လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
လက္နက္ရွင္
KIC News

(လကၤာဒီပ) (ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၇) ေထာင့္ကိုးရာေျခာက္ဆယ္ (၁၀)တန္းေအာင္ ေထာင့္ကိုးရာေျခာက္ဆယ့္ငါးမွာ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႔နဲ႔ေက်ာင္းၿပီးလို႔ တို႔အတြက္ သီးပြင့္လာခဲ့တယ္ တကယ္ပါ ေတာေက်ာင္းေက်းရြာေလးေရ ေရႊၾကာႀကီးတစ္ပြင့္ သင္ ထမ္းပင့္ေမြး… Read More

လက္နက္ရွင္
ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးႏွင့္အတူ က႑စံုတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား PNLO ဥကၠဌ တိုက္တြန္း
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳး သားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ -PNLO အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္… Read More

ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးႏွင့္အတူ က႑စံုတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား PNLO ဥကၠဌ…
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာထားမ်ား အဆင့္သံုးဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ ခက္ခဲသည္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာဆို
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရရွိသည့္ သေဘာထားမူမ်ားကို (၂၁) ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံသို႔ တင္ရန္ အဆင့္သံုးဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ အခက္အခဲရွိသည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး -ေက… Read More

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာထားမ်ား အဆင့္သံုးဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ ခက္ခဲသ…
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမလုပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာ
KIC News

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ -NMSP၊ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး -KNU တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အၾကား ပစ္ ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာကို ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြား… Read More

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမလုပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ…
အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္
KIC News

ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ဳိးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္တို႔ကို အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ သီရိဖားအံဟိုတယ္၌ သ… Read More

အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္

သတင္း

ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးႏွင့္အတူ က႑စံုတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား PNLO ဥကၠဌ တိုက္တြန္း

January 23, 2017

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳး သားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ -PNLO အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတ... Read more ►

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာထားမ်ား အဆင့္သံုးဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ ခက္ခဲသည္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာဆို

January 23, 2017

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရရွိသည့္ သေဘာထားမူမ်ားကို (၂၁) ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံသို႔ တင္ရန္ အဆင့္သံုးဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ အခ... Read more ►

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမလုပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာ

January 22, 2017

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ -NMSP၊ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး -KNU တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အၾကား ပစ္ ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာကို ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရ... Read more ►

အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္

January 21, 2017

ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ဳိးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္တို႔ကို အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပသြားမ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ သေဘာထား

January 21, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ရက္) စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ သံုးစြဲလိုက္တဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး သေဘာထားပံုကို သိႏုိင္... Read more ►

မညီမွ်ေသာ ညီမွ်ျခင္း

January 14, 2017

(သာ၀ါးေဖါ) ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးႏွင့္ ေ၀းလံသီေခါင္ေသာေဒသရွိ ေက်းရြာလူထုအမ်ားစုမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းၾက... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ေနာ္စူစန္နာလွလွစိုး (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ – house of nationality)

January 11, 2017

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ သူတို႔ကို ဆင့္ေခၚ၊ ေခၚေတြ႔ဖို႔ ပါ၀ါရွိေပမယ့္ က်မတို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ က်မေျပာခ်င္တာက ေက်းဇူးျပဳၿပီး က်မတို႔ကို information ေပးပါ။ နာမည္... Read more ►

ေတြ႕ဆံံုေမးျမန္းျခင္း

December 23, 2016

“စီမံကိန္းမရွိခင္ တုိက္ပြဲကာလတုန္းကဆုိရင္ အေျခအေနက တအားဆုိးရြားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ျပႆ နာေတြကုိ ေျပာဆုိတင္ျပရမွာ ေျဖရွင္းရမွာကုိ မလုပ္ရဲၾကဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း... Read more ►