လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴးက႑)
KIC News

“လူထုက အလံတင္တာ အရမ္း စိတ္ဝင္စားတာ။ အလံဆိုတာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာက အထြဋ္အျမတ္ပဲ။” ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ(မဟာရန္ကုန္) ဥကၠဌ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ မန္းေရႊျပည္ေအးႏ… Read More

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴးက႑)
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေက်းရြာ (၂)ရြာမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ စာေပးပို႔
KIC News

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ရင္းအထက္(ေကာ့ရိ)ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေနာင္က်န္ (ေဖာကေလာ့) ေက်းရြာအုပ္စု အ ၾကားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေတာင္ကေလးေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ရပ္တ… Read More

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေက်းရြာ (၂)ရြာမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ စာ…
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မွ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ
KIC News

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈနည္းပါး ေနေသး သည့္ အတြက္ လက္ရွိပါ၀င္သည့္အေျခအေနမ်ားထက္ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္… Read More

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမ…
အီတူးထာ့ IDPs ဒုကၡသည္စခန္း၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနား လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီ တက္ေရာက္
KIC News

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ (World Peace Day) အခမ္းအနားကို ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ရက္(KSNG)ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး (KWO) တို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ထိုင္း-ျမ… Read More

အီတူးထာ့ IDPs ဒုကၡသည္စခန္း၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနား လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီ…
အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္း - အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ စုိးရိမ္စရာမ်ား
KIC News

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ “၁၉ စက္တင္ဘာ မိန္႔ခြန္း”ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈနဲ႔ ေဝဖန္မႈ၊ တုိက္ခိုက္မႈမ်ိဳးစံု အခံရဆံုး မိန္႔ခြန္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ… Read More

အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္း – အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ စုိးရိမ္စရာမ်ား

သတင္း

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေက်းရြာ (၂)ရြာမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ စာေပးပို႔

September 22, 2017

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ရင္းအထက္(ေကာ့ရိ)ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေနာင္က်န္ (ေဖာကေလာ့) ေက်းရြာအုပ္စု အ ၾကားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေတာင္ကေလးေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္ထုတ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မွ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ

September 22, 2017

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈနည္းပါး ေနေသး သည့္ အတြက္ လက္ရွိပါ၀င္သည့္အေျခအေနမ်ားထက္ ... Read more ►

အီတူးထာ့ IDPs ဒုကၡသည္စခန္း၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနား လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီ တက္ေရာက္

September 22, 2017

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ (World Peace Day) အခမ္းအနားကို ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ရက္(KSNG)ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး (KWO) တို႔မ... Read more ►

ဖားအံတြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားအဖဲြ႔မ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္

September 21, 2017

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္။ နန္းေ၀ၿဖိဳးဇာ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ Together For Peace ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္း – အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ စုိးရိမ္စရာမ်ား

September 21, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ “၁၉ စက္တင္ဘာ မိန္႔ခြန္း”ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈနဲ... Read more ►

ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔မယ္ နန္းမူးအဲသို၀္

September 17, 2017

စဖန္းေရွာင္း (စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇) “လက္ေ၀ွ႔ပြဲဆိုရင္ အၿမဲလိုက္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ သူမ်ားစင္ေပၚမွာ လက္ေ၀ွ႔ထိုးေနတာျမင္ရရင္ သမီးလက္ေတြ ေျခေတြ လႈပ္လာတယ္။ ထိုးခ်င္တယ္” ျမန... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴးက႑)

September 22, 2017

“လူထုက အလံတင္တာ အရမ္း စိတ္ဝင္စားတာ။ အလံဆိုတာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာက အထြဋ္အျမတ္ပဲ။” ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ... Read more ►

“က်ေနာ္တို႔လုပ္မယ့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲက လံုးဝ စစ္ေရးျပင္ဆင္ျခင္း မဟုတ္ဘူး။ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕တာလည္း မပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ လာၿပီးေတာ့ အခုလို ဂုဏ္ျပဳပြဲလုပ္တာက ကရင္လူထုအျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုးနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္”

August 26, 2017

ၾသဂုတ္ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ကရင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕(KNPF) ေန႔ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား က်င္းပမည့္အေပၚ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ျပည္ထဲ ေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန (ဗဟို) တာဝန... Read more ►