Home ေဆာင္းပါး တစ္ဆုိ႔မႈအစ Stakeholder က – တစ္ဆုိ႔မႈအစ (NCA) က

တစ္ဆုိ႔မႈအစ Stakeholder က – တစ္ဆုိ႔မႈအစ (NCA) က

2290

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ရက္)

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္၊ ေန႔စြဲနဲ႔ ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းေဝးမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာပါၿပီ။ ဒီသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေလ့လာသံုး သပ္ၿပီး တင္ျပပါ့မယ္။

ဒီအေရးေပၚအစည္းအေဝး သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တန္းခနဲျမင္ႏုိင္တဲ့၊ ခ်က္ခ်င္းသတိျပဳမိႏုိင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား ယာယီရပ္ဆုိင္းထားၿပီး” ဆုိတဲ့ ဝါက်စာေၾကာင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“အေရးဆုိမႈ၊ ဖိအားေပးမႈ၊ ဆႏၵျပဳမႈ” အမ်ိဳးအစား ပုံစံတစ္ခုလုိ႔ မွတ္ယူေျပာဆုိမယ္ ဆိုရင္လည္း ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အမွတ္ရၾကအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္။ (နဝတ) စစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လႊတ္ေပးၿပီး ေနာက္မ်ားမၾကာမီမွာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံတက္ေနဆဲ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအားလံုး ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ေနမႈကေန (ခြင့္ပန္ၿပီး) ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (နဝတ) စစ္အစုိးရကေတာ့ ညီလာခံ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္သူေတြလုိ႔ ေၾကညာၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမေတာ့ (နဝတ) စစ္အစုိးရက လည္း ေညာင္ႏွစ္ပင္ကို ဟန္မပ်က္ က်င္းပေနပါေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ မဟန္ေတာ့တဲ့အတြက္ လံုးဝ ရပ္ဆုိင္းပစ္လိုက္ရပါ တယ္။

အခုကိစၥမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား ယာယီရပ္ဆုိင္းထားၿပီး” ဆုိတဲ့ဝါက်ကို စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ (NCA)လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ တရား၀င္ အစည္းအေဝးမွန္သမွ်မွာ KNU ရဲ႕ ပါဝင္မႈကို “ယာ ယီရပ္ဆုိင္း”တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထားဟာ တိက်ထင္ရွားပါတယ္။ ကာလအတုိင္းအတာေတာ့ မပါ ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ “ယာယီ” ေတြ က “ထာဝရ”လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ (KNU)ရဲ႕ “ယာယီ” အတုိင္းအတာကာလကိုေတာ့ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ၾကပါစုိ႔။

ဒါဆုိ ဒီလို “ပါဝင္မႈအား ယာယီရပ္ဆုိင္း” တဲ့ အေရးဆုိမႈ (ဝါ) ဖိအားေပးမႈ (ဝါ) ဆႏၵျပမႈဟာ ဘယ္သူ႔ကို ဦးတည္တာ လည္း ဆိုတာကို ရွာၾကည့္ေတာ့ (NCA) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပဲ ဦးတည္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း “အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားမည္”ဆုိတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ ထိပ္ခ်င္းဆုိင္ တြဲလ်က္ေဖာ္ျပထားျပန္ေတာ့ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စိမ္းစိမ္းကား ကား၊ ျပတ္ျပတ္စဲစဲလည္း မဟုတ္ေသးဘူးဆုိတာကို သတိျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေနာက္တဆင့္တက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာနဲ႔ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိလာတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ (NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ (KNU)ရဲ႕ အခုလိုသေဘာထားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို က်န္ (၉)ဖြ႔ဲ႔က ဘယ္လိုသေဘာ ထားရွိသလဲ။ (KNU) လုိ သေဘာထားႏုိင္ဖို႔ (KNU) လုိ “အင္အား” ရွိဖို႔လိုတာေတာ့အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (PPST) ထဲမွာေရာ (KNU)ရဲ႕ အခုလို သေဘာထားနဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုးရဲ႕ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိႏုိင္ၾကမလား၊ ဒီအခ်က္ ေတြက ႐ုတ္တရက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာနဲ႔ စဥ္းစားမိတာေတြပါ။
ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ၾကားက ေျမစာပင္ဆုိတဲ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ စကားပံုကေတာ့ သံုးဖန္မ်ားေတာ့ ႐ုိးလြန္းလွပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ကုိးရီး ယားစကားပံုတစ္ခု ေျပာင္းသံုးၾကည့္တာေပါ့၊ “ေဝလငါးႀကီးေတြ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ တုိက္ခိုက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်စ္ရည္လူး ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါးငယ္ေလးေတြ ေသရတာပါပဲ”တဲ့။ (ေဝလငါးဟာ ငါးမဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ လူတုိင္းသိပါတယ္။ အမ်ားက ေဝလ ငါးေနေတာ့ ေဝလ ငါးလိုက္ရပါတယ္ – ဤကား စကားခ်ပ္။)

ဒီေတာ့ က်န္တဲ့ (NCA) လက္မွတ္ထုိးၿပီး အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို သေဘာထား တုန္႔ျပန္ၾကမွာပါလိမ့္။
(RCSS/SSA) ကေတာ့ (KNU) နဲ႔ မနီးယုိးစြဲ သေဘာထားမ်ိဳးထားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
(KNU) အေနနဲ႔ သတိၱရွိရွိ သေဘာထားႀကီးႀကီး – အေျမာ္အျမင္ျပည့္ျပည့္နဲ႔ ျပန္စဥ္းစားပါအံုးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံေလမ လား။
(KNU) လုိပဲ ဒုိ႔လည္း အတူတူ ရပ္တည္ၾကမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၾကမလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ သီးျခားကုိယ္ပုိင္ သေဘာထားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္မလား ဆုိတာ အမ်ားျပည္သူေတြဘက္က စိတ္ဝင္တစားသိခ်င္ စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္ကေန ၁၀ရက္ေန႔အထိ အခ်ိန္ယူၿပီး က်င္းပခဲ့တာျဖစ္သလို ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ား (KNLA)မွ ကုိယ္စားလွယ္တပ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၈၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ဦးတည္ ခ်က္ ၂ရပ္ကိုလည္း ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

– ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅-၁၆)ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေဝး အခင္းအက်င္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ဆုိ႔မႈေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္နဲ႔ ပင္မအေၾကာင္းတရားကို သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္ထားတာေတာ့ မေတြ႔ရဘဲ Stakeholder ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ေရာေထြးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ ပင္မအေၾကာင္းတရားနဲ႔ ေရာဂါရဲ႕ဇစ္ျမစ္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွသာ အေျဖမွန္နဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ ေဆးဝါးကုသမႈကို ျပဳလုပ္ ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါလား။
အားလံုးပါဝင္ေရးဆုိတဲ့ ေခတ္အခါသမယမွာ အားလံုးဟာ Stakeholder ေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူ႔ ဘယ္သူ ရည္ညြန္းတယ္ဆုိတာ တိက်ရွင္းလင္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အပိုင္းလိုက္ တာဝန္ယူရမယ့္ တာဝန္ခံရမယ့္ကိစၥေတြ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေနတ ဆင့္ တစ္ဆုိ႔မႈေတြ ဘယ္ကေန စီးဆင္းလာေနတယ္ ဆုိတဲ့ ဇစ္ျမစ္ကိုလည္း သိရွိႏုိင္၊ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေနရာမွာသာ အခုလို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
“သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ က NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္မႈမရွိေသာ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ တင္ သြင္းလာပါသည္”တဲ့။

ေနာက္အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဆက္ၾကပါအံုးစုိ႔။

– “လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ Stakeholder မ်ားအေနျဖင့္ NCA အေပၚ နားလည္မႈမ်ား ကြဲလြဲေနသည္မ်ားရွိ ရာ ၎ျဖစ္စဥ္ကို ေျဖရွင္းရန္ထက္ ေရွာင္ကြင္းၿပီး မိမိနားလည္သလုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚေနပါသည္”
– “တစ္ဖက္တြင္လည္း NCA ပါ အခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးသည္မ်ားလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္”
– “လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသး သည့္အျပင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရာပါသည္ ” တဲ့။

ဒီအခ်က္ ၃ခ်က္ကို ဖတ္လိုက္ရတာနဲ႔ (NCA)လမ္းေၾကာင္းေပၚက ျပႆနာေတြကို ကရင့္ဓေလ့စ႐ုိက္နဲ႔အညီ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း၊ တည့္တည့္တန္းတန္း ေျပာဆုိထားတဲ့အခ်က္၊ [ကာခ်ဳပ္စကားနဲ႔ဆုိရင္ (NCA) အထုပ္ျဖည္ျပတာလိ႔ု ဆိုရမွာေပါ့]
Stakeholder မ်ားကုိယ္၌က တစ္ဆုိ႔မႈ ျဖစ္ေနပါတယ္။ (NCA) ကိုယ္၌က တစ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ကြက္ ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ “ဆင့္ကဲ” ျဖစ္ေပၚေနတာတဲ့။

ဒီတစ္ဆုိ႔မႈေတြကို ဘယ္လုိမ်ားအေျဖရွာမလဲဆိုတာ ေၾကညာခ်က္ထဲလိုက္ရွာၾကည့္ေတာ့ “ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို မည္ကဲ့သုိ႔ အေျဖရွာႏုိင္ေရးကိစၥမ်ားကို Stakeholder မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမည္ ျဖစ္သည္”လုိ႔ ေရးသားပါရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ “တစ္ဆုိ႔မႈအစ Stakeholder” က – “တစ္ဆုိ႔မႈအစ (NCA) က” လို႔ ေျပာရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြဟာ “(KNU)ရဲ႕ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းေဝး သေဘာထားထုတ္ ျပန္ခ်က္” အေပၚကေန ေလ့လာသံုးသပ္မိတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ (KNU) အေနနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္မေျပာလိုေသး တဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ရွိခ်င္ ရွိေနႏုိင္ပါေသးတယ္။

ဒီေနရာမွာ (KNU) အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပန္ၾကားလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ (KNU) ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရလည္း ဖြဲ႔စည္းဖူးသလို၊ တပ္ေပါင္းစုေတြလည္း မ်ိဳးစံုေအာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ တုိင္းရင္း သားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး စာခ်ဳပ္ေတြဆုိတာလည္း ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ အဲဒီလို ကာလေတြတုန္းက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲဖို႔ ေတာခုိလာတဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ေတြထဲက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သူတုိ႔ရဲ႕“ေတာ္လွန္ေရး ဝါနဲ႔ ဝိတ္”ကို သံုးၿပီး ဖက္ဒရယ္လက္ခ်ာ ႐ုိက္ခဲ့ၾကသလိုမ်ဳိး ဒီေန႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန တစ္ဖဝါးမွ ဆုတ္မေပးခ်င္တဲ့ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီ စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခါမွာလည္း ဖက္ဒရယ္လက္ခ်ာ ႐ုိက္ေစလိုပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ရက္ေန႔ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာစကားနဲ႔ အျပဳအမူအေပၚ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုသေဘာထားၾကသလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ဝမ္းနည္းတယ္ဆုိတဲ့ စကားေလာက္နဲ႔ မ်က္ရည္ခံထုိးသလို လုပ္ လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ စုစုစည္းစည္း၊ တည္တည္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဝုိင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကရမွာပါ။

ဒီလိုခပ္ရင့္ရင့္ ဗိုလ္က်သြားတဲ့ အျပဳအမူနဲ႔ အေျပာအဆုိကို သက္ဆုိင္ရာ (NCA-S – EAOs)မ်ားအေနနဲ႔လည္း တဖြဲ႔ ခ်င္းအရျဖစ္ေစ၊ ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ဆံုးမရမွာပါ။ ဒီလုိထုတ္ျပန္ကန္႔ကြက္ဖို႔လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ေတာင္ “ထံုထုိင္း”သြားၾကတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ စကားလံုးၾကမ္းသြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းဆုိတာ ရွိစၿမဲပါ။ အေလွ်ာ့ေပးလြန္းရင္ အ႐ႈံးေပးေရး ဝင္မွန္းမသိ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က လည္း ေၾကာက္မွန္းသိရင္ ၿဖဲေျခာက္တတ္ပါတယ္။ “အေမာက္” ဆုိတာ လိုအပ္ရင္ ေထာင္ျပဖုိ႔ လုိကုိလိုအပ္ပါတယ္။ သတင္း ဌာနေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး မိမိသေဘာထားအျမင္ကို ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ “ငါ့ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါ့အဖြဲ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး”လို႔ သံတမန္ဆန္ဆန္ တြက္ကပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အားလံုး အစားခံရပါလိမ့္မယ္။

အခုေတာ့ “သူခိုးေျပးမွ ထုိးကြင္းထ” ဆုိတဲ့ စကားပံုလုိ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။