Home COVID-19 ၾသစေၾတးလ်၏ ကိုဗစ္တုန႔္ျပန္မႈ လမ္းေၾကာင္း

ၾသစေၾတးလ်၏ ကိုဗစ္တုန႔္ျပန္မႈ လမ္းေၾကာင္း

1577
Photo: Internet

ၾသစေၾတးလ်၏ ကိုဗစ္တုန႔္ျပန္မႈ လမ္းေၾကာင္း

မန္းကိုကို (၃၁.၁၂.၂၀၂၀)

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ စတင္ခ်ိန္မွ ယခုထိ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ တုန႔္ျပန္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့ၿပီး သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား လည္း မတူကြဲျပားၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ မတူညီေသာ ျဖတ္သန္းပုံအခ်ိဳ႕ကို သိရွိသခၤန္းစာယူႏိုင္ရန္ ၾသစေၾတး လ်ႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတန္သင့္ရွိေသာ ျဖတ္သန္းမႈအား အတိုခ်ဳပ္ တင္ျပလိုပါသည္။

၂၅.၀၁.၂၀၂၀ ေန႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဝူဟန္ေဒသမွ ျပန္လာသူတစ္ဦးကို ကို႐ိုနာေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း စတင္ေဖၚထုတ္သိရွိရျခင္းျဖင့္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ စတင္ထိေတြ႕ခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ရက္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ားကို ယာယီ စတင္တားဆီးခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ သက္တမ္း တိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ဝူဟန္ေဒသမွ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာၿပီး ေနရပ္အသီးသီးသို႔ ျပန္မလႊတ္မီ ကြၽန္းတကြၽန္းေပၚ၌ ၁၄ရက္ၾကာ ထားရွိေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေလသည္။ ထိုမွ မတ္လ ပထမ ပတ္တြင္မူ ပါ့သ္ၿမိဳ႕မွ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသည္တစ္ဦးသည္ ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံး ေသဆုံးသူအျဖစ္ မွတ္ တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ လူထုအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာၿပီး အေျခခံစားကုန္မ်ားကို ဝယ္ ယူသိုေလွာင္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

ဤအေျခအေနကို တုန႔္ျပန္ကိုင္တြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ မတ္လအတြင္း ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ၃ႀကိမ္တိတိ ေၾကညာခဲ့ရာ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၂၁၃,၀၀၀သန္းမွ် ရွိခဲ့ ေပသည္။

ယင္းအေထာက္အကူ အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အလုပ္သင္လုပ္သားဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ကူ ျခင္း၊ လူမႈဖူလႈံေရးဌာန ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႉံးမႈ နည္းပါးေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္း မ်ားကို အေျခခံလစာႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေဆးစစ္ၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္ကာလအတြင္း အလုပ္ပ်က္မႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ မရွိမျဖစ္ အေျခခံဝန္ေဆာင္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေန႔ကေလးထိန္းအစီအစဥ္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ေပသည္။

မတ္လ ၁၃တြင္မူ ကိုဗစ္အၾကပ္အတည္းကို တေပါင္းတစည္းတည္း ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္-တိုင္းေဒသငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ လူ ၅၀၀ထက္ပိုေသာ လူစုလူေဝးလုပ္ျခင္းမ်ားကို စတင္စည္းၾကပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္အထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူေပါင္း၂၉၈ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၅ဦး ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ပမွျပန္လာသူတိုင္း ၁၄ရက္ၾကာ သီးျခားေနထိုင္(quarantine)ရန္ႏွင့္ လူခ်င္းခြာေနၾကရန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ထိုအေတာတြင္းတြင္ပင္ စေတာ့ေဈးကြက္မ်ား ၁၀% နီးပါးမွ် ေဈးက်ဆင္းခဲ့ရာ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ ေဈးကြက္ပ်က္မႈ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆုံးေသာအေနထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကုန္စုံဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံ စားကုန္အခ်ိဳ႕ကို စတင္ ကန႔္သတ္ေရာင္းခ်လာၾကသည္။

၁၈.၀၃.၂၀၂၀ မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းေျပးဆြဲမႈမ်ား စတင္ရပ္နားၿပီး ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲမႈမ်ားလည္း ထိုးက်သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ အလုပ္သမား ၂၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ကို စတင္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ ေလသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ လူစုလူေဝးျဖစ္တတ္ေသာ ဘား/ကလပ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာေနရာ မ်ား၊ ကာစီႏို၊ အားကစား႐ုံႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီ၌ မဂၤလာေဆာင္အတြက္ ၅ဦးႏွင့္ အသုဘအတြက္ လူ ၁၀ဦးသာ ခြင့္ျပဳေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုပါ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မတ္လအကုန္ပိုင္းတြင္မူ အိမ္ဌား-ဆိုင္ဌားမ်ားကိုႏွင္ခ်ျခင္းမွ ၆လတာ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အစိုးရမွေၾကျငာခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ေႏွာင္းပိုင္းေရာက္ေသာအခါ လူအမ်ား၏သြားလာမႈႏွင့္ ေရာဂါထိေတြ႕မႈမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ဖို႔ရန္ CovidSafe App အမည္ရသည့္ ဖုန္း app တစ္ခုကို အစိုးရက စတင္ျဖန႔္ေဝခဲ့ေလသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အေရအတြက္ေလာက္သာ ပုံမွန္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေမလ ၈ရက္ေန႔မွစ၍ အဆင့္ ၃ဆင့္ပါေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္အစီအစဥ္အား အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ သည္။

သို႔ရာတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈဒုတိယလႈိင္း စတင္႐ိုက္ခတ္၍ လူနာမ်ားလာေသာ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တားဆီးကန႔္သတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေလသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔မွစတင္၍ ဗစ္တိုးရီးယား ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ သဘာဝကပ္ေဘးကာလအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားမွလည္း တားဆီးကန႔္သတ္မႈ မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္မႈကို ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဗစ္တိုးရီးယား ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္စဥ္စည္ကားစြာက်င္းပေသာ လက္ထိေဘာလုံးပြဲ အပါအဝင္ အျခားပြဲေတာ္မ်ားကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္း (သို႔မ ဟုတ္) ကြင္းစ္လန္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္နယ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အဖက္ဖက္မွ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအားမ်ား မ်ားျပားလာသည္မွန္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ လပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အသစ္ေသာပုံမွန္အေနထားတခုအျဖစ္ ကပ္ေရာဂါကို တည္ၿငိမ္စြာ ဆက္လက္ျဖတ္ ေက်ာ္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မႀကီးမားလွဘဲ ျပည္နယ္အ စိုးရ အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈပင္ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

သို႔ျဖင့္ ႏိုဝဘၤာ ၁ရက္ေန႔တြင္မူ ၾသစေၾတးလ်တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျပည္တြင္းကူးစက္မႈ လုံးဝမရွိေတာ့သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာခဲ့ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကန႔္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အတားအဆီးမ်ားကို တဆင့္ခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်လာၾကေလ သည္။

ဖက္ဒရယ္ (ဗဟို) အစိုးရ
အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ကပ္ကာလတစ္ေလ်ာက္ –
– အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားကို တားဆီးသည့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊
– ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဦးေဆာင္မူဝါဒဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ား၊
– အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေထာက္ကူမ်ားကို ျပင္ဆင္စီမံျခင္း စသည့္ ဘ႑ာေရးကိုင္တြယ္မႈမ်ား၊
– စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေစသည့္ စီမံမႈလုပ္ရပ္မ်ား၊
– အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားအၾကား အေရးေပၚကာလအတြင္း ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္း ျခင္းမ်ားတို႔ကို ျမင္သာထင္ရွားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ထို႔ျပင္ ကပ္ေရာဂါကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚလူနာကုသေရးႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါး-စက္ ကိရိယာမ်ား အသင့္ျဖစ္ေရးတို႔ကို ဓနသဟာယအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စီမံ ထုတ္ႏႈတ္ မွာယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္အျပင္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားကိုလည္း က႐ုတစိုက္ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ေလ သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ မွအစျပဳ၍ တက္စ္ေမးနီးယားျပည္နယ္သို႔ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို စတင္ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆုံးေၾကညာခဲ့ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားကလည္း သင့္ေတာ္သလို ဆုံးျဖတ္ကန႔္သတ္ လာၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္ကို ဗဟိုအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ခြင့္မရွိဘဲ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းမ်ားသာ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေလသည္။

မတ္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္မူ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္ဘ႑ာျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၆၀၀သန္းတန္ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္သန္ရပ္တည္ေရး အေထာက္ကူျပဳအစီစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားမွလည္း အသီးသီး ဆက္တိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္နယ္တြင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ျခင္းအေပၚ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီး သိပၸံနည္းက် တြက္ခ်က္ထားေသာ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိခ်ဳပ္၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ကန႔္ သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေၾကညာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအမိန႔္မ်ားထဲတြင္ ေန႔စဥ္ မိသားစုဝင္တစ္ ေယာက္သာ ေဈးထြက္ဝယ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မိမိအိမ္မွ ၅ကီလိုမီတာမွ်သာ ခရီးသြားခြင့္ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၂နာရီသာ အျပင္ထြက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ၂ဦးထက္ပို၍ စု႐ုံးခြင့္မရွိျခင္း၊ ညမထြက္ရန္ ကန႔္သတ္ျခင္း၊ အလုပ္သို႔ ၅ကီလိုထက္ေဝးေသာ ခရီးကိုသြားရလွ်င္ ကုမၸဏီမွတဆင့္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္လိုအပ္ျခင္းမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ ပါဝင္ၾကသည္။

ဒုတိယလႈိင္းအဆိုးဆုံးက်ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ အေရးေပၚကာလ ၆လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ကန႔္ သတ္ပိတ္ဆို႔မႈကာလ ၄လဝန္းက်င္မွ်ပင္ ရွိခဲ့သည္။ ေရာဂါကူးစက္မႈရွိေသာ ျပည္နယ္တိုင္းလိုလို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိခ်ဳပ္တို႔က ေန႔စဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ကာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စဥ္ဆက္မ ျပတ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

၎ျပင္ ျပည္ပမွ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိုင္ငံသားအေရအတြက္ကို တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀မွ် သတ္ မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ခြဲတမ္းခ်ကိုင္တြယ္ၾကသည္။ ယခုေနာက္ဆုံး အစီအမံအေနျဖင့္ ကပ္ေရာဂါကို ေျခရာ ေကာက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ အာ႐ုံခံမွတ္တမ္းတင္သည့္ ဘားကုတ္(barcode)မ်ားကို စတင္ဖန္တီး အသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရ (ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ)
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေျမခြန္ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားကို လက္လွမ္းမီသမွ် အစာေရစာႏွင့္ အေျခခံလူသုံးကုန္ မ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္ဌာန
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္ဌာနသည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားကို စုံစမ္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ သီးျခားထားရွိရန္ ကူညီ စီစဥ္ျခင္း၊ ထိေတြ႕မႈ ရွိသူမ်ားကို ေျခရာေကာက္ျခင္း၊ မိမိအိမ္တြင္ အျပင္မထြက္ဘဲ သီးျခားေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သူမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးျခင္း၊ ေရာဂါေပ်ာက္ ကင္းသူမ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္သားအင္အားျဖည့္တင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾက ေပသည္။

ကပ္ေရာဂါအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ အစိုးရေဆး႐ုံႏွင့္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားမွ အေရးေပၚမဟုတ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို ယာယီေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ ရက္ခ်ိန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးကာ အေရးေပၚကုသေရးမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ စီမံထားၾကသည္။ ထိုမွ်မက အျခားလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

ကိုဗစ္ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္းကို အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ယာယီေ႐ႊ႕လ်ားစခန္းမ်ားတြင္ တေနကုန္ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးၾက သည္။ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားသည္ ခရစ္စမတ္ေန႔ကဲ့သို႔ေသာ အခါႀကီးေန႔ရက္မ်ားတြင္ပင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကေပသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕
ၾသစေၾတးလ်ရဲမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ဦးေရအရ ခန႔္ထားျခင္ျဖစ္ၿပီး နည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲဝိုင္းသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ိဳးျဖင့္ စီမံခန႔္ခြဲေလသည္။ ယာဥ္ထိန္းရဲဟူ၍ သီးျခားမရွိဘဲ စက္ယႏၲရားအကူအညီျဖင့္ ဆက္စပ္ ကိုင္တြယ္ၾကသည္။ ကိုဗစ္ကပ္ကာလတြင္ ျပည္နယ္နယ္စပ္မ်ားတြင္ လက္နက္မဲ့စစ္သည္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ အသြားလာကန႔္သတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ ျခင္း၊ လူအမ်ားစုေဝးရာေနရာမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၾကေစရန္ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားအျပင္ သာမန္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေသာ ရဲကိစၥအဝဝတို႔ကို လုပ္ကိုင္ၾကရေလသည္။

ထိုမွ်မက က်န္းမာေရးအရာရွိခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူစုလူေဝးဆိုင္ရာ အကန႔္အသတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာစည္း တပ္ဆင္ ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူကာ ဒဏ္ေၾကးခ် မွတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း အေကာင္ထည္ေဖၚေပးၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ မ်က္ႏွာစည္းကို လူတိုင္းတပ္ဆင္ရသည္ မဟုတ္ ဘဲ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ ကင္းလႊတ္ခြင့္လက္မွတ္ ကိုင္ ေဆာင္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။

စစ္တပ္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ညႇိႏႈိင္းမႈျဖင့္ စစ္သည္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားႏွင့္အ တူ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ ျပန္ဝင္လာသူမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ဟို တယ္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လိုက္လံကူ ညီစစ္ေဆးေပးျခင္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳၾကရေပ။

အမွားအယြင္းႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
ပထမဆုံးေသာရႈပ္ေထြးမႈမွာ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၀ မတ္လဝန္းက်င္၌ ကမ္းကပ္ရပ္နားခဲ့သည့္ ႐ူဘီပရင့္ဆက္စ္(Ruby Princess) အမည္ရ အေပ်ာ္စီးသေဘာကိစၥျဖစ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရးခြၽတ္ေခ်ာ္ၿပီး လြဲမွားေကာက္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လူေပါင္း ၉၀၀မွ်အထိ ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ၂၈ဦးမွ် ေသဆုံးခဲ့ေပသည္။

ဒုတိယကိစၥရပ္အျဖစ္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ပမွျပန္လာသူမ်ားကို ခြဲျခားထားရွိသည့္ ဟိုတယ္တစ္ခုမွ စတင္ကူးစက္ျပန႔္ ပြားမႈေၾကာင့္ ဒုတိယကိုဗစ္လႈိင္းကို စတင္ေစခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤလႈိင္းေၾကာင့္ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ပိုင္းအထိ ရွည္ၾကာေသာ တင္းၾကပ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈစီးပြားဆုံးရႉုံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့ေလသည္။

တတိယကိစၥမွာ သက္ႀကီးေဂဟာမ်ားသို႔ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိရွအလြယ္ဆုံးေသာ အသက္႐ြယ္မ်ားသို႔ ကူးစက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာ ေသဆုံးမႈႏႈန္းထားမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မတ္လမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စုစုေပါင္း (၆၃၀) ခန႔္ေသဆုံးခဲ့ရာ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စုစုေပါင္းေသဆုံးမႈ၏ ၇၀% နီးပါးမွ် ရွိခဲ့ေပသည္။ အထက္ပါ ကိစၥအားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ အေၾကာင္းရင္းခံရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ ၾကသည္။

အျခားတဖက္တြင္လည္း
– အစိုးရမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ သိပၸံနည္းက်အႀကံဉာဏ္မ်ားကို အေလးထားနာယူျခင္း
– ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး မျဖစ္မေန သီးျခားေနထိုင္ၾကရန္ သတ္မွတ္ျခင္း
– လူခ်င္းခြာေနၾကရန္ႏွင့္ လူစုလူေဝးမႈမ်ားကို ကန႔္သတ္ျခင္း
– ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး အပါအဝင္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး
ေၾကာင့္လည္း ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္မသြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္
ေပသည္။ ဤေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လိုက္နာခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကရေပမည္။

ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အနာဂတ္
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါကူးစက္ခဲ့သူေပါင္း (၂၈,၃၅၀)ဦးရွိၿပီး ေသဆုံးသူ (၉၀၉)ဦးရွိကာ အမ်ားစု မွာ အသက္ႀကီးပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကိုဗစ္ေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည့္တိုင္ ေနာက္ထပ္ ၆လခန႔္အထိ ဆံပင္ ကြၽတ္ျခင္း၊ အသက္ရႉအခက္ခဲျဖစ္ျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ကို သတိထားရန္လိုေပသည္။ လက္ရွိတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၂၅သန္းဝန္းက်င္အတြက္ ကာကြယ္ေဆး ၄မ်ိဳး လ်ာထားၿပီး ေဆးအေရအ တြက္ ၅၃.၈သန္းရရွိရန္ အာမခံခ်က္မ်ား ရယူထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝသည္ ယခင္ႏွင့္ မ်ားစြာကြဲျပားျခားနားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ ကာလတြင္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ဆက္လက္ယူေဆာင္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေနရာအႏွံ႔ျမင္လာရသည့္ လက္သန႔္ ေဆး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနျခင္း၊ လူခ်င္းေတြ႕ဆုံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ပုံမွန္ အေျခအေနသစ္ျဖစ္လာၿပီး အထူးျပဳ သန႔္ရွင္းေရးသမားမ်ား၊ အြန္လိုင္းေဈးေရာင္းခ်မႈ မ်ား၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ကိုင္သစ္မ်ားသည္လည္း ေပၚထြက္တိုးပြား ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ရ ေပမည္။

နိဂုံး
ၿခဳံ၍ဆိုရလွ်င္ ဤကိုဗစ္ကပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကိုင္တြယ္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအေကာင္ထည္ေဖၚမႈ၊ ေဆးပညာ ႏွင့္ တီထြင္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ၊ လူတဦးစီ၏ လူမႈေရးအခန္းက႑မ်ားကို မ်က္ႏွာလိုက္မႈကင္းကင္းျဖင့္ သင္ၾကားစစ္ ေဆးသည့္ကာလဟုေခၚလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမင္ၾကားရသမွ်တို႔ကို သခၤန္းစာယူ၍ ပိုေကာင္းေသာ ေ႐ြး ခ်ယ္စီမံမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ရႈႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အဆုံးသတ္လိုက္ရေပသည္။

References
– https://www.9news.com.au/national/coronavirus-victoria-announced-billion-dollar-stimulus-package-to-fight-unemployment-and-support-businesses/347f8ab6-0634-4e56-bd3d-873d679b9895
– https://www.abc.net.au/news/2020-05-04/charting-100-days-of-the-coronavirus-crisis-in-australia/12197884?nw=0
– https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-10/aged-care-and-covid-19-a-special-report.pdf
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2021/Chronologies/COVID-19StateTerritoryGovernmentAnnouncements
– https://www.bbc.com/news/world-australia-53776285
– https://www.dhhs.vic.gov.au/media-hub-coronavirus-disease-covid-19
– https://grattan.edu.au/news/australias-covid-19-response-the-four-successes-and-four-failures/
– https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/about-covid-19-vaccines/australias-vaccine-agreements
– https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid-19-at-a-glance-infographic-collection
– https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-at-a-glance-23-december-2020
– https://www.parliament.vic.gov.au/file_uploads/0387_RC_Covid-19_Final_Report_Volume_1_v21_Digital_77QpLQH8.pdf
– https://www.smh.com.au/politics/federal/15-who-gets-what-from-stimulus-packages-what-is-jobkeeper-20200316-p54aqw.html