လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ေက်းလက္ေဒသအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အရန္သားဖြားသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆) ဖြင့္လွစ္
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖဲြ႔ (BPHWT)၊ ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာနႏွင့္ ဖလံုပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႔(PEDU)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်းလက္ေဒသအက်ိဳးျပဳ အရန္သားဖြားသင္တန္း အမွတ္စဥ… Read More

ေက်းလက္ေဒသအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အရန္သားဖြားသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆) ဖြင့္လွစ္
ကိုေမာင္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန တည္ေဆာက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ ထပ္မံစာတင္
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့လံုကၽြန္းေပၚရွိ ကိုေမာင္က်န္းမာေရးဌာန အေဆာက္အဦး ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ေက်ာ္က စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံသို႔ ေအာက… Read More

ဖားအံၿမိဳ႕မ ေဘာလုံးကြင္းကုိ မူလအတုိင္းျပန္ထားေပးရန္ ျပည္နယ္အစုုိးရအား ေတာင္းဆုိမည္
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္း၀င္ၿမိဳ႕မ ေဘာလံုးကြင္း(သို႔) အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ကြင္းအား လူထု လက္၀ယ္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎အေ… Read More

ဖားအံၿမိဳ႕မ ေဘာလုံးကြင္းကုိ မူလအတုိင္းျပန္ထားေပးရန္ ျပည္နယ္အစုုိးရအား ေတာင္းဆုိမည္
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ ႏွစ္စဥ္ ကုလသမဂၢေန႔
KIC News

(အယ္ထီးေကာ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ လူတိုင္း လိုလားၾကသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏို္င္ငံတကာအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း ေပါက္ဖြားလာရ ျခ… Read More

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ ႏွစ္စဥ္ ကုလသမဂၢေန႔
သံေတာင္ႀကီး၊ ကယာခ်ီးေက်းရြာ၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ေကအဲန္ယူ စံုစမ္းေန
KIC News

ေအာက္တုိဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ကယာခ်ီးေက်းရြာအတြင္း၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂နာ ရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအေပၚ ေကအဲန္ယူက စံုစမ္းေနသည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ… Read More

သတင္း

dsc02496-copy

ေက်းလက္ေဒသအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အရန္သားဖြားသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆) ဖြင့္လွစ္

October 25, 2016

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖဲြ႔ (BPHWT)၊ ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာနႏွင့္ ဖလံုပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႔(PEDU)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်းလက္ေ... Read more ►

ကိုေမာင္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန တည္ေဆာက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ ထပ္မံစာတင္

October 25, 2016

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့လံုကၽြန္းေပၚရွိ ကိုေမာင္က်န္းမာေရးဌာန အေဆာက္အဦး ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ေက်ာ္က... Read more ►

14794131_602906623231008_1470163130_n-copy

ဖားအံၿမိဳ႕မ ေဘာလုံးကြင္းကုိ မူလအတုိင္းျပန္ထားေပးရန္ ျပည္နယ္အစုုိးရအား ေတာင္းဆုိမည္

October 25, 2016

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္း၀င္ၿမိဳ႕မ ေဘာလံုးကြင္း(သို႔) အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ကြင္းအား လူထု လက္၀ယ္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအ... Read more ►

သံေတာင္ႀကီး၊ ကယာခ်ီးေက်းရြာ၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ေကအဲန္ယူ စံုစမ္းေန

October 25, 2016

ေအာက္တုိဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ကယာခ်ီးေက်းရြာအတြင္း၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂နာ ရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

un-logo

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ ႏွစ္စဥ္ ကုလသမဂၢေန႔

October 25, 2016

(အယ္ထီးေကာ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ လူတိုင္း လိုလားၾကသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏို္င္ငံတကာ... Read more ►

img_9451

စကားလံုးအရေတာင္ လက္မခံဘဲ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနေတာ့ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္ၾကမလဲ

October 21, 2016

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀) “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေထာင္လိုတယ္။ တည္ေထာင္မယ္ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ ၿမဲၿမံတဲ့ ယံု ၾက... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

IMG_0740

ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ ေကအုိင္စီသတင္းေထာက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

September 4, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရ ဦးေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ (MICC 2)ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔အထိ ေလးရက္တုိင္တုိင္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရ... Read more ►

၂၁ရာစုပင္လံုအေပၚ သူတို႔႔အေတြး၊ သူတို႔႔အျမင္

September 2, 2016

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လုံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ MICC 2 ခန္းမတြင္ ၾသဂုုတ္ ၃၁ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ ထိုညီလာခံ... Read more ►