လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4329 in ‘သတင္း’

ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးႏွင့္အတူ က႑စံုတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား PNLO ဥကၠဌ တိုက္တြန္း

January 23, 2017;

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳး သားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ... Read more ►

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာထားမ်ား အဆင့္သံုးဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ ခက္ခဲသည္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာဆို

January 23, 2017;

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရရွိသည့္ သေဘာထားမူမ်ားကို (၂၁) ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံသို႔ တင္ရန္ အ... Read more ►

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမလုပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာ

January 22, 2017;

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ -NMSP၊ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး -KNU တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အၾကား ပစ္ ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈျဖစ္... Read more ►

အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္

January 21, 2017;

ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ဳိးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္တို႔ကို အဆင္ သင့္ျဖ... Read more ►

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား ၁၅၆ဦးအား ထုိင္းပညာေရးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ေပးအပ္

January 21, 2017;

ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ (Suwanimit Foundation)မွ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ား တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ထိုင္း-ျမ... Read more ►

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း KNU ေျပာဆို

January 20, 2017;

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU တြဲဘက္အတ... Read more ►

လူမ်ဳိးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း တင္ထားသည့္ စာတမ္းမ်ား အားနည္းေၾကာင္း ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္ ေဝဖန္

January 20, 2017;

ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း တင္ သြင္းထားသည့္ စာတမ္းမ်ား... Read more ►

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္သည့္ CI လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသြားရန္ စီစဥ္

January 19, 2017;

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာႏိုင္ မည့္ Certificate... Read more ►

ကရင္၏ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကုိ ထည့္သြင္းမေဆြးေႏြးေသး

January 19, 2017;

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ က႑ႀကီး ၅ ရပ္ အနက္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ ဖား အံၿမိဳ႕၊ သီရိဖား... Read more ►

ကရင္၊ မြန္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ကူးစက္လာမည္ကုိ KNU ၀င္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ စုိးရိမ္

January 19, 2017;

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU ဘိတ္ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ဘက္တြင္ KNU တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ တပ္ဖဲြ႔၀င္တုိ႔အၾကား ျဖစ္... Read more ►