လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ KNLA အရာရွိမြမ္းမံသင္တန္းၿပီးစီး
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ကာ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ ၁၀၆ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အရာရွိမြမ္းမံသင္တန္းဆင္းပြဲကို KNLA ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရ… Read More

 
KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းအေပၚ ကရင္အမ်္ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ႀကိဳဆို
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းအ ေပၚ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ၃ဖြဲ႕က ပူးတြဲေၾကညာ… Read More

 
ညီသားေနာင္မယ္
KIC News

(လကၤာဒီပ) ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ မိခင္ေကအဲန္ယူ ဒီဇမၺၺၺဴမွာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဤမိခင္နဲ႔ ေသြးရင္းတို႔အား ေလးစားျမတ္ႏိုး ခ်စ္႐ိုက်ဳိးေသာ္လည္း။ တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ကလည္း ခုလည္းျပင္းဆဲ ေနာင္လည္းျပင္းမယ္ တကယ္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္စား ႀကီးပြားေရး… Read More

 
ျပည္သ႔ူစစ္ကုိ အစိုးရ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားလိုလား
KIC News

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လစာအတြက္ ေဒသခံမ်ား ထံမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေငြ ေၾကးေကာက္ ခံကာ ေပးေဆာင္ေနရသျဖင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးေစလိုေ… Read More

ဦးဆန္းဆင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရွာေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔
KIC News

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ မ်ားမၾကာမီက “ပုဒ္မ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး”အတြက္ ျပည္သူ (၄၉၄၁၉၉၈)ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ လႊတ္ေတာ္ထံပုိ႔ခဲ့စဥ္က လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔က ထုိလက္မွတ္မ်ားသည္ ၾသဇာသက္ေရ… Read More

 

သတင္း

3

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ KNLA အရာရွိမြမ္းမံသင္တန္းၿပီးစီး

October 20, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ကာ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ ၁၀၆ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အရာရွိမြမ္းမံသ... Read more ►

women org logos

KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းအေပၚ ကရင္အမ်္ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ႀကိဳဆို

October 20, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းအ ေပၚ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔... Read more ►

ျပည္သ႔ူစစ္ကုိ အစိုးရ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားလိုလား

October 20, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လစာအတြက္ ေဒသခံမ်ား ထံမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေငြ ေၾကးေကာက္ ခံကာ ေပးေဆာင္ေနရသျဖင... Read more ►

DSC_0041

အစိုးရထိုးစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထိခိုက္မည္ကို UNFC စိုးရိမ္

October 18, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လတ္တေလာကာလ အစိုးရစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ ေလွ်ာ့နည္းလာႏိုင... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

16B

ဦးဆန္းဆင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရွာေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔

October 20, 2014

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ မ်ားမၾကာမီက “ပုဒ္မ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး”အတြက္ ျပည္သူ (၄၉၄၁၉၉၈)ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ လႊတ္ေတာ္ထံပုိ႔ခဲ့စဥ္က လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ဦ... Read more ►

IMG_0064-1 (Aug 17-2014)

တန္းတူရည္တူ မထားလိုသည့္ သေဘာထားနဲ႔ မူဝါဒေတြ ကင္းစင္ဖို႔လိုသည္

October 11, 2014

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္) ယခုအခါ တစ္ျပည္လံုး တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ဆုိသည့္ကိစၥသည္ ေရွ႕ဆက္မတက္ႏုိင္ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တုိက္... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

Saw Thein Aung

“ျပည္သူမွတဆင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမယ့္သေဘာပါ။”

October 13, 2014

ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ ေစာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းေအာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြမ္းညရြာ... Read more ►

???????????????????????????????

ကရင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ေစာၾကည္လင္းအား ေကအိုင္စီ သတင္းေထာက္ ေစာညႊန္႔ေသာင္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

October 13, 2014

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေမး။ ။ ဖားအံစက္မႈဇုန္ ဘယ္အခ်ိန္က စတင္တည္ေဆာက္ပါသလဲ။ ေျဖ။ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္... Read more ►