Home သတင္း ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေတာ္သစ္ဆီသို႔

ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေတာ္သစ္ဆီသို႔

535

ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေတာ္သစ္ဆီသို႔
ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္)

၁၉၄၈ – ၄၉ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အရွိန္အဟုန္နဲ႔ စတင္ ေတာက္ေလာင္တာကို မမီ၍ မသိရွိခဲ့ပါ။ စာအုပ္စာတမ္း မ်ား၊ ဆရာသမား၊ မိဘလူႀကီးမ်ားရဲ႕ ေျပာျပခ်က္မ်ားကတဆင့္သာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ စာေတြ႕နဲ႔ တဆင့္ၾကားသိခ်က္ မ်ားအရ အင္မတန္ ျပင္းထန္လိမ့္မယ္ဆိုတာေတာ့ သိပ္ကို ထင္ရွားပါတယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးကိုေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတာမို႔ သိသေလာက္သိပါတယ္။ ထိုသို႔ ေသာ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးကို ထိုစဥ္က စာေစာင္စာတမ္းမ်ားက ‘လွည္းေနလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္’ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက တဲ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ (နဝတ)စစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းၿပီး တဲ့ေနာက္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေျချပဳရာေဒသမ်ား သို႔ အေျမာက္အျမား ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေဒသမ်ား၊ ေျပာက္ ၾကားလႈပ္ရွားရာေဒသမ်ားသို႔ အသီးသီး ေရာက္ရွိသြားၾကပါတယ္။

ထိုေခတ္က ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္နဲ႔ မတူပါ။ သတင္းေတြကို သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေန တဆင့္သာ ၾကားရ၊ သိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘီဘီစီ၊ ဗြီအိုေအနဲ႔ ေအအိုင္အာရ္ စတဲ့ျပည္ပေရဒီယိုသတင္းမ်ားကိုသာ အားျပဳနားေထာင္ခဲ့ၾကရတာပါ။ တယ္လီဖုန္းဆိုတာကေတာ့ သိပ္ကို အလွမ္းေဝးလြန္းပါတယ္။ သုံးစြဲႏိုင္သူ အေရအ တြက္ အင္မတန္ နည္းပါတယ္။ အရာရွိႀကီးႀကီး၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔ လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ အိမ္မွာသာရွိတာပါ။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကေတာ့ ကမာၻ႔ႀကီးရဲ႕တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို က်န္တစ္ဖက္ျခမ္းက အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ၾကည့္ႏိုင္သိႏိုင္ေသာ ေခတ္ႀကီးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိမိသေဘာထားအ ျမင္ကို ခ်က္ခ်င္လက္ငင္း ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းလည္းရွိပါတယ္။ စာသားတင္မက၊ ႐ုပ္ေသ၊ ႐ုပ္ရွင္ (ဗြီ ဒီယိုမ်ားပါ) တင္ပို႔နဲ႔ ရယူႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ားစုနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးသကဲ့သို႔ (IT)နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ႏိုင္ပါတယ္။ စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးနဲ႔ အင္တာနက္ခသာ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။

က်ေနာ္တင္ျပခ်င္သည္မွာ အိုင္တီနည္းပညာအကူအညီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အမ်ားျပည္သူက တၿပိဳင္နက္တစ္ခ်ိန္တည္း သိရွိႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြရွိေနသလို၊ က်ေနာ္တို႔သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္း ခ်င္းရာမ်ားကိုလည္း မိနစ္၊ နာရီ၊ ေန႔ညအခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ သိရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။
ဒီလိုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ႀကီးထဲမွာ (၁-၂-၂၀၂၁)ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္-ဗိုလ္စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုရဲ႕ အာဏာသိမ္းမႈ ေပၚထြက္လာသလို အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ေပၚထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဆန႔္က်င္အုံႂကြဆႏၵျပမႈမ်ား ထိုမွတဆင့္ျမင့္ေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ေစ့ေရွ႕မွာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ျဖစ္ပြားေနတာကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ၾကားေတြ႕သိျမင္ေနၾကရပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုရဲ႕အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ မ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားဟာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးထက္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ ပိုမိုႀကီးမားတယ္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္တယ္၊ အရွိန္အ ဟုန္ ပိုမိုျပင္းထန္တယ္ ဆိုတာကို ႏႈိင္းယွဥ္သိနဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိရွိရပါတယ္။ ၁၉၄၈ – ၄၉ ခုႏွစ္က အုံႂကြမႈျဖစ္ရပ္ မ်ားနဲ႔ေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕မဟုတ္လို႔၊ မႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္လို႔ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။

ေသခ်ာတဲ့ ပထမဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ ေျမျပန႔္ေန ဗမာလူမ်ားစုႀကီး အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တခဲနက္ အုံႂကြပါဝင္ေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒုတိယအခ်က္က အၾကမ္းဖက္(စကစ)စစ္အုပ္စု ဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ဟို တုန္းကလို ငုပ္လွ်ိဳးအားနည္းမသြားဘဲ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ တတိယအခ်က္က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ေျပာက္က်ားဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ အတူ ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုက္မႈေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ စတုတၱအခ်က္က စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြအရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျဖစ္ ပြားေနတာပါ။

ၿခဳံငုံေျပာရရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအပ က်န္တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ေသနတ္သံေတြ၊ မိုင္းသံေတြ အစီအရီ ျမည္ ဟီးေနတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ပၪၥမအခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္- ဗိုလ္စိုးဝင္းအၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုဟာ အခုလို တစ္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ယခင္လို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတာကေန တစ္ဆင့္ျမင့္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မႈအထိ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တက္လွမ္းသြားေနတာကို အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန႔္ေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပ ကေနလည္း ႀကီးမားတဲ့ တြန္းအားဖိအားေတြကို တၿပိဳင္နက္ ရင္ဆိုင္ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ အၾကမ္းဖက္ (စကစ)စစ္အုပ္စုရဲ႕အရႈိက္ကို ထိုးလိုက္သလို အာဆီယံအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္တာခံလိုက္ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ပဲ အၾကမ္းဖက္ (စကစ)စစ္အုပ္စုဟာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ကန႔္သတ္ တားဆီးမႈေတြ၊ ဖမ္းဆီးအၾကပ္အကိုင္မႈေတြမ်ိဳးစုံကို မီးကုန္ယမ္းကုန္လုပ္လာသလို ျပည္သူခ်င္း ေသြးခြဲရန္တိုက္ေပးတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း အဆက္မျပတ္ အ႐ူးအမူး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အဓိကက်တဲ့ တစ္ခုကေတာ့ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ႏိုးၾကားလာေနတဲ့ ဗမာလူမ်ားစုႀကီးကို ေသြးခြဲရန္တိုက္ေပးေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ အဲဒီလုပ္ ငန္းအတြက္ ဒင္းတို႔ကိုင္စြဲထားတဲ့ လက္နက္ကိရိယာကေတာ့ (NCA) စာခ်ဳပ္ပါပဲ။ ဒီစာခ်ဳပ္ကိုျပၿပီး လူမ်ိဳးစုလက္နက္ ကိုင္အင္အားစုေတြ(EAOs)နဲ႔ အသစ္ေပၚထြန္းလာတဲ့ အင္အားစုေတြျဖစ္တဲ့ NUG/CRPH/PDF ေတြအၾကားမွာ နည္း လမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ အဆက္မျပတ္ သပ္ရႈိ ေသြးခြဲေနတာပါ။

က်ေနာ္အထက္မွာ အခ်က္အလက္ေတြခြဲၿပီး တင္ျပခဲ့သလိုပါပဲ။ အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုဟာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစုံကို ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလနဲ႔မတူေအာင္ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ ဒီလို ပတ္လည္ဝိုင္းေနတဲ့ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစုံကေန အလြယ္တကူလြတ္ေျမာက္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။

(NCA)စာခ်ဳပ္ကို အဓိကလက္ကိုင္ျပဳၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေခ်ာ့ျမႇဴလွည့္ျဖားေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္(စကစ)စစ္အုပ္ စုရဲ႕ ေသြးေဆာင္မႈထဲ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ နစ္မြန္းက်ဆင္းေမ်ာပါ မသြားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ သမိုင္းမွာ ျပန္ၾကည့္ပါ။

လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးဝါအရင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ (KNU)ကေန မူတည္ ထားၿပီးၾကည့္ပါ။ ဘယ္လူမ်ိဳးစုေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မွ အၿပီးသတ္ေအာင္ပြဲ မရဖူးေသးပါဘူး။ ထို႔အတူ (၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကစလို႔) ဘယ္ၿမိဳ႕၊ ဘယ္ေဒသကိုမွလည္း မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လြတ္ေျမာက္ေဒသရယ္လို႔လည္း ပီပီျပင္ ျပင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ခံစစ္ေသအထိုင္စခန္းႀကီးေတြသာ နယ္စပ္မ်ဥ္းနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ထိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ရန္သူရဲ႕ သာလြန္တဲ့ အေျမာက္ပစ္အား၊ ေလယာဥ္ပစ္ကူအားေအာက္မွာ အားမတန္မာန္ေလွ်ာ့ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လက္ လႊတ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီလို ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုတာကို က်ေနာ္ဉာဏ္မီသေလာက္ ေလ့လာစဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ ၅ခ်က္ကို ေလ့လာရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့
၁။ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိေဒသကိုသာ ‘ကြက္’ၿပီး အေျခခံထားျခင္း။
၂။ စစ္ေရးမွာ ‘ခံစစ္ေသ’ကို တစ္ဖက္သတ္ အားကိုးျခင္း၊ ေျပာက္က်ားစစ္ အားနည္းျခင္း။
၃။ မိမိေဒသေဘးနံမွာရွိတဲ့ ဘဝတူလူမ်ိဳးစုမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးႀကံ့ခိုင္တဲ့ တပ္ေပါင္းစုကို အရွည္သျဖင့္ ညီၫြတ္ ေသြးစည္းေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊ မခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္း။
၄။ လူမ်ိဳးမ်ားစု အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ားစုႀကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိျခင္း၊ ဗမာလူမ်ားစုႀကီးက ထိုစဥ္က ယခုကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ႏိုးၾကားမလာေသးျခင္း။
၅။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို လက္ကိုင္ထားတဲ့ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စိုးသူျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လွည့္ျဖားမႈမ်ားကို မ်က္ေစ့ လည္ၾကၿပီး (တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဖိုးသူေတာ္မ်က္ေစ့လည္ေလ ဆန္ရေလ ဆိုတဲ့တြက္ကိန္းနဲ႔) ကြဲအက္ၾကျခင္း၊ မိခင္အဖြဲ႕အ စည္းကေန သူတလူ ငါတမင္း ခြဲထြက္ၾကျခင္း။

ဒါ့အျပင္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြလာၾကတဲ့၊ အသက္ေဘးေၾကာင့္ ေျပးေရွာင္လာၾကတဲ့၊ မိမိေဒသေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ လူေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေပၚမွာလည္း ‘ငါတို႔နယ္ေျမ – ငါတို႔ေဒသကို မွီခိုလာသူ၊ ခိုလႈံလာသူ’ ဆိုတဲ့ အျမင္သေဘာ ထားနဲ႔ မဆက္ဆံဘဲ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း “ငါတို႔မွာ နယ္ေျမ ေဒသရွိတယ္၊ ေသနတ္နဲ႔တပ္ဖြဲ႕ရွိတယ္ / တိုက္ပြဲအေတြ႕အႀကဳံရွိတယ္” ဆိုတဲ့ မာန္အစြဲနဲ႔ ဗိုလ္မက်မိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားသို႔ ခိုလႈံလာသူေတြအေနနဲ႔လည္း စစ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စည္းကမ္း ေတြကို အျပည့္အဝလိုက္နာၾကဖို႔၊ လူမ်ိဳးစုဓေလ့ထုံးစံေတြကို ေလးစားၾကဖို႔ သိပ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။
ႏွစ္ဖက္စလုံးက ဘုံရန္သူတိုက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအေျခခံအ ေပၚမွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိရွိ တန္းတူညီၫြတ္ခ်စ္ခင္စြာ ဆက္ဆံၾကဖို႔ မလြဲမေသြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘုံရန္သူ တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္ေတြအျဖစ္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ကိုယ္စီအားေကာင္းခ်က္ေတြကို သင္ယူၾကဖို႔၊ အားနည္းခ်က္ ေတြကို “ညီၫြတ္ေရး – ေဝဖန္ေရး – တဆင့္ျမင့္တဲ့ ညီၫြတ္ေရး” အေျခခံနဲ႔အျပန္အလွန္ ကူညီျပဳျပင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ သို႔မွသာ အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုရဲ႕ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ သပ္ရႈိေသြးခြဲမႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ အတိတ္သမိုင္း ေဟာင္းထဲက အမွားအယြင္းေတြကို အျပန္အလွန္ တူးေဖာ္ၿပီး ခ်ဲ႕ကားေနၾကမယ္၊ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ေနၾကမယ္ဆိုရင္ က်ားင စဥ္းလဲလို ေခ်ာင္းေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမား (စကစ)စစ္အုပ္စုဆိုတဲ့ ဘုံရန္သူ႔အႀကိဳက္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြတိုင္းက မိမိအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဒီလို အခ်က္ေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ မလြဲမေသြ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပဳျပင္ၾကရမွာပါ။ အၾကမ္းဖက္(စကစ)စစ္အုပ္စုကို အကုန္အစင္ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္မွသာ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ၊ တကယ့္ တန္းတူေရး၊ တကယ့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တကယ့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ တကယ့္ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ျပည္ေတာ္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ၾကပါစို႔။
ဘုံရန္သူ အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုကို အကုန္အစင္ ေခ်မႈန္းၾကပါစို႔။