Home ကဗ်ာ ပစ္မွတ္ကို အာ႐ံုစိုက္ေစ

ပစ္မွတ္ကို အာ႐ံုစိုက္ေစ

2257

(လကၤာဒီပ)

ေအဗရာဟင္လင္ကြန္းက
“ကၽြႏ္ုပ္၏ ရန္သူမ်ားကိုေလ
မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္
ရင္နင့္စြာ ကၽြႏ္ုပ္ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္”တဲ့
အက်ိဳးမဲ့ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္တဲ့စကား
မွတ္သားနာယူတတ္ဖို႔လိုတယ္
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရာမွာ
‘ရန္ငါ’ စည္းျခား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေလ
လမ္းေတြ မ်က္ေျခမျပတ္ေစ
ေကာ္သူးေလ ေသာကမေပြေစဖို႔
က်ဳပ္တို႔ ကာကြယ္ေပးၾကဖို႔လိုတယ္။

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြအေရး
အသက္ေပးကာကြယ္သြားၾက
အတၱကိုယ္က်ိဳးမငဲ့
ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ကိုထားရင္း
ရင္းႏွီးေပးဆပ္သြား အာဇာနည္
ထိုတည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ခဲ့ၾကေသာ
ႀကီးျဖတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဆႏၵကို
႐ိုေသလိုက္နာျဖည့္စြမ္းထမ္းေဆာင္ကာ
အာဇာနည္အေလာင္းအလ်ာစိတ္နဲ႔
လူမ်ိဳးရဲ႕အနာဂတ္အဖံုဖံု
ျပည့္စံုပံုေဖာ္ထုဆစ္ေရးျခယ္ေစခ်င္တယ္။

ထိေတြ႔ ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲဆိုတာကို
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ရင္းျဖစ္ရ
ေလာဘသမားေၾကာင့္ ေသာကမ်ားရ
ကတိကဝတ္ေတြ မရွိမျဖစ္
စနစ္တက် လုပ္ေလ့လုပ္ထမရွိမႈ
ေဖာက္ဖ်က္မႈ ခ်ိဳးဖ်က္မႈ
တည္ၾကည္မႈမရွိသူကို ယံုတဲ့အမွား
တကြက္မွား အကုန္႐ႈံးမဲ့အေရး
ႏိုင္ငံေရးမွာ စုေပါင္းေတြးေခၚသ႑ာန္
လကၡံပါဝင္ဝိုင္းဝန္းေစခ်င္ပါတယ္။

မူေလးခ်က္အလြဲသံုးစားျပဳကာ
ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးမယ္ဆိုၿပီး
တလြဲႀကီးလုပ္ခ်သြားခဲ့တာ
မဟာမိတ္ေတြေတာင္ ငုတ္တုတ္ေမ့သြားေပါ့
ခုေတာ့ ယူအဲန္အက္ဖ္စီဆိုတာလည္း
ပတ္မကြဲ ဗံုတလံုးလို
ဘိုသီ ဘတ္သီ ဇာတ္သိမ္းၿပီေလာ
သေဘာတရား တပ္ေပါင္းစုကလည္း
ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြေၾကာင့္
တပ္ေခါက္ကာငုပ္္လွ်ဳိးသြားေရာ့ထင္။

ရဲေဘာ္တို႔ေရ
ဆိုးေမြေကာင္းေမြ ရလဒ္ေတြ
ျပည္သူေတြပဲ ေက်ာကြဲခံစားရတယ္မဟုတ္လား
မွတ္သား ကိုယ္ခ်င္းစာလိုသမို႔
ကိုယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ျပည္သူေတြ
လူ႔ဂုဏ္ေတြ သိကၡာေတြမမဲ့ေစေရး
တန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတဲ့
ညီမွ်တဲ့ ယႏၱရားစနစ္
ဒီလိုေခတ္သစ္မ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ဖို႔
က်ဳပ္တို႔ေတြ ရင္းႏွီးေပးဆပ္လိုက္ၾကပါစို႔။

၂၈ ဧၿပီ ၂၀၁၈