လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 5066 in ‘သတင္း’

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္

March 19, 2018;

မတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္း ဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿမိ... Read more ►

ဖာပြန္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္၊ တပ္႐ုတ္သိမ္းေရး ေတာင္းဆုိ

March 19, 2018;

မတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္ KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနရ သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ... Read more ►

ဖာပြန္ ပဋိပကၡကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖဲြ႔ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္

March 19, 2018;

မတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ယခုလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈကိစၥကုိ ပစ္ခတ္တုိက္ခ... Read more ►

ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

March 16, 2018;

မတ္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း သမုိင္းႀကိဳေခတ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရးအတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္တု... Read more ►

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ

March 16, 2018;

မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ုိင္အတြင္း ယခုလဆန္းပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အေၾက... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသေရးစင္တာ ထားရွိႏိုင္ေရး ကရင္လႊတ္ေတာ္တြင္သို႔ တင္ျပ

March 16, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ႐ိုင္ ၄ ခု တြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ကုသမွႈခံယူႏိုင္မည့္ ေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေဆး ကုသမွႈ စင္တာႏွင့္ မူးယစ္ေဆ... Read more ►

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၅)ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ ထိခိုက္မႈရွိဟုဆုိ

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ (၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္၊ ဒဲြ႔လုိးၿမဳိ႕နယ္၊ (ကမေမာင္းၿမဳိ႕နယ္)၊ ေလးဖုိးထေက်းရြာအုပ္စ... Read more ►

ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးကို KNU နယ္ေျမ၊ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ျပဳလုပ္

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး ေန႔အခမ္းအနားကို KNU -ကရင္အမ်ိဳးသ... Read more ►

အီတူးထာ့ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က်င္းပသည့္ ေရကာတာ ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ လူေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ပူးေပါင္း

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာ ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ကို ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ာ... Read more ►

အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ပန္းၿခံတစ္ခု ေကာ့ကရိတ္တြင္ တည္ေဆာက္မည္

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ပန္းၿခံ တစ္ခုကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ ရက္ကြက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပန္းၿခံေနရာတြင္ လာ... Read more ►