည္ဦးေရ ၆၅ဦးပါ မိသားစုေပါင္း ၁၉စုသည္ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္ ေက်ာက္လံုးႀကီးဘုရားလမ္းရ... Read more ►

dsc02496-copy

ေက်းလက္ေဒသအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အရန္သားဖြားသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆) ဖြင့္လွစ္

October 25, 2016

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖဲြ႔ (BPHWT)၊ ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာနႏွင့္ ဖလံုပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႔(PEDU)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်းလက္ေ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

un-logo

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ ႏွစ္စဥ္ ကုလသမဂၢေန႔

October 25, 2016

(အယ္ထီးေကာ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ လူတိုင္း လိုလားၾကသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏို္င္ငံတကာ... Read more ►

img_9451

စကားလံုးအရေတာင္ လက္မခံဘဲ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနေတာ့ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္ၾကမလဲ

October 21, 2016

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀) “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေထာင္လိုတယ္။ တည္ေထာင္မယ္ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ ၿမဲၿမံတဲ့ ယံု ၾက... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

dsc_0101_img

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္လာမႈအေပၚ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ(နယ္လုံ)၀န္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္

October 26, 2016

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္၊ အုန္းဖန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၆၅ဦးသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၄ရပ္ကြက္ ေက်ာက္လုံးႀကီးရ... Read more ►

IMG_0740

ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ ေကအုိင္စီသတင္းေထာက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

September 4, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရ ဦးေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ (MICC 2)ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔အထိ ေလးရက္တုိင္တုိင္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရ... Read more ►