လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4919 in ‘သတင္း’

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အလႊာစုံလူထုပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

December 18, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ ယေန႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စုေပါင္းက်င္းပသည့္ ဝင္းေရးၿမဳိ႕ နယ္လုံ... Read more ►

KYO (ကိုရီးယား)မွ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ က်င္းပ

December 18, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး-KYO မွဦးေဆာင္ၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္ သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ဒီ... Read more ►

(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပ

December 14, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ အကူးအေျပာင္း(Global Energy Transition and Myanmar )ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ ကြန္ယက္၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆု... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုေလ့လာေရးခရီး TTCL ကုမၸဏီဦးေဆာင္

December 11, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လ်ာထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းက်ဳိး၊ဆိုးက်ဳ... Read more ►

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ JMC-S ႏွင့္ ေဒသခံလူထု ေတြ႕ဆုံ

December 11, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ကရင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား လတ္တေလာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို သိရွိႏိ... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္

December 10, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရတာ၀န္ယူသည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ... Read more ►

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္

December 9, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၊ တတိယႏွစ္သက္တမ္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၇စုအတြက္ က်ပ္သန္း ... Read more ►

ေဒသအသီးသီးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္သည့္ ဖိုရမ္ကို ဖားအံတြင္ သုံးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္

December 8, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ရပ္ရြာလူမႈ၀န္းက်င္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈအတ... Read more ►

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္အားလိုင္းမီး ၂၀၁၉မွာ ရရွိမည္ဟု ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မွႈဝန္ႀကီးေျပာ

December 8, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရမွေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမီးကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္ စြက္ရံပံုေငြေတာ... Read more ►

ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္မွ အေျခခံမႈ(၈၅)ခ်က္ပါ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ထြက္ေပၚ

December 7, 2017;

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမဳိ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရ... Read more ►