Home ရုပ်သံ စစ်ကောင်စီက ပြည်သူ့အာဏာကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမှုမရှိသ၍ အဆုံးထိ တိုက်ပွဲဝင်မည့် ရဲဘော်များ

စစ်ကောင်စီက ပြည်သူ့အာဏာကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမှုမရှိသ၍ အဆုံးထိ တိုက်ပွဲဝင်မည့် ရဲဘော်များ

139

CpIJepZDGyU