Home ကဗ်ာ တာလေပါ့အတူျပန္စားရေအာင္

တာလေပါ့အတူျပန္စားရေအာင္

379

တာလေပါ့အတူျပန္စားရေအာင္

သူ႔ဆီက အေျဖရဖို႔
သြားလိုက္လာလိုက္…
ရင္းလိုက္ ျမႇဳပ္လိုက္…
ဘာလိုလိုနဲ႔ မူႀကိဳအ႐ြယ္ေတာင္ လြန္လာခဲ့ၿပီ

၆ႏွစ္ခရီး ႏွင္လာခဲ့ၿပီ ဆိုပါေတာ့…
ရင္ခုန္ရမလား… ရင္နာရမလား…
နာက်င္စရာေတြက ဒုနဲ႔ေဒး…

တာလေပါ့ မွ်စားတုန္းက
ရင္ဝမွာ အနာတရ မျဖစ္ခဲ့ဘူး…
မြတ္ဟဲတြတ္ စားတုန္းကလည္း
အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ မသြားဘူး…

ေႏြဦးကိုစာစီမိေတာ့ ကာရန္လည္းညႇိမရ
အစာေရစာ မဝတဝနဲ႔
အရယ္အၿပဳံး နည္းလာၾကတယ္
အေရွ႕ေရာင္ျခည္ကို ေမွ်ာ္ရင္း…
တာလေပါ့ အတူျပန္စားရေအာင္ေနာ္ ……။

အမ်ိဳးသားသစၥာျဖင့္
ေစာေယာင့္သာအဲဆန္
၁၅/၁၀/၂၀၂၁။ ည(၁၁:၁၁)