လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ေကအဲန္ယူနယ္မွ ေစတနာ့ေဆးေပးခန္းသစ္ တစ္လေက်ာ္အတြင္း ေဒသခံ ၅၀၀ေက်ာ္ ကုသေပးခဲ့
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(ေကအဲန္ယူ) နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူထု အေျချပဳ ေဆးေပးခန္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္အခ်ိန္အတြင္း ေဒသခံလူနာ ၅၀၀ေက်ာ္ကို ကုသေစာင့္ေရွ… Read More

ေကအဲန္ယူနယ္မွ ေစတနာ့ေဆးေပးခန္းသစ္ တစ္လေက်ာ္အတြင္း ေဒသခံ ၅၀၀ေက်ာ္ ကုသေပးခဲ့
KPSN အဖဲြ႔ဝင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ သင္တန္းျပဳလုပ္
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ရက္(KPSN) အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ သင္တန္းတစ္ခုကုိ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာတြင္… Read More

KPSN အဖဲြ႔ဝင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ သင္တန္းျပဳလုပ္
၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ KNUကြန္ဂရက္ကို မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျပည္တြင္းရွိ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္မည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ကို လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္း… Read More

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ KNUကြန္ဂရက္ကို မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္
KSNG၏ ေက်ာင္းသားစုံညီပြဲေတာ္ ေဒသခံ ၁၀၀၀ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္(KSNG)မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖားအံခ႐ုိင္၊ တေနးခ်ားၿမိဳ႕နယ္(ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္)၊ မိဖာလုိင္းေက်း ရြာ၌ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ႒ာေနမဲ့ (IDP) ေက်ာင္းသားစုံ… Read More

KSNG၏ ေက်ာင္းသားစုံညီပြဲေတာ္ ေဒသခံ ၁၀၀၀ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့
နယ္စပ္တြင္ဆက္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ေျပာ
KIC News

ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအပါအ၀င္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နယ္စပ္ တြင္အေျခစိုက္ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနေသးေၾကာင… Read More

နယ္စပ္တြင္ဆက္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု ေဒါက္တာ…

သတင္း

dsc07094

ေကအဲန္ယူနယ္မွ ေစတနာ့ေဆးေပးခန္းသစ္ တစ္လေက်ာ္အတြင္း ေဒသခံ ၅၀၀ေက်ာ္ ကုသေပးခဲ့

December 8, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(ေကအဲန္ယူ) နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူထု အေျချပဳ ေဆးေပးခန္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္အခ... Read more ►

img_0010

KPSN အဖဲြ႔ဝင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ သင္တန္းျပဳလုပ္

December 7, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ရက္(KPSN) အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ သင္တန္းတစ္ခုကုိ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္... Read more ►

img_9240

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ KNUကြန္ဂရက္ကို မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္

December 7, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျပည္တြင္းရွိ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္မည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ကို လာမ... Read more ►

1

KSNG၏ ေက်ာင္းသားစုံညီပြဲေတာ္ ေဒသခံ ၁၀၀၀ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့

December 7, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္(KSNG)မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖားအံခ႐ုိင္၊ တေနးခ်ားၿမိဳ႕နယ္(ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္)၊ မိဖာလုိင္းေက်း ရြာ၌ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ၁၁... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

constitution-shot-495x411

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) နဲ႔ ဓားျပလက္ထဲက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား

November 21, 2016

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ရက္) Patek Philippe နာရီလိႈင္း ေဘာင္ဘင္ခတ္မႈေၾကာင့္ “ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)”ဟာ ပုိၿပီး အျမႇဳပ္ထလာပါတယ္။ သုိ႔ျဖင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုအေပၚ ... Read more ►

group-of-woman-children-cropped-theos_0

ကရင္ေတြ ကရင္နာမည္ ဘာေၾကာင့္ မွည့္သင့္သလဲ

November 15, 2016

(ေစာခါးစူးညား) ကရင္လူမ်ဳိးေတြဟာ ေရွးပေဝသဏီကတည္းက မူရင္းအမည္နာမ အေခၚအေဝၚသံုးႏႈန္းမႈေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ မိမိရဲ႕ မိခင္ ကရင္ဘာသာစကား အေခၚအေဝၚေတြပဲ သံုးႏႈန္းတာ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

dsc06961

ကရင္လူငယ္အဆုိေတာ္ ေနာ္ထီးမူးေဖာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

November 21, 2016

“ကရင္ေတြထဲမွာသြားၿပီး ျမန္မာသီခ်င္းကို ဆိုေစခ်င္တာက ကရင္သီခ်င္းေတြ ေပ်ာက္သြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္။” ေကအုိင္စီ။ ။ ပထမဦးဆုံး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္မိတ္ဆက္ေပးပါ။ ထီ... Read more ►

20160825_214245

ျမန္မာ့မယ္ကမၻာ ကရင္တိုင္းရင္းသူေလး နန္းခိုင္ေရႊ၀ါ၀င္းႏွင့္ ေကအိုင္စီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

November 20, 2016

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း နန္းခုိင္ေရႊ၀ါ၀င္း (ေခၚ) ေစးေစး၊ အသက္က (၁၈)ႏွစ္။ မိခင္မွာ ပုိင္က်ဳံၿမဳိ႕နယ္၊ တေကာ္ေက်းရြာသူ၊ ဖခင္မွာ တခါ့လံုရြာသားျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္းႏွစ္ဦးအနက္ အ... Read more ►