Home ရင္ဖြင့္သံမ်ား ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

2285

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အၿပီး ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏
အျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေကအုိင္စီ-ကရင္သတင္းဌာနက ေမးျမန္းစုစည္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး (ဥကၠဌ- ေကအဲန္ယူ)
က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္လာမႈအရ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်င္းတစ္ခုခ်င္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိက္နာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ပုံသ႑ာန္ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့ အခု က်ေနာ္တုိ႔ ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံ ကုိ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အခု က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ တာ၀န္က်လာမႈအေပၚမွာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တာ၀န္ေပးအပ္လာမႈအရမဟုတ္ဘဲ အခုက်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းကုိ က်ရာအခန္းက႑ ကေနၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူအားလုံး က်ေနာ္တုိ႔ အတူတကြ သြားၾကမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားေတြ အခြင့္အ ေရးေတြ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ဖုိ႔၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ရသင့္ရထုိက္အခြင့္အေရးေတြရဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္ အတူတူသြားၾက မယ္ဆုိတာ ဒီေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ပဒုိေစာတာဒိုမူး (အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး -ေကအဲန္ယူ)
က်ေနာ္တုိ႔ ကြန္ဂရက္မွာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်က္ ၂၀ ခ်မွတ္ထားတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီအေပၚမွာ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာပဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ အားလုံး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒီ့အျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးက အၿမဲတမ္းလုိလုိမွာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ရရွိဖုိ႔ အၿမဲတမ္း ေတာင္းဆုိခဲ့အ ေပၚမွာ အခု အခြင့္အေရး ရွိလာတဲ့အေပၚ က်ေနာ္တုိ႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ CSC ရွိလာၿပီးဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးအပုိင္းမွာ တာ၀န္ယူမယ့္သူေတြျဖစ္ေစ၊ Sector(က႑)တစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးက အၿမဲတမ္းလုိလုိပဲ ေႂကြးေၾကာ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အခု ႏုိင္ငံေရးစားပဲြ၀ုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္သ ေလာက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ျပည္ တြင္းျပည္ပရွိ ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံး၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြအားလုံးန႔ဲ တစ္စိတ္ထဲ တစ္၀မ္းထဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။

ပဒိုေစာအယ္၀ါး (ဥကၠဌ၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္)
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တာကာလရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ မူေတြ၊ ေပၚလစီေတြ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေျပာဆို ၾကတဲ့အခါ မွာ ဌာနေတြ၊ ေကာ္မတီေတြအျပင္ အဖြဲ႔အစည္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ စတဲ့ အဲဒီကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးၾက ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက အင္မ တန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ကရင္အတြက္သာမကဘဲ ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ပါ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္အားရ စရာ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြန္ဂရက္မွာ ဘက္ႏွစ္ဘက္အျမင္နဲ႔၊ ေတာ္လွန္ေရး အေနအထားနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ ကန္ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္တဲ့အထိ သြားခ်င္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကေတာ့ ဒီအေျခခံကိုကိုင္ထားၿပီး ဆက္သြားဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပတာရွိသလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအေခၚအျမင္ေတြကို အသံုးျပဳကိုင္စြဲဖို႔ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြလည္း ရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္အျမင္ရယ္လို႔ေတာ့ ေပၚလာတာေပါ့ေလ။

အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္အထိေရာက္ေနလဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုသလို ကိုယ္နဲ႔အၿပိဳင္ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးက ဘယ္အထိရွိေနလဲဆိုတာ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြန္ဂရက္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြအေပၚမွာေတာ့ အားရတာ တခ်ိဳ႕ရွိသလို အားမရတာ တခ်ဳိ႕ လည္း ရွိပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီကြန္ဂရက္မွာေတာ့ သိပ္အားရစရာ မရွိ ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခ်ိန္အခက္အခဲနဲ႔ ဘက္ႏွစ္ဘက္အျမင္ေတြေၾကာင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွိထားၿပီးသား မူေတြ၊ ေပၚလစီေတြကို အေျခခံၿပီး တကယ့္ ပကတိအေျခအေနမွန္အေပၚမွာ သံုးသပ္ခ်မွတ္ခဲ့ရတာေတြ တခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးေတာ့ အဆင္မေခ်ာဘူးလို႔ က်ေနာ္ ခံစားမိတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အခု ကြန္ဂရက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာက အရင္က ဒီလိုတစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက အင္မတန္မွ ေအာင္ျမင္သလို ေက်နပ္ခ်ီးက်ဴးစရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲ မဲထည့္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ကေတာ့ သိပ္ေက်နပ္စရာေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီေနရာမွာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္ တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ ႐ိုက္သြင္းခံရမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မွန္ကို မေရြးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေနအထားကို ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္သူအတြက္ေရာ အျခားဘ၀တူတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ေရာ အင္မတန္မွ ရင္ေလးမိပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ျပဳျပင္စရာေကာင္းတဲ့၊ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္ ခံစားမိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနပါ ေစ။ အခု ေရြးေကာက္ခံရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေကအဲန္ယူကခ်မွတ္ထားတဲ့မူေတြ၊ လမ္းစဥ္ေတြအေပၚမွာ ကိုင္စြဲ ၿပီးေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္သြားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္း သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သြားေနတဲ့လမ္းကိုေတာ့ ေသခ်ာအကဲခတ္ စိစစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ကရင္ျပည္သူေတြ ဘ၀တူတိုင္း ရင္းသားေတြအတြက္ အခုရလဒ္ကို အားရစရာမရွိေပမယ့္ ဒီဟာကို တစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ခရီးပန္းတိုင္မွာ တူ တာကို ပူးေပါင္းၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿပိဳင္တူတြန္းလွန္ၾကမယ္ဆိုရင္ လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကို ေရာက္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအ ေျခအေနကို စိတ္မပ်က္ၾကပါနဲ႔။ စိတ္ပ်က္စရာေတြ ရွိလာခဲ့ရင္လည္း အားယူၿပီး ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားၾကဖို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။

ပဒိုေစာထဲဒယ္ (အတြင္းေရးမႉး၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္)
အခု ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ လမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အစီ ရင္ခံစာ ေတြ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကတာေပါ့။ အဲဒီေနရာမွာ မတူညီတဲ့အေတြးအျမင္ေတြ ရွိလာတယ္လို႔ သံုးသပ္မိတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ အေျခအေနမွာ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုေသာ္ျငားလည္း တကယ္ေဆြးေႏြးလိုက္တဲ့အခါ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္လာေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို မေဆြးေႏြးခ်င္ေတာ့ဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ခရီးဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအ တြက္ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ က က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့အထိ မေရာက္ဘူး။ မေရာက္ေပမယ့္လည္း တခ်ိဳ႕က မထူးေတာ့ဘူးဆိုၿပီး အမ်ားဆႏၵအရ လိုက္ ေလ်ာလိုက္ရတဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ့္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း မွာ အားနည္းခ်က္ကိုျပင္ၿပီး အားသာခ်က္ေတြကို ဆုပ္ကိုင္ကာ ေရွ႕ခရီးကို ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။

အခုတေခါက္ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက အင္မတန္မွ သဘာ ၀ က်ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကလည္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ရွိပါတယ္။ စနစ္တက်နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးႏိုင္တယ္။ ေရြးေကာက္မႈ ပံုစံအားလံုးကို သေဘာက်တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ကြန္ဂရက္မွာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ လိုျဖစ္လာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ္ျငားလည္း တကယ္တမ္းက် ေတာ့ သူ႔လူကိုယ့္လူ စည္း႐ံုးတာတို႔၊ သိမ္းသြင္းတာတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို က်ေနာ့္တေယာက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ခံစားလို႔ မေကာင္းဘူး။
အခုတက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးေကာက္မႈနဲ႔ တက္လာသူေတြျဖစ္ေတာ့ အမ်ားဆႏၵအတိုင္း လိုက္လုပ္ရမွာပဲ။ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ပဲတက္တက္ ေကအဲန္ယူရဲ႕မူ၊ ေပၚလစီေတြကို တိတိက်က် လိုက္ နာလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြန္ဂရက္ကေန ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ထားတဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း မတိမ္းမ ေစာင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခုတက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ စိတ္တိုင္း က် မျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္မွ ေကအဲန္ယူ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ မူေတြအေပၚမွာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆို ရင္ က်ေနာ္တို႔ ခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာေတြကလည္းပဲ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

မန္းကေနဒီ (အတြင္းေရးမႉး၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္)
ကြန္ဂရက္တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြက တခ်ဳိ႕အားနည္းခ်က္ရွိသလို အားသာခ်က္ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဖိတ္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ တခ်ိဳ႕ေတြက အျငင္းပြားဖြယ္ေတြ ျဖစ္တာ ေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားက ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ကြန္ဂရက္မွာ မဲမေပးရတဲ့ ျပႆနာေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါကလည္း အရင္တုန္းက ေကအဲန္ယူ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လုပ္သြားတဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိတာေပါ့။
ကြန္ဂရက္မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕အျမင္မွာ အခုလက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြအ ေပၚမွာေတာ့ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားၾကမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့အယူအဆေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာ ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပကေန လာေရာက္အႀကံျပဳတဲ့သူေတြက လက္ရွိသြားေနတဲ့ NCA လမ္းေၾကာင္းအရဆို အစိုး ရဘက္မွာ အားသာခ်က္ေတြ ပိုမ်ားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္မွာ အားနည္းေနတယ္ဆိုၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ သေဘာ ေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုတက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းသြားၾကမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားကေတာ့ အမ်ားစုရဲ႕သေဘာထား ျဖစ္သြားတာ ေပါ့။
ကြန္ဂရက္မွာ တင္လာတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကုန္ျပည့္စံုပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ တခ်ဳိ႕ထိန္ခ်န္ထားတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လုပ္လာခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီလိုၾကားကာလ မွာ ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းသြားၾကမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရဘူး။ အဓိက ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲဆိုတာထက္ ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံက ေက်နပ္ အားရစရာျဖစ္ေပမယ့္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္မႈေတြက နည္းနည္း အစီအစဥ္မက်တာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္သင့္သူေတြက်ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးမခံရတာမ်ိဳးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး အခုတက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚမွာပဲ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္သြားမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြမ်ားမွာေပါ့။ သူတို႔ခ်ည္းပဲေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူးေလ။ သူတို႔သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို က်န္ခဲ့တဲ့ တျခားလူေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေတြလည္း လိုအပ္တာေပါ့။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာက သမိုင္းမွာ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ အကြဲအၿပဲေတြ သေဘာထား မတူညီမႈေတြ ရွိခဲ့ တယ္။ အခုတက္လာတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲဒါကို သတိေလးထားၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဆက္သြားၾကရမယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

ပဒိုေစာဆာပိတု (ဥကၠဌ၊ ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္)
အခုျပဳလုပ္တဲ့ကြန္ဂရက္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ ့ကိုယ့္အျမင္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆို ႏိုင္တယ္။ ဒါက ေကာင္းတဲ့ အလားအလာတစ္ခုလို႔ေတာ့ ေျပာရမွာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး စနစ္က်တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ အမ်ားေရွ႕မွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတက္ၿပီး မဲေပးတာေပါ့။ တစ္ဖက္က ျပန္ၾကည့္ ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ နည္းနည္းၾကန္႔ၾကာသြားတာကလြဲလို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အားရေက်နပ္မႈ ရွိပါတယ္။ အဲလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္တဲ့အျပင္ မဲေပးတဲ့အခါ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း စိတ္သန္႔တာေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကြန္ဂရက္ ေတြတုန္းက သူမ်ားေျပာစရာေတြ ျဖစ္ခဲ့တာကိုး။

ကြန္ဂရက္မွာ NCA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြအ ေနနဲ႔ကေတာ့ လက္မခံႏိုင္တဲ့အပိုင္းေလးေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္ေတြ တင္ျပတဲ့အစီရင္ခံစာေတြမွာ မျပည့္စံုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြရွိတာေပါ့။ က်ေနာ့္အထင္ တခ်ိဳ႕တင္ျပမႈေတြက အကုန္လံုး မပါလာတာလည္းပါမယ္။ အဲဒီ ေတာ့က တင္ျပအစီရင္ခံမႈေတြ အားနည္းတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မျပည့္စံုတာေတြ ျဖစ္သြားတာေပါ့။
အခု ျပဳလုပ္တဲ့ကြန္ဂရက္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲကို အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ၾကတာ ေပါ့။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔က စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က အမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကတာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုတည္း မျဖစ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကရင္ေဒသေတြ မဖြံ႕ၿဖိဳး ဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဘာမွအဓိပၸါယ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။
အဲဒီအခ်က္ ၂ခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔ ဒီလိုေျပာလည္းဆိုေတာ့ လက္ရွိက်ေနာ္တို႔ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားေနၾကတာကိုး။ NCA အေပၚမွာလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြရွိေနၾကတယ္။ စာခ်ဳပ္နည္းအတိုင္း မွ်မွ်တတ သြားၾကမယ္ဆို အဆင္ ေျပပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစ၊ က်ေနာ္တို႔ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အတိုင္း မသြား ၾကတာလည္း ေတြ႔ေနရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အခု တက္လာ တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေကအဲန္ယူမွာ မူကေတာ့ ေကာင္းေနတယ္။ လူပဲ လိုတယ္။