Home ရုပ္သံ Raido Karen: (23,6,2020) ေထာင္ခ်ီေသာ WY စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိ

Raido Karen: (23,6,2020) ေထာင္ခ်ီေသာ WY စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိ

1342