သတင္း

ကရင္စာေပကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ ဧရာဝတီတုိင္းစာယဥ္ ႀကိဳးစားမည္

မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ နန္႔ေဖာင္မြီးရွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္စာေပကို...

ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ ဦးေဆာင္ၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပညာေရးေပါင္းကူးတံတား(MJBE)အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး...

သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ပအို၀္းေရးရာဝန္ႀကီး တုိက္တြန္း

မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသည့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပအုိဝ္း ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ PNLO တုိက္တြန္း

မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပအုိဝ္း ျပည္သူမ်ား တက္ႂကြစြာ...

ၾကာအင္းေတာင္သို႔ ကားျဖင့္အလြယ္တကူသြားႏိုင္မည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း စတင္ဖြင့္လွစ္

မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ၾကာအင္းေတာင္ေပၚသို႔ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား...

ျမစ္ႀကီးနား တတိယအႀကိမ္ CSOs ဖိုရမ္ ကယားျပည္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသး

မတ္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စံုလင္စြာ ပါ၀င္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္...

KWEG အဖဲြ႔၏ ေခတ္သစ္နည္းစနစ္ျဖင့္ စမ္းသပ္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမွႈ အမ်ဳိးသမီးေတာင္သူမ်ား ပိုစိတ္ဝင္စားလာ

မတ္ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ -KWEGမွ...

မတူကြဲျပားမႈကို ျမွင့္တင္ၿပီး ခြဲျခားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ပန္းတေနာ္တြင္ သင္တန္းျပဳလုပ္မည္

မတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ နန္႔ေဖာင္မြီးရွာ အနာဂတ္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္...

အမွတ္(၂) တံတားေၾကာင့္ က႑စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာမည္ဟု အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေျပာၾကား

မတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အမွတ္(၂)ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား...

ႏႈတ္မိန့္ညႊန္ၾကားသည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈကိုလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေျပာဆို

မတ္လ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ...

EDITOR PICKS

ေဆာင္းပါး

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း

ရုပ္သံ