Home ထိပ္တန္းသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုအတြက္ အဆုိျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုအတြက္ အဆုိျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

2538

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကြယ္လြန္သူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ပဒုိမန္းရွာလားဖန္းႏွင့္ ဇနီး နမ့္ေရႊက်င္တုိ႔အား ရည္စူး၍ Phan Foundation မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းကို စတင္အဆုိျပဳႏုိင္ၿပီဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ Phan Foundation မွ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုသည္ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္ မၾကည့္ဘဲ ကရင္အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရး အတြက္ ပညာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စသည့္ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္ေပးသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ ကရင္လူငယ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ေပး အပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း၏ သားႀကီးျဖစ္သူ ေစာေစးေစးဖန္းက “ ေလွ်ာက္လႊာတင္လာတဲ့ Community (အသိုင္းအဝိုင္း) ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျဖစ္ တင္ခံရသူရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈစာသားကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရတယ္။ ေရြးခံရတဲ့လူက ဆုနဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။ Phan Foundation က ဘက္လိုက္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တင္လာလို႔ရွိရင္ တကယ့္ျပည့္ျပည့္စံုစံုန႔ဲ အရည္အခ်င္းရွိလူငယ္ေတြေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။״ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိဆုအတြက္ စာရင္းတင္သြင္းရာ၌ အမည္၊ အသက္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေနရပ္ႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းနာမည္မ်ားျဖင့္ တကြ မိမိကိုယ္ကို အဆိုတင္သြင္းျခင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္ကရင္အဖဲြ႔အစည္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းကိုမဆုိ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ကရင္၊ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ားျဖင့္ bwabwa.phan @phanfoundation.org သုိ႔ အမည္စာရင္းကုိ တင္သြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္စံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈအရွိဆံုး လူငယ္ကို ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ဆုေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလတြင္ ေၾကညာသြားမည္ဟု ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မူဝါဒ(National Youth Policy Development) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (Central Committee Member) နန္းထက္ထက္လင္းစိုးက
“လူငယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဆုေပးတာျဖစ္တယ္။ ေသး သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ က႑တစ္ခုခုမွာ အရမ္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး ႀကိဳးစားမႈေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ လူငယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားဆဲ။ လူငယ္ေတြအတြက္ တြန္းအား ျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ မည္သူမဆို ဒီဆုကိုရေစခ်င္တယ္״ ဟုေျပာသည္။

ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ အမည္မသိ ေသနတ္ သမားႏွစ္ဦး၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ပဒုိမန္းရွာလားဖန္းႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ နမ့္ေရႊက်င္တုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ က်န္ရစ္သူ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေစာေစးေစးဖန္း၊ နမ့္ဘြားဘြားဖန္း၊ နမ့္ဇုိယာဖန္းႏွင့္ စလု႔ံဖန္းတုိ႔က တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစ၍ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္မွ ေနာ္ေဖာကဘလာထူး၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္မွ ေစာညႊန္႔ဝင္း၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ခ႐ုိင္မွ ေနာ္ဒီဇင္ဘာေဖာ၊ Free Burma Ranger)အဖဲြ႔မွ ေစာထူးထူးအယ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔(KWEG)မွ နမ့္သႏၱာေအာင္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္း အ႐ုံး(KWO)မွ ေနာ္ကေညာေဖာႏွင့္ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔မွ ေနာ္ဆာမူး၊ Hpa-An Youth Network မွ စ႐ႈိင္းႏွင့္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကရင္စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္လုပ္ ကိုင္ေနသူ စသူလႈိင္ဝင္းတုိ႔အား အသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။