လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4462 in ‘သတင္း’

ေကအဲန္ယူ၏ အေျခခံမူႏွင့္ နည္းဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးက႑ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲခဲ့ရ

March 29, 2017;

မတ္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ေကအဲန္ယူ၏ ဦးေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ အေ... Read more ►

သႀကၤန္ကာလ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အခြန္အခမဲ့ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ ထုိင္းအစိုးရခြင့္ျပဳ

March 29, 2017;

မတ္ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ။ စအုိင္ဆူး ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္သမား ပတ္စ္ပုိ႔ (VISA NON-LA) ႏွင့္ ပန္းေရာင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္... Read more ►

ဖားအံ ကရင္စာေပ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ၈၀၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္

March 28, 2017;

မတ္ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ျပည္နယ္ ကရင္စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္းက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ၄၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆရာျဖစ္မြမ္း... Read more ►

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္ စုေပါင္းၿပီး ကရင္စာသင္ ဆရာမြမ္းမံသင္တန္းျပဳလုပ္

March 27, 2017;

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ ေမွာ္ဘီ၊ ထန္းတပင္၊ တုိက္ႀကီးႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ား စုေပါင္း... Read more ►

သီတဂူ ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း မ်က္စိႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပး

March 27, 2017;

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာဝါး သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဥဴးဉာဏိႆရ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာန ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အတူ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝ... Read more ►

၀င္းေရာ္ေဒသအတြင္း ယခုႏွစ္ ေႁမြေပြးကုိက္ခံရမႈမ်ားလာၿပီး အကိုက္ခံရသူ ၁၀ ဦးေက်ာ္တြင္ ၂ ဦးေသဆုံးခဲ့

March 27, 2017;

မတ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသတြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ား ေႁမြေပြး အကုိက္ခံ ရမႈမ်ားျပားလာၿပီး ... Read more ►

ေကအဲန္ယူ၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္သင္တန္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ

March 26, 2017;

မတ္လ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ဦးေဆာင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း(New Generation and Leadership Program-NGLP) ၏ အနယ္နယ္အရပ္ရ... Read more ►

ကြန္ဂရက္တြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးၿပီးစီး၊ နည္းဥပေဒ ဆက္ေဆြးေႏြးဆဲ

March 26, 2017;

မတ္လ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ လက္ရွိ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ ၉ရက္ေန႔ေျမာက္တြင္ အစည္းအ႐ံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ... Read more ►

ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆရာျဖစ္မြမ္းမံသင္တန္း ယခင္ႏွစ္ကထက္ တက္ေရာက္သူ မ်ားျပား

March 25, 2017;

မတ္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ေႏြရာသီ ကေညာ-ဖလံု(ကရင္)စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆရာ ျဖစ္မြမ္းမံသင္တန္း၏ ယခုႏွစ္ သ... Read more ►

ေဆးယဥ္ပါး တီဘီအေၾကာင္း အသိပညာေပးေျပာပြဲ လွာကာေက်းရြာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္

March 24, 2017;

မတ္ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ေဒသအတြင္း တီဘီေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း တီဘီစီမံခ်က္ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္မ်ား ဦးေဆာင္၍ ေဆ... Read more ►