လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4583 in ‘သတင္း’

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား တားျမစ္ခ်က္ ၄ ခုကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္ဟု DKBA ထုတ္ျပန္

May 29, 2017;

ေမ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA မွ မိမိတို႔၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား မူးယစ္ ေဆး၀ါးအပါအ၀င္ တားျမစ္ခ်က္ ၄ ခ်က္ကိ... Read more ►

ေတာင္ကေလးေတာင္ ေက်ာက္လုပ္ငန္းအေပၚ စိုးရိမ္ေနဆဲဟု ေဒသခံမ်ား ထပ္မံသေဘာထားေပး

May 29, 2017;

ေမ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ရင္းအထက္(ေကာ့ရိ)ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေနာင္က်န္(ေဖာကေလာ့)ေက်းရြာအုပ္စု အၾကား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေတာင္ကေလးေက်ာက္... Read more ►

ခိုးကူးေခြျပႆနာေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာကအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဟု KCO ဥကၠဌေျပာ

May 28, 2017;

ေမလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခိုးကူးေခြျပႆနာမ်ားတျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္အႏုပညာေလာက အတြက္ သာမက အႏုပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀... Read more ►

မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပန္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္

May 28, 2017;

ေမလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥကုိ မူအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္လာရန္ ေဒ သခံျပည္သူမ်ာ... Read more ►

UNFC ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းသည္ NCA ျပင္ရန္မဟုတ္၊ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ား ၉ ခ်က္ကိုသာ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္

May 28, 2017;

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ျပင္မရသည့္အတြက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္... Read more ►

မင္းလြင္ေတာင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္း လံုးဝ မလုပ္ရန္ ေဒသခံ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေကအဲန္ယူထံ လက္မွတ္ထိုး အသနားခံစာ ေပးပို႔

May 27, 2017;

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မင္းလြင္ (ေမာင္ ေလး)ေတာင္၌ ဘိလပ္ေျမစက္႐... Read more ►

OKRSOအဖြဲ႔မွ ကရင္လူငယ္မ်ားကုိ လူမႈထူးခၽြန္ဆုေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္

May 27, 2017;

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔-OKRSO ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအထိမ္းအ... Read more ►

ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္

May 27, 2017;

ေမလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘယ္ေသာအခါမွ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေနျခင္းသည္ ယံုၾက... Read more ►

အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဟု KTWG ဆုိ

May 26, 2017;

ေမ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ႏုိင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲလာသည့္ ကာလအေတာအတြင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးအသားအစည္းအ႐ုံး၏ နယ္ေျမ ကရင္ ပညာေရးဌာန-KED လက္ေအာက္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ... Read more ►

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရစစ္တပ္ လႈပ္ရွားမႈရွိလာဟု နယ္ခံ ေကအဲန္ယူေျပာ

May 26, 2017;

ေမ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေအာင္ဖေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းတြင္ ေမလဆန... Read more ►