Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မွ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မွ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ

1259

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈနည္းပါး ေနေသး သည့္ အတြက္ လက္ရွိပါ၀င္သည့္အေျခအေနမ်ားထက္ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းTogether For Peace ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ၃ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိုရမ္က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ ခုမွ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၇ ဖြဲ႔မွ လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး ဖိုရမ္အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) (WLB)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေလြးပိုးငယ္က ယခုလို ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ဥပမာ ပင္လံုညီ လာခံလိုမ်ိဳးမွာ ဆိုရင္ အမ်ိဴးသမီးရာခိုင္းႏႈန္းက ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေသးတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီပါ၀င္တဲ့ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္မွ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ဘာမွေျပာေရး ဆို ခြင့္မရွိတဲ့ ေလ့လာသူေတြ အျဖစ္သာ ပါ၀င္ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီထက္ပိုမိုပါ၀င္ လာႏိုင္ေအာင္ဆက္လက္ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္သြားမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သံုးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအျခအေန၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသည္အေျခအေန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွႈပေပ်ာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွႈပ္ရွားမွႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေတြ႔အႀကံဳ ဖလွယ္ျခင္းစသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခုိက္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးေဖာ္ျပထားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ပါ၀င္မႈနည္းပါးေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

“က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒီလိုပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ေပၚမူတည္တယ္လို႔ က်မ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအမ်ိဴးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို အစုအဖြဲ႔လိုက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေတာ့ တကယ္လို႔ အားနည္းေနတယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ဆက္လက္တိုက္တြန္းၿပီး လိုအပ္တဲ့ကူညီ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ပိုမိုရရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ျမင္ပါတယ္” ဟု ေလြးပုိးငယ္က ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ သာမက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း EAOs မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈနည္းပါးေနေသးသလို လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အစဥ္အလာရွိသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္ပင္ ၎တုိ႔ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈအရ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ ၅၅ ဦးထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦးသာပါ၀င္ေနေသးသည္ဟု သိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္သာမက က႑တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ပါ၀င္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လိုလားေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)အျပင္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား လည္းရွိေနသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (KWEG) ဒါ႐ိုက္တာ ေနာ္သက္သက္ထြန္းက“က်မတို႔ လုပ္ေနတဲ့ CSO level မွာဆိုရင္ေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးအရည္အေသြးေတြ လက္ရွိထက္ ပိုတိုး တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ လိုအပ္တာေတြျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး KWEG အေနနဲ႔စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းပို႔ခ်ေပး တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ Together For Peace အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မွာ ဖားအံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)(WLB)ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔-KWEG တို႔မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။