Home သတင္း အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကုိ ျမန္မာအလုပ္သမားဝန္ႀကီးထံ တင္ျပ

အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကုိ ျမန္မာအလုပ္သမားဝန္ႀကီးထံ တင္ျပ

1732

မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ အပါအ ဝင္ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းႏွင့္ ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ ေနသူတို႔ မတ္လ ၂၈ရက္(ယမန္ေန႔)က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေတြ႔ဆုံမႈ၌ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားဘက္က လတ္တေလာ ထုိင္းႏုိင္ငံ အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ဆုံးရႈံးနစ္နာေနသည့္အလုပ္သမားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈအျပင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားအေရးကိစၥမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတဲြလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA) ဥကၠဌ ဦးမုိးႀကိဳးက ေျပာသည္။

၎က “ထုိင္းဥပေဒအရ အနည္းဆုံးလုပ္အားခ (၃၀၀)သတ္မွတ္ေပးေရး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ အိမ္အကူ အလုပ္ သမားဥပေဒအရ အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြ အခြင့္အေရးအျပည့္အဝလက္ေတြ႔မွာ ရ၊ မရ၊ စာရြက္စာတမ္းသက္ တမ္းတုိးမႈမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေနတာရယ္။
ထုိင္းအလုပ္ရွင္ေတြက စာရြက္စာတမ္း ေျပာင္းမဲ့ကိစၥကုိမႀကဳိက္ၾကတာ။ ေနာက္ၿပီး ထုိင္းအလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားအၾကား အမႈအခင္းေတြကုိ ျမန္ဆန္တိက်ဖုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ဖြား ေဂၚရခါး နဲ႔ CI ေတြကုိ အဆင္ေျပစြာထုတ္ေပးဖုိ႔ကုိ ထုိင္းအလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနကုိ တုိက္တြန္းေပးဖုိ႔နဲ႔ MoU စနစ္ကုိ ျပန္လည္ဆန္း စစ္ဖုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎တုိ႔တင္ျပမႈအေပၚ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကုိ တုိးခ်ဲ႕ေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႀကဳံ ေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သလုိ စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ ေရာက္အေရးယူေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဖ်က္သိမ္းထားသည့္ အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြမွျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္ဟု ဦးမုိးႀကဳိးက ေျပာသည္။

၎ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းအလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း(NGO)ေလးဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၁၁)ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၀နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆုံပြဲ၌ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းကလည္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ ပညာေပးမႈမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တုိ႔ကုိမွာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ယာယီေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ (ပန္းေရာင္ကတ္)မွ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားစာအုပ္ (CI)ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ရာတြင္ မလုိလားအပ္သည့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျခင္း၊ အလုပ္သမားပြဲစား မ်ား၏ လိမ္လည္ခံရမႈမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ခလစာ မရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေနျခင္းအေပၚအလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲႀကဳံေတြ႔ေနရၿပီး ယင္းအေပၚေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူတုိ႔ေတြ႔ဆုံမႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ၊ အလုပ္ၾကမ္းေပါင္းစုံ အတြင္း တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၃ သန္းေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။