လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 251 in ‘ေဆာင္းပါး’

အီတိုးထာ့နဲ႔ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

March 24, 2016;

စဖန္းေရွာင္း (မတ္ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္) “ျပန္မလား၊ ဆက္ေနမလား အဲဒီ ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုကို ေရြးရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေလးအတိုင္းပဲ ဆက္ရွိေနေစခ်င္ပါတယ္” ကရင္... Read more ►

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြက “ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစုိးရသစ္”ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကတယ္

March 22, 2016;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၆ မတ္ ၂၁) လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူေတြ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတာဟာ အႂကြင္းမဲ့လိုလားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရရင္ အခုယူမယ္ ဆုိတဲ့စိတ္... Read more ►

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရ

March 14, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ရက္) ဒုတိယသမၼတေလာင္း ၃ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီ။ မၾကာမီ ဒီဒုတိယသမၼတေလာင္း ၃ဦးထဲကေန သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ (၁)ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ (၂)ကို ျပည္ေထာင္... Read more ►

ဒုကၡသည္အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ား

February 26, 2016;

(မန္းမင္းရဲေထြး) ဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ ဒုကၡ၏ အနက္အဓိပၸၸယ္မွာ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားတြင္ ဥစၥာ။ ပညာမရွိ... Read more ►

အာေဘာ္ေဆာင္းပါး

February 26, 2016;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ခြဲတမ္းေပးျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ပါဝင္မႈကုိ အာမခံျခင္း မဟုတ္ပါ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့သေဘာထား အမွန္တကယ္ မေျပာင္းလဲရင္ ၿငိမ္... Read more ►

“ေမတၱာ”ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုအင္အားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ပါ

February 20, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀ – ၂- ၂၀၁၆) ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးနဲ႔ ကာခ်ဳပ္အပါအဝင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးတုိ႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ဒီခ်... Read more ►

ဖက္ဒရယ္ နဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ

February 14, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄) လက္ရွိအေနအထားမွာ “ဖက္ဒရယ္” ဆုိတာကို ကုိယ့္ရပ္တည္ခ်က္ ကိုယ့္ေရွ႕႐ႈခ်က္နဲ႔ကုိယ္ အင္အားစု အသီးသီးက လက္ခံေျပာဆိုေနၾကပါၿပီ။ (SNLD) ဥကၠ... Read more ►

ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔

February 10, 2016;

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁)ရက္ေန႔။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးသည္ ကရင္ျပည္အတြက္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရ အုပ္စိုးသူ ... Read more ►

အစုိးရသစ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ဘယ္လုိဆက္သြားမလဲ

February 4, 2016;

ေစာသိန္းျမင့္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ရက္၊ ၂၀၁၆) ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြကို အႏုိင္ရတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါ၀င္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္... Read more ►

အစိုးရသစ္နဲ႔သာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္

January 22, 2016;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၁၂ – ၁၆ ဇန္နဝါရီ) ဖြင့္ပြဲေန႔မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး ေျပ... Read more ►