လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္ စုေပါင္းၿပီး ကရင္စာသင္ ဆရာမြမ္းမံသင္တန္းျပဳလုပ္
KIC News

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ ေမွာ္ဘီ၊ ထန္းတပင္၊ တုိက္ႀကီးႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ား စုေပါင္းကာ ကရင္စာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း တခုကို မတ္ ၂၇ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ ရက္ထိ ထန္… Read More

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္ စုေပါင္းၿပီး ကရင္စာသင္ ဆရာမြမ္းမံသင္တန္းျပဳလုပ္
သီတဂူ ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း မ်က္စိႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပး
KIC News

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာဝါး သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဥဴးဉာဏိႆရ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာန ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အတူ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ မတ္ ၂၄ ရက္ မွ ၃၀ရက္ထိ ဖားအံႏွင့္ လႈိင… Read More

သီတဂူ ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း မ်က္စိႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပး
၀င္းေရာ္ေဒသအတြင္း ယခုႏွစ္ ေႁမြေပြးကုိက္ခံရမႈမ်ားလာၿပီး အကိုက္ခံရသူ ၁၀ ဦးေက်ာ္တြင္ ၂ ဦးေသဆုံးခဲ့
KIC News

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသတြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ား ေႁမြေပြး အကုိက္ခံ ရမႈမ်ားျပားလာၿပီး ဇန္န၀ါရီမွ ယခုမတ္လအထိ ေႁမြေပြးကိုက္ခံရသူေပါင္း ၁၀ ဦးေက်ာ္တြင္ ၂ ဦး ေသဆုံးခဲ… Read More

၀င္းေရာ္ေဒသအတြင္း ယခုႏွစ္ ေႁမြေပြးကုိက္ခံရမႈမ်ားလာၿပီး အကိုက္ခံရသူ ၁၀ ဦးေက်ာ္တြင္ ၂ ဦးေသ…
ေကအဲန္ယူ၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္သင္တန္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ
KIC News

မတ္လ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ဦးေဆာင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း(New Generation and Leadership Program-NGLP) ၏ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ တစ္… Read More

ေကအဲန္ယူ၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္သင္တန္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ
ကြန္ဂရက္တြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးၿပီးစီး၊ နည္းဥပေဒ ဆက္ေဆြးေႏြးဆဲ
KIC News

မတ္လ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ လက္ရွိ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ ၉ရက္ေန႔ေျမာက္တြင္ အစည္းအ႐ံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးၿပီးစီးခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျ… Read More

ကြန္ဂရက္တြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးၿပီးစီး၊ နည္းဥပေဒ ဆက္ေဆြးေႏြးဆဲ

သတင္း

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္ စုေပါင္းၿပီး ကရင္စာသင္ ဆရာမြမ္းမံသင္တန္းျပဳလုပ္

March 27, 2017

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ ေမွာ္ဘီ၊ ထန္းတပင္၊ တုိက္ႀကီးႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ား စုေပါင္းကာ ကရင္စာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မြမ္းမံသင... Read more ►

သီတဂူ ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း မ်က္စိႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပး

March 27, 2017

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာဝါး သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဥဴးဉာဏိႆရ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာန ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အတူ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔... Read more ►

၀င္းေရာ္ေဒသအတြင္း ယခုႏွစ္ ေႁမြေပြးကုိက္ခံရမႈမ်ားလာၿပီး အကိုက္ခံရသူ ၁၀ ဦးေက်ာ္တြင္ ၂ ဦးေသဆုံးခဲ့

March 27, 2017

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသတြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ား ေႁမြေပြး အကုိက္ခံ ရမႈမ်ားျပားလာၿပီး ဇန္န၀ါရီမွ ယခုမတ္လအထိ ေႁမြေပြးကိုက... Read more ►

ေကအဲန္ယူ၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္သင္တန္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ

March 26, 2017

မတ္လ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ဦးေဆာင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း(New Generation and Leadership Program-NGLP) ၏ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

“အျပစ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ထံသုိ႔

March 22, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္) “ — ဝန္ထမ္းဆုိတာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ အစုိးရ အတြက္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္... Read more ►

“တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး”ကို ဝုိင္းပတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံု

March 9, 2017

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ( ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္) ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ အပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုျဖစ္ပြားလာမႈက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈနဲ႔အၿပိဳင္ တေန႔တျခား တိုးတက္မ်... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

Australia Karen Organization – AKO ၏ Sydney women department ဥကၠဌ နမ့္ဆန္း႐ိႈင္းအား ေကအိုင္စီ-ကရင္သတင္း ဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားျခင္း

February 26, 2017

“အဲဒီႏိုင္ငံမွာက Multi culture ဆိုေတာ့ အကုန္လုံးကို သူတို႔အားေပးတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိတယ္ေလ။ ေန႔ႀကီး၊ ရက္ႀကီးေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ထုတ္ေ... Read more ►

ေက်းဇူးေတာ္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေစာခ်စ္၀င္းထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

February 15, 2017

ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရြာသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွသည္။ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡ... Read more ►