Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကရင္မီဒီယာမ်ား အားေကာင္းလာေရး အားေပးလိုသည္ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ကရင္မီဒီယာမ်ား အားေကာင္းလာေရး အားေပးလိုသည္ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1376

(အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ကရင္မီဒီယာမ်ား အားေကာင္းလာေရး အားေပးလိုသည္

ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းမ်ားအတြင္း အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ကရင္သတင္းမီဒီယာဆိုသည့္ စာမ်က္ ႏွာသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္း (ခ) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ မီဒီယာလုပ္ ငန္းကို ဝါသနာပါၿပီး အင္တာနက္သတင္းမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု တည္ေထာင္ထားသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကရင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပးတင္ဆက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာကို ဝါသနာ အရင္းခံျဖင့္ လုပ္ကိုင္လိုသူ လူငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းကို အားရဝမ္းသာ ျဖစ္ရသည္။ ၂၁ရာစု ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ သတင္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ ၅၀ေက်ာ္ၾကာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရၿပီး လြတ္လပ္သည့္ သတင္းစာမ်ား ေပၚထြက္လာမႈမွာ ၈ႏွစ္ခန႔္သာ ရွိေသးသည္။

သတင္းမီဒီယာဟူသည္မွာ ဝါသနာပါသည့္တိုင္ သတင္းစာပညာကို စနစ္တက် ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္မ်ားအျပင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား ပါဝင္ေသာ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ကို အာဂုံေဆာင္ မွတ္သားလိုက္နာကာ ကိုယ္တိုင္လည္း သတင္းစာပညာကို လုပ္ကိုင္ရင္း၊ ေလ့လာသင္ယူရင္း ေဆာင္႐ြက္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သတင္း မီဒီယာဌာနႀကီးမ်ား၊ မီဒီယာကုမၸဏီႀကီးမ်ား ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ကမာၻ႔အေရးအရာမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း သတင္းမီဒီယာကို အမ်ားျပည္သူအား မွန္ကန္တိက် ခိုင္လုံေသာ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ထက္ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရး ယႏၲရားအျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ေနရသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က သတင္းမီဒီယာအပိုင္းတြင္ အတန္အသင့္ အားေကာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၁၈၄၁ခုႏွစ္က ေမာ္လၿမိဳင္၌ စတင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဆာထုေဝၚ(မိုးေသာက္ၾကယ္) သတင္းစာ ကို စေကာကရင္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္အျပင္ ၁၈၈၅ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားသတင္းစာကို အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဒါက္တာတီသံျပာက ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၁၉၁၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္အထိ ဆာထုဟား(Evening Star) သတင္းစာ၊ ရီေကာ္တာ(Recorder) အပတ္စဥ္ သတင္းစဥ္၊ ကရင္မဂၢဇင္းႏွင့္ ထိုစဥ္က အင္းစိန္ႏွစ္ျခင္းစာသင္ ေက်ာင္း၏ ဘူလက္တင္(Bulletin)သတင္းစာ၊ ယုဒႆန္ေကာလိပ္ ကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ ကရင္မဂၢဇင္းႏွင့္ ၁၉၆၂တြင္ ကရင့္ေရွ႕ေဆာင္ဂ်ာနယ္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ထုတ္ေဝခဲ့ၾကဖူးသည္။ ယင္းသို႔ သတင္း ဂ်ာနယ္မ်ား အားေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စသည့္နယ္ပယ္စုံမွာ မ်က္စိပြင့္၊နားပြင့္စြာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္(ကိုဗစ္)ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတိုင္း ခက္ခဲၾကပ္တည္းမႈမ်ားရွိရာ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လည္း ရပ္တည္ေရးအတြက္ ခ်ိနဲ႔လာခဲ့သည္မွာ အားလုံးအသိျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားထဲက ေကအိုင္စီ-ကရင္သတင္းဌာနသည္ပင္လွ်င္ ကရင္သတင္းစဥ္ဂ်ာနယ္ကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိမႈမွာ အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘက္စုံမီဒီယာထုတ္လုပ္မႈအားျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းအျပင္ ဝက္ဘ္ ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ စသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ပိုမို အားျပဳလာခဲ့သျဖင့္ အြန္လိုင္းပရိႆတ္မွာ Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ follow ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္ လူ ၅သန္းေက်ာ္ဆီသို႔ သာသတင္းမ်ား ေရာက္ရွိတင္ဆက္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ျပည္မမီဒီယာမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္အားနည္းေသးသည္။

ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ကို လြယ္လင့္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ေခတ္တြင္ သတင္းမီဒီယာအမည္ တပ္ကာ အြန္လိုင္းသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔ ေရးသားေဖာ္ျပ သမွ် အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုးအေကာင္းကို တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္ရွိရန္ လိုသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ သတင္းမွားမ်ား အယုံမလြယ္ေစရန္ တိက်ခိုင္မာၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ မိမိသတင္းေၾကာင့္ အမုန္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္သည့္အသြင္ မေရာက္ရွိေစခ်င္ေပ။ မီဒီယာအေဆာက္အအုံတစ္ခု တည္ေထာင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ခိုင္မာသည့္ သတင္းခန္းဖြဲ႕စည္းမႈ၊ အယ္ဒီတာမူဝါဒ၊ သတင္းေထာက္မ်ားလိုက္နာသင့္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကာလ ကရင္လူမႈနယ္ပယ္၊ ကရင္ေဒသႏၲရနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာ မ်ား စည္းစနစ္တက် အားေကာင္းခိုင္မာရန္လိုသည္မွာ ေျပာဖြယ္မရွိ။ ထို႔အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အနာဂတ္ ကရင္လူ ငယ္ေလးမ်ားအား မီဒီယာလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ဝင္တစား လုပ္ကိုင္လိုပါက အျပည့္အဝအားေပးသလို တစ္ဖက္တြင္ လည္း အေပ်ာ္တမ္းမဟုတ္ဘဲ ခံယူခ်က္အျပည့္ျဖင့္ မီဒီယာပညာကို အပတ္တကုတ္ ေလ့လာလ်က္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး သယ္ပိုးမည့္ သိကၡာရွိေသာ ကရင္မီဒီယာမ်ား၊ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား ေနရာမလပ္ ေပၚထြန္း လာရန္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း အားေပးတိုက္တြန္းလိုပါသည္။