Home သတင္း တုိင္းရင္းသား မီဒီယာမူဝါဒျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္

တုိင္းရင္းသား မီဒီယာမူဝါဒျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္

1284

ဇြန္ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလတြင္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာအခန္းက႑ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုအေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာမူဝါဒ (အၾကမ္း) တစ္ခုေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္္သည္ဟု သိရသည္။

ျပည္နယ္ ၇ ခုရွိ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အေျခစုိက္ ပင္မမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအပါအဝင္ လူဦးေရ (၁၇၆)ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၅ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာညီလာခံမွ ယခုလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

BNI ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ႏုိင္ကဆုမြန္က “ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလမွာ ျပဌာန္းတဲ့ မီဒီယာ ဥပေဒေတြဟာ အားလုံးကုိ လႊမ္းၿခဳံၿပီး ေရးဆြဲထားတဲ့အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာအခန္းက႑ေတြ မပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တု႔ိ ဘက္က တုိင္းရင္းသား မူဝါဒတစ္ခုေရးဆြဲဖုိ႔ျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

သုံးရက္တာ က်င္းပသည့္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္အလုိက္ မီဒီယာအေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပၿပီး၊ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေျခအေနေဆြးေႏြးျခင္း၊ မီဒီယာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က႑ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကိစၥ သတင္းရယူခြင့္ဥပေဒႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာမူဝါဒ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွျပဌာန္းထားသည့္ မီဒီယာဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား အခန္းက႑အားနည္းေနသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ပီျပင္လာေရး၊ သတင္းလြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ရွိေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာ မူဝါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရႏွင့္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အသိေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညီလာခံအၿပီးထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“တုိင္းရင္းသားမူဝါဒေရးဆြဲဖုိ႔ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္ တုိင္းရင္းသား CSO ေတြ တုိင္းရင္းသား လူထုေတြေပါင္းၿပီး ေရးဆြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရလာတဲ့မူဝါဒကုိ ကုိင္စြဲၿပီးေတာ့မွ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မီဒီယာဥပေဒ ေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ ဆက္လက္တုိက္တြန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု BNI ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ႏုိင္ကဆုမြန္က ဆက္ေျပာသည္။

၎အျပင္ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ညီလာခံထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမူဝါဒအျပင္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ နည္းပညာ၊ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရရွည္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ား၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပင္မမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းအကူအညီေပးရန္လည္း တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိထားသည္။

ျမန္မာသတင္းသိပၸံေက်ာင္းမွ Training Director ဦးစိန္ဝင္းက “မူဝါဒရလုိ႔ရွိရင္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာေတြ အမ်ားႀကီး ဖြ႔ံၿဖိဳးလာႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြဆုိရင္ အစုိးရတြန္းအားေပးရမွာေတြရွိတယ္။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ ေရးေတြလုပ္ရမွာေတြရွိ တယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရလဒ္ေတြက ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္တယ္။ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈေတြလည္း အၿမဲတမ္းလုပ္ေနရမယ္။ အဲ့ဒီလုိဆက္တုိက္လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိးတက္မႈေတြရလာ ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား မီဒီယာဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ယခု ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းမီဒီယာ ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာ ညီလာခံကုိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။