လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 280 in ‘ေဆာင္းပါး’

ကရင္ႏွင့္ ဖားစည္

November 14, 2016;

(စ’မႏိုက္ေဖါင္) ဖားစည္ဆိုတဲ့ တူရိယာဟာ ေရွးအက်ဆံုး တူရိယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးက အျမတ္တႏိုး အားအထားဆံုး၊ အႏွစ္ သက္ဆံုး တူရိယာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖ... Read more ►

အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္ေတြအၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္

November 12, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ရက္) ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရသစ္ဟာ ေအာက္ပါ မူဝါဒေတြကို လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ – အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်... Read more ►

ကရင့္အနာဂတ္ကံၾကမၼာ

November 3, 2016;

စ’ေမ့ဖန္း (ႏို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆) ယေန႔လူငယ္ ကြန္ရက္အဖြဲ႕မ်ား စာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ကရင္အမ်ိဳးသား ႏွစ္သစ္ကူးက်င္းပေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ လူ ထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕မ်ားသည... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

October 28, 2016;

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္သည့္ သမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္/... Read more ►

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ ႏွစ္စဥ္ ကုလသမဂၢေန႔

October 25, 2016;

(အယ္ထီးေကာ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ လူတိုင္း လိုလားၾကသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏို္င္ငံတကာ... Read more ►

စကားလံုးအရေတာင္ လက္မခံဘဲ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနေတာ့ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္ၾကမလဲ

October 21, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀) “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေထာင္လိုတယ္။ တည္ေထာင္မယ္ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ ၿမဲၿမံတဲ့ ယံု ၾက... Read more ►

အဖူးစကား ၾကားႏိုင္ၾကေစခ်င္

October 19, 2016;

(မန္းထိန္၀င္းစိန္) ̏ ေစာဘဦးႀကီးရဲ႕ဝိညာဥ္ေတြသာ ဒီဘုရားေက်ာင္းနံရံေတြမွာ ရွိေနရင္ က်ဳပ္ကို ဟားတိုက္ရယ္ေမာမွာပဲ˝။ ဒီစကားဟာ အဖူးေစာဟန္တာသာေမႊး ေနာက္ဆုံး အင္းစိန္... Read more ►

“ေနာင္ မ်ဳိးဆက္အဆင့္ဆင့္အတြက္ အႏၱရာယ္ေပးမယ့္ ေက်ာက္မီးေသြး”

October 16, 2016;

စမႏိုက္ေဖာင္ (ဖားအံ) (ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္) “ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးျပဳမယ့္ပစၥည္းေတြ ေရာက္ရွိလာၿပီးလို႔လည္း ခပ္သဲ့သဲ့ၾကားေနရတယ္။ ဒီအေရးကိစၥနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တ... Read more ►

ဟန္ျပမဟုတ္ သန္႔စင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းပါ

October 10, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္) မသမာမႈ၊ ခုိးဝွက္မႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈေတြက ဘူးေပၚသလုိေနပါတယ္။ ေပၚပံုေပၚနည္းက ႏွစ္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝတရားက ေဖာ္ထုတ္ျ... Read more ►

အပစ္ရပ္သည္အထိ မေစာင့္ဘဲ မိုင္းရွင္းၾကရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မ်ား တုိက္တြန္း

September 27, 2016;

(နန္႔သြာေဖာင္) စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးခ်ိန္ထိ မေစာင့္ဘဲ ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးအတြက္ မုိင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္း... Read more ►