Home သတင္း စစ္အုပ္စုလက္ထဲက ေသနတ္နဲ႔ ဥပေဒ

စစ္အုပ္စုလက္ထဲက ေသနတ္နဲ႔ ဥပေဒ

341

စစ္အုပ္စုလက္ထဲက ေသနတ္နဲ႔ ဥပေဒ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္)

(၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တို႔ကို စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့တာကို အားလုံးသိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း လုပ္ႀကံစြပ္စြဲထားတဲ့ အမႈေတြနဲ႔ အလားတူ စီရင္ခ်က္မ်ိဳးေတြ ဆက္ၿပီး ခ်မွတ္ေနအုံးမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က က်ေနာ္တို႔ကို ဘာေတြ သိနား လည္ေစခဲ့သလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

ပဓာနအက်ဆုံးအခ်က္က ဒီတိုင္းျပည္မွာ ဘုရားစူးရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ “ဥပေဒနဲ႔တရားစီရင္မႈ” ဆိုတာ လုံးလုံး လ်ားလ်ား ၿပိဳက်သြားၿပီဆိုတဲ့အခ်က္ကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ဥပေဒနဲ႔တရားစီရင္မႈ” ဆိုတာ “လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ”ရဲ႕ ေၾကာင္းတူသံကြဲ စကားလုံးတစ္လုံးသာျဖစ္တယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္” ဆိုတာ မင္းေအာင္လႈိင္-စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္(စကစ)စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေကာက္က်စ္တဲ့ လုပ္ ႀကံစြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ လူမဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈမွန္သမွ်ကို လိမ္ညာလွည့္စားေပးတဲ့ ကိရိယာတန္ဆာ ပလာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) က ဥပေဒစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒစည္း ကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ မ်ားနဲ႔အညီ ေခၚဆို ထားခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ေနဆဲကာလမွာ မင္းေအာင္လႈိင္ဦးစီးတဲ့ စစ္အုပ္စုက (၁-၂-၂၀၂၁) ရက္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္။ အာဏာသိမ္းတဲ့လုပ္ရပ္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီးျဖစ္တယ္။

မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စုက လုပ္ႀကံခ်ဲ႕ကား အေၾကာင္းျပေနတဲ့ ‘မဲမသမာမႈ’ ဆိုတာဟာ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဥပ ေဒေတြက ဒီကိစၥ (မဲမသမာမႈ)ေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ စည္းကမ္းနဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွိၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းေအာင္ လႈိင္တို႔ စစ္အုပ္စုဟာ ‘ဥပေဒေဘာင္’ထဲကရွင္းေနရင္ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ ဘယ္လိုမွမရႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိၿပီးသားျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း အာဏာသိမ္းတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အာဏာလိုခ်င္လို႔ အာဏာသိမ္းတာျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆိုတာ အာဏာသိမ္းတဲ့ စစ္အုပ္စုက ေပးခ်င္တာကို ထင္သလိုေပးႏိုင္တယ္။

အဲဒီလို မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စုက ထင္သလိုလုပ္ခဲ့တာ၊ လုပ္ေနတာေတြကို လက္ေတြ႕ အထင္အရွားျမင္ေနရပါလ်က္နဲ႔ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔၊ စစ္အုပ္စုက က်င္းပေပးမယ္ဆိုတဲ့ ‘ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ’ ဆိုတာေတြကို အေလးထားေမွ်ာ္လင့္ေနဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သို႔ တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက အေလးထားေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုရင္ “မိုက္မဲ႐ိုးအ”တာပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္းမွာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ လက္နက္ကိုင္ခုခံေတာ္လွန္မႈဆိုတာဟာ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြေအာက္မွာ သဘာဝက်က် ေပၚထြက္လာရတာပါ။ ဥပေဒေဘာင္ထဲက လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ဘယ္လိုမွ အရာမထင္ေတာ့လို႔ မလႊဲႏိုင္မေရွာင္ႏိုင္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရတာပါ။ ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ႏွစ္သက္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကို ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားနဲ႔၊ လက္နဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီေ႐ြးခ်ယ္မႈရလဒ္ကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက ေျခနဲ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက တယ္။

အၾကမ္းဖက္ အာဏာသိမ္းမႈကို တစ္ျပည္လုံး ျပည္သူမ်ားက လက္နက္မပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾက တယ္။ ဝန္ထမ္းဌာနအသီးသီးက CDM လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန႔္ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့တာကို လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲခဲ့တယ္။ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကားနဲ႔တိုက္ၿပီးဖမ္းတယ္။ စစ္အုပ္စုက သူတို႔ပစ္မွတ္ထား တဲ့သူကို ဖမ္းလို႔မမိတဲ့အခါ မိသားစုဝင္ေတြထဲက သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနဲ႔ ကေလးသူငယ္ပင္မေရွာင္ ဓားစားခံသဖြယ္ ဖမ္း ဆီးတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဒီလို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ လူမဆန္တဲ့ယုတ္မာမႈေတြက ျပည္သူေတြကို ဒီတိုင္းဆက္ၿပီး သည္း ခံေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ငုံ႔ခံေနလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဘဝအသိကို ေပးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကို အကုန္အစင္ ၿဖိဳခ်ပစ္ႏိုင္ဖို႔ လက္နက္ ကိုင္ခုခံေတာ္လွန္စစ္ကို တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္း ဆင္ႏႊဲလာၾကရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္စစ္ကို အေၾကာင္းမဲ့ ရပ္တန႔္ပစ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စိန္ေခၚမႈေတြ မ်ားစြာရွိေနသည့္တိုင္ ေအာင္ပြဲရတဲ့အထိ ဆက္ၿပီး ခ်ီတက္ၾကရမွာပါ။ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက လွည့္ျဖားလိမ္ညာမႈမ်ိဳးစုံကိုလည္း မရပ္မနားျပဳလုပ္ေနတာပါ။ စစ္အုပ္စု ရဲ႕ ေကာက္က်စ္တဲ့ ပရိယာယ္ေဝဝုစ္ေတြကို သတိရွိၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုက ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစရွိတဲ့ အေျခခံေကာင္းမ်ားဟာ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကို အကုန္အစင္ ၿဖိဳခ်ပစ္ႏိုင္မွသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာပါ။

မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုက ေသနတ္နဲ႔ဖိႏွိပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဥပေဒ၊ တရား႐ုံး၊ တရားစီရင္မႈဆိုတာနဲ႔ ဖိႏွိပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ညာဘက္လက္ထဲမွာ ေသနတ္ကိုင္ထားၿပီး ဘယ္ဘက္လက္ထဲမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒဆိုတဲ့ လက္ နက္ကိုင္ထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို မေမ့ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။