Home သတင္း အရပ္သားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပိုတိုးလာေၾကာင္း KHRG အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

အရပ္သားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပိုတိုးလာေၾကာင္း KHRG အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

256

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ရက္၊ ၂၀၂၁ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာမႈ မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အရပ္သားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပိုတိုး လာေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(KHRG)က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ KHRG ၏ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ စစ္ေရး ျပန္လည္ တင္းမာလာသည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္း စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရပ္သား မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈတြင္ KHRG ဒါ႐ိုက္တာ ေနာ္ထူးထူးက ယခုလို ေျပာသည္။

၎က “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္တာက စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမရွိဘဲ ပစ္ခ်င္ရင္ ပစ္တယ္။ ဖမ္းခ်င္ရင္ ဖမ္းတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေပၚတာဆြဲတာ။ စစ္ေၾကာင္းေတြ ႐ြာထဲကို ဝင္လာၿပီးဆိုရင္ ေပၚတာဆြဲတယ္။ အမ်ိဳးသမီး အပါအဝင္ ႐ြာသားေတြကို လူသားဒိုင္းအေနနဲ႔ သုံးတာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

KHRG ၏ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုထားခ်က္မ်ားအရ ေဒသခံ ေက်း႐ြာသား ၄၀၀ေက်ာ္ခန႔္မွာ လူသားဒိုင္းႏွင့္ ေပၚတာဆြဲခံရမႈ ကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အလားတူ စားနပ္ရိကၡာ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာကို အသုံးျပဳ လုပ္ေဆာင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မွာလည္း အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ပိုတိုးျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ေနာ္ထူးထူးက ဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းလက္ေန ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပခဲ့သူ မ်ားႏွင့္ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ(CDM) တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၃၃ဦးကို အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စ၍ ဇြန္လအထိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို စုစည္းရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္အေပၚ KHRG က အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အခန္း (၆) ခန္းပါဝင္သည့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာ ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနမွာ လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအျပင္ အသက္ေသဆုံးမႈမ်ားပါ ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အာဏာခ်က္ခ်င္းစြန႔္လႊတ္၍ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)ကို အာဏာလြဲ ေျပာင္းရန္၊ အရပ္သားျပည္သူ၊ CDM ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္လည္း အစီရင္ခံစာ၏ အဆုံးတြင္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေကာင္စီကို တရားဝင္မႈေပးျခင္းမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ပိုတိုးလုပ္ေဆာင္ကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ NUG အစိုးရ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(KHRG)ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ကာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္း ယူ၍ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျဖန႔္ေဝျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား အား အသိပညာေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။