Home သတင္း ေလးေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္နည္းပါးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ခံလူထုမ်ား စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေန

ေလးေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္နည္းပါးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ခံလူထုမ်ား စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေန

2638

ေမလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့္ ေလးေကေကာ္ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သစ္ထဲ ေနထုိင္သည့္ မိသားစုမ်ားက ၎တုိ႔ ေရွ႕ ေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လာေနထိုင္သူ ဦးေစာေလဝီး “မိသားစုအတြက္က စုိးရိမ္မႈနည္းနည္းရွိတာက ဘာရွိလဲဆုိ ရင္ အလုပ္အကုိင္မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရရွည္လုပ္ငန္း တစ္ခုမွမရွိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒီေရရွည္လုပ္ငန္းကုိ ဘာ ေတြမ်ားလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆုိတာေတာ့ နည္းနည္းေတာ့စုိးရိမ္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး တပ္မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မိသားစုဝင္မ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၃,၀၀၀)ခန္႔ ေနထုိင္လ်က္ရွိ သည္။

အဆုိပါ ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္မွာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕သစ္ထဲတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ပုံမွန္အလုပ္အ ကုိင္မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႀကံဳရာက်ပန္း အလုပ္မ်ဳိး စုံကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသလုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး အလုပ္မ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္ဟု ၿမဳိ႕သစ္ေန ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ေလးေကေကာ္တြင္ ေနထုိင္သူ ေစာေအာင္မင္းက “အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္ဝက္ေမြးျမဴပါတယ္။ ေတာင္ယာလုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆုိင္ကယ္တကၠစီတုိ႔ ေမာင္းစားတာေပါ့ေနာ္။ နည္းနည္းပါးပါးပါ။ ေန႔တုိင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေနတဲ့ေနရာကလည္း သူမ်ားသြားလာတဲ့ေနရာမွ မဟုတ္တာ။ ဒီမွာျပန္ လာၾက ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ျပန္လာေနထုိင္ၾကတဲ့လူေတြက ဒီလုိပါပဲ။ ေန႔စားအလုပ္ပဲ လုပ္စားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က လမ္းသြားျပင္တာလည္း ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ား အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသထြက္သီးႏွံမ်ား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အပန္းေျဖေနရာ တည္ေဆာက္ ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီး ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟုု ေလးေကေကာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေစာေဌးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

၎က“၂ဝ၂ဝ ကစၿပီးေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ နံပါတ္ ၁ က ဒီမွာေနၿပီး အရြယ္ ေရာက္တဲ့့လူေတြ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြရေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္။ တရားဝင္ စာအုပ္အ ေထာက္အထား ေတြရရွိၿပီးဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားကုိသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒါလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလ်ာထား တယ္။ ဒုတိယ တစ္ခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေနရာမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚမယ္ေပါ့ေနာ္။ အထူး သျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကထြက္တဲ့ သီးႏွံေတြကုိ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သြားဖုိ႔ပါ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အပန္းေျဖစရာေနရာနည္းပါးသည့္ ျမဝတီ၊ မဲေဆာက္ကဲ့သုိ႔ေနရာမ်ဳိးတြင္ ေဒသတြင္း ေတာေတာင္ ေရေျမေနရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ အပန္းေျဖေနရာမ်ားကုိဖန္တီးၿပီး Eco Tourism လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္သြား မည္ဆုိပါက ၿမဳိ႕သစ္လူထုမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေစာေဌးျမင့္ေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေနထုိင္သူအခ်ဳိ႕သည္ အလုပ္သမားအေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီး ကူညီပ့ံပုိးေပးသူမ်ားရွိပါက ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကဳိးစားအားထုတ္လုပ္ ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိၾကေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနထုိင္သူတခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။

ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေကအဲန္ယူနယ္ေျမထဲရွိ ဖားအံ၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ႏွင့္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေကအဲန္ယူ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္-IDPs မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တန္ဘိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္လာခဲ့ရာတြင္ ေလးေကေကာ္ ၿမိဳ႕သစ္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။