လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရွိ ေဒသခံ တစ္ေထာင္နီးပါး ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္္
KIC News

ေမလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စခန္းခ်ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ေဒသခံ တစ္ေထာင္နီးပါ… Read More

အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရွိ ေဒသခံ တစ္ေထာင္နီးပါး ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္္
ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း၌ အေဆာက္အဦးျပန္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးေပၚလိုအပ္
KIC News

ေမ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌ မိုးတြင္း ကာလ လံုၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ တဲမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ အိမ္မိုးဖက္ႏွင့္ ဝါးမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု စခန္းတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္… Read More

ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း၌ အေဆာက္အဦးျပန္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးေပၚလိုအပ္
၂၁ ရာစုု ညီလာခံ မွရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း RCSS ေျပာ
KIC News

ေမ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ-RCSS အေနျဖင့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အဆ… Read More

၂၁ ရာစုု ညီလာခံ မွရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း R…
ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္နွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
KIC News

“တိုင္းရင္းသား(၈)ဖြဲ႔အေနနဲ႔ အားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ မူေတြကိုသာ အတည္ျပဳဖို႔ ၊ အားလုံးလက္မခံႏိုင္တဲ့ မူေတြ၊ ေပၚလစီေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို အတည္မျပဳဖို႔ အဲလို တင္ျပဖို႔ ရွိတယ္။” ----------------------------------- ----------------------------------… Read More

ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္နွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို
KIC News

ေမ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပါဝင္လက္မွတ္ မေရး ထုိးႏုိင္ေသးသည့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္လာရန္အတြက္ KNU-… Read More

NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

သတင္း

အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရွိ ေဒသခံ တစ္ေထာင္နီးပါး ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္္

May 23, 2017

ေမလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စခန္းခ်ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ား ျပန္လ... Read more ►

ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း၌ အေဆာက္အဦးျပန္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးေပၚလိုအပ္

May 22, 2017

ေမ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌ မိုးတြင္း ကာလ လံုၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ တဲမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ အိမ္မိုးဖက္ႏွင့္ ဝါးမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္လ်က... Read more ►

၂၁ ရာစုု ညီလာခံ မွရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း RCSS ေျပာ

May 22, 2017

ေမ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ-RCSS အေနျဖင့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္... Read more ►

NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

May 21, 2017

ေမ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပါဝင္လက္မွတ္ မေရး ထုိးႏုိင္ေသးသည့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

(Clean coal Technology) သန္႔စင္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးနည္းစနစ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ

May 21, 2017

စ’မႏိုက္ေဖါင္ အခု လူေျပာသူေျပာမ်ားေနၾကတဲ့ (Clean coal Technology) သန္႔စင္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းစနစ္အေၾကာင္းကို ၾကားေန ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း က်ေနာ္မေရးခင္မွာ အရင္က က်ေနာ္ေရးသားတ... Read more ►

တုိင္းရင္းသားအားလုံး မပါဝင္ႏုိင္ပါက ၂၁ပင္လုံညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖမရႏုိင္ေၾကာင္း UNFC ဒုဥကၠဌေျပာ

May 18, 2017

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ လာမည့္ ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တုိင္... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္နွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

May 22, 2017

“တိုင္းရင္းသား(၈)ဖြဲ႔အေနနဲ႔ အားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ မူေတြကိုသာ အတည္ျပဳဖို႔ ၊ အားလုံးလက္မခံႏိုင္တဲ့ မူေတြ၊ ေပၚလစီေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို အတည္မျပဳဖို႔ အဲလို တင္ျပဖို႔ ... Read more ►

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ ့ဆံုျခင္း

April 24, 2017

“စာယဥ္က အစိုးရအဖဲြ႔ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘူး” ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးတဦးအေနျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း ကရင့္ေရးရာ လုပ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ... Read more ►