လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ခိုးကူးေခြျပႆနာေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာကအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဟု KCO ဥကၠဌေျပာ
KIC News

ေမလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခိုးကူးေခြျပႆနာမ်ားတျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာက အတြက္ သာမက အႏုပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနရသည့္ ကရင္အႏုပညာရွင္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာထိ ခိုက္မႈျဖစ္ေပၚလာ ေနေၾကာင္… Read More

ခိုးကူးေခြျပႆနာေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာကအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဟု KCO ဥကၠဌေျပာ
မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပန္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္
KIC News

ေမလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥကုိ မူအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္လာရန္ ေဒ သခံျပည္သူမ်ားက ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (… Read More

မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပန္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္
UNFC ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းသည္ NCA ျပင္ရန္မဟုတ္၊ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ား ၉ ခ်က္ကိုသာ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္
KIC News

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ျပင္မရသည့္အတြက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)အဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ကတိက၀တ္မ်ားရရွိရန္ အခ်က္ ၉… Read More

UNFC ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းသည္ NCA ျပင္ရန္မဟုတ္၊ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ကတိက၀…
မင္းလြင္ေတာင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္း လံုးဝ မလုပ္ရန္ ေဒသခံ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေကအဲန္ယူထံ လက္မွတ္ထိုး အသနားခံစာ ေပးပို႔
KIC News

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မင္းလြင္ (ေမာင္ ေလး)ေတာင္၌ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္း လံုးဝ မလုပ္ရန္ ေဒသခံ ၉၀၀ ေက်ာ္ အသနာ… Read More

မင္းလြင္ေတာင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္း လံုးဝ မလုပ္ရန္ ေဒသခံ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေကအဲန္ယူထံ လက္မွတ္ထို…
OKRSOအဖြဲ႔မွ ကရင္လူငယ္မ်ားကုိ လူမႈထူးခၽြန္ဆုေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္
KIC News

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔-OKRSO ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေရးအေပၚ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံၿပီး လူမႈေရး အသိစ… Read More

OKRSOအဖြဲ႔မွ ကရင္လူငယ္မ်ားကုိ လူမႈထူးခၽြန္ဆုေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္

သတင္း

ခိုးကူးေခြျပႆနာေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာကအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဟု KCO ဥကၠဌေျပာ

May 28, 2017

ေမလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခိုးကူးေခြျပႆနာမ်ားတျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာက အတြက္ သာမက အႏုပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနရသည့္ ကရင္အႏုပညာရွင... Read more ►

မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပန္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္

May 28, 2017

ေမလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥကုိ မူအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္လာရန္ ေဒ သခံျပည္သူမ်ားက ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရ... Read more ►

UNFC ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းသည္ NCA ျပင္ရန္မဟုတ္၊ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ား ၉ ခ်က္ကိုသာ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္

May 28, 2017

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ျပင္မရသည့္အတြက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)အဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိ... Read more ►

မင္းလြင္ေတာင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္း လံုးဝ မလုပ္ရန္ ေဒသခံ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေကအဲန္ယူထံ လက္မွတ္ထိုး အသနားခံစာ ေပးပို႔

May 27, 2017

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မင္းလြင္ (ေမာင္ ေလး)ေတာင္၌ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစီ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

၂၁ရာစုပင္လံု စင္ျမင့္ေပၚက တရားျပသူနဲ႔ ဓားျပေနသူမ်ားအေၾကာင္း

May 26, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္) ေမလ ၂၄ရက္ေန႔က ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေမလ ၂၄ရက္မွ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔ အထိ (၅)ရက္တိုင္တုိင္ က်င္းပမယ္လုိ႔ ဆိ... Read more ►

ေတးေရး၊ ေတးဆို၊ ဝတၳဳ၊ ဇာတ္ညြန္းႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ ကရင္အႏုသုခုမပညာရွင္ ေစာေက်ာ္လိုက္သိန္႔၏ ဘဝျဖတ္သန္းရာ

May 24, 2017

တင္ျပသူ- ေက်ာ္ထက္ခိုင္ (ဖားစည္ေျမ) အေျခပ်ဳိး၊ နိဒါန္း ဆရာေက်ာ္လိုက္သိန္႔ကို (မြာဲလိုက္သိန္႔ ထြန္လကံုး) “ေက်ာ္လိုက္သိန္႔ ရန္ကုန္ေရာက္ျခင္း”ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ၁၉၇၈ခု... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္နွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

May 22, 2017

“တိုင္းရင္းသား(၈)ဖြဲ႔အေနနဲ႔ အားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ မူေတြကိုသာ အတည္ျပဳဖို႔ ၊ အားလုံးလက္မခံႏိုင္တဲ့ မူေတြ၊ ေပၚလစီေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို အတည္မျပဳဖို႔ အဲလို တင္ျပဖို႔ ... Read more ►

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ ့ဆံုျခင္း

April 24, 2017

“စာယဥ္က အစိုးရအဖဲြ႔ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘူး” ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးတဦးအေနျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း ကရင့္ေရးရာ လုပ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ... Read more ►