Home သတင္း ဘယ္အေနအထားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ၾက

ဘယ္အေနအထားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ၾက

685

ဘယ္အေနအထားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ၾက

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္)

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာရဲ႕ ပထမ ၁၅ရက္အတြင္းမွာ အေျခခံထားၿပီး သုံးသပ္ရမယ့္ အခ်က္ ၂ခ်က္ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ပထမအခ်က္က ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)က “စစ္ အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ျပည္သူတို႔၏ ခုခံတြန္းလွန္စစ္ စတင္ေနၿပီ”လို႔ တရားဝင္ေၾကညာလိုက္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ပထမအခ်က္ကို အေျချပဳၿပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပ တုန႔္ျပန္မႈထဲက အေလးထား ထည့္ သြင္းသုံးသပ္သင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအခ်က္ကေန စတင္ၾကရမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)က သူတို႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္ကို အခ်က္ ၁၄ခ်က္နဲ႔ တိက်စြာ ေျပာဆိုေၾကညာခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္အရဆိုရင္လည္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ယာယီ သမၼတႀကီး ဒူဝါလရွီးလ ကိုယ္တိုင္ အသံလႊင့္ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ဆိုတာ ကေလး ကစားစရာ၊ စိတ္ကူးယဥ္စရာ၊ အေပ်ာ္တမ္းကိစၥလည္း လုံးဝ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အားလုံးသိၿပီးသားပါ။ ဒီကေန႔ စၿပီး ေတာ္လွန္ မနက္ဖန္ ေအာင္ပြဲခံရေအာင္လည္း လြယ္ကူ႐ိုးစင္းတဲ့ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္ေပါင္းစုံစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းသြားရမယ့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု လိုအပ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။

ယာယီသမၼတႀကီး မိန႔္ခြန္းထဲက ေအာက္ပါအခ်က္ကလည္း လုပ္ေဆာင္ျဖတ္သန္းရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ရဲ႕ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္မႈကို ေဖာ္ၫႊန္းေနပါတယ္။
– “ယခု ေတာ္လွန္ေရးသည္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ တရားမွ်တေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သည္”

“မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္”တဲ့၊ ဒီစကားစုက အသက္ပါပဲ။ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္၊ ေအာင္ပြဲရ ေအာင္ ဇြဲသတၱိအျပည့္နဲ႔ ဆင္ႏႊဲခ်ီတက္ႏိုင္ၾကဖို႔ပဲ လိုအပ္မယ္လို႔ အခိုင္အမာ ယူဆပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၁၉၄၈ – ၄၉ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၾကတဲ့ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ သမိုင္းလက္ေတြ႕ကေနပဲၾကည့္ ၾကည့္၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ လက္ေတြ႕ကပဲၾကည့္ၾကည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါ ရီလ ၁ရက္၊ ‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စု’ က အာဏာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ယေန႔အထိ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးေနတဲ့ ေန႔စဥ္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြကေနပဲၾကည့္ၾကည့္ အုပ္စိုးသူလူ တန္းစားက လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေနတာကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ခုခံေတာ္လွန္တာဟာ တရားမွ်တၿပီး မွန္ကန္ တယ္ဆိုတာကို လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို အထင္အရွားျမင္ရမွာပါ။ ယာယီသမၼတႀကီး မိန႔္ၾကားတဲ့စကားထဲက အတိုင္းပါပဲ ယေန႔အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ ခုခံစစ္ဆင္ႏြဲေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးဟာ “တရားနည္းလမ္း က်ေသာ တရားမွ်တေသာ ေတာ္လွန္ေရး” ျဖစ္ပါတယ္။

ယာယီသမၼတႀကီးရဲ႕ မိန႔္ခြန္းထဲက ေအာက္ပါအခ်က္ကေတာ့ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနသူတိုင္းအတြက္ ေယဘု ယ်လမ္းၫႊန္သဖြယ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
– “ျပည္သူ႔အုံႂကြမႈကို ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ျပည္သူလူထု၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ႀကံ့ခိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ ေတာ္လွန္ ေရးကာလ တိုေတာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္”တဲ့။

ဒီေနရာကစၿပီး ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ တုန႔္ျပန္မႈေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
အဓိကဆန႔္က်င္ဘက္အုပ္စုလည္းျဖစ္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ဘုံရန္သူလည္းျဖစ္တဲ့ မင္းေအာင္ လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စုရဲ႕ တုန႔္ျပန္ခ်က္ကို ပထမဦးစြာ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္၊ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ က ထုတ္ျပန္တဲ့ “ႏိုင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္း ခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကရမွာပါ။ အခ်က္ ၁၃ခ်က္ ပါရွိပါတယ္။

‘စကတည္းက ယဥ္သလို’ ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။ သူခိုးက လူဟစ္ – အၾကမ္းဖက္ေနပါတယ္လို႔ အၾကမ္းဖက္သ မားက အရွက္မဲ့စြာ ေအာ္ဟစ္ထားတာနဲ႔ အစခ်ီထားတယ္။ ၄၈ – ၄၉ မွာတုန္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၁၉၈၈ မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီလေနာက္ပိုင္းကစလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တာ ဒင္းတို႔ပဲ မဟုတ္ပါလား။ အခု ေတာ့ အရွက္ကင္းမဲ့စြာနဲ႔ “ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဆန႔္က်င္သည့္အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း”လို႔ ဒင္းတို႔ေၾကညာခ်က္မွာ ထည့္ သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းတာ ဒင္းတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳထားတဲ့ ‘၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ’နဲ႔ပင္ ကိုက္ညီပါရဲ႕လား။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း ဟုတ္ရဲ႕လား။ ဥပေဒနဲ႔အညီေျဖရွင္းတာ ဟုတ္ ရဲ႕လား။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာေတြကေရာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းလား – ဥပေဒ နဲ႔အညီ ေျဖရွင္းတာလား။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္တာကေရာ ဥပေဒနဲ႔ညီရဲ႕လား။ တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ကစၿပီး ဥပေဒမွန္သမွ်ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ထင္သ လို အၾကမ္းဖက္အုပ္စိုးခဲ့တာ ဒီေန႔အထိပါပဲ။

အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္းကို တဖက္မွာ (NCA)စာခ်ဳပ္ထဲ အခ်ိဳသပ္ လွည့္ျဖား သိမ္းသြင္းေနၿပီး အျခားတဖက္မွာလည္း (NUG)နဲ႔ ေသြးခြဲရန္တိုက္ေပးထားပါတယ္။ “(NMSP) မြန္အဖြဲ႕၊ KNU/KNLA (PC)၊ KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္” တို႔ကို အသုံးခ်ထားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

(NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕အားလုံးအေနနဲ႔လည္း ‘အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္’ လို႔ထင္ပါရဲ႕ (NCA)စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လုံးဝ ျပတ္စဲတဲ့သေဘာထား တိတိက်က် မေျပာ ႏိုင္ၾကဘဲ ခြထား၊ ခြဲကစားလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္းအၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စု’ က ႏွဲ႔ေနတာပါ။ ၿဖိဳခြဲေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲေတြထဲမွာ ပြတ္တိုက္မႈေတြ တမ်ိဳးမဟုတ္မ်ိဳး ေပၚထြက္ လာေနရတာပါ။

အကယ္၍သာ (NCA)စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပ်က္ျပယ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း တည္ၾကည္ျပတ္သားစြာ ေၾကညာႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီလို ပြတ္တိုက္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္။ ဒီလိုေၾကညာလိုက္ရင္ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို (NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြက “ငါတို႔အဖြဲ႕၊ ငါတို႔ေဒသထဲကို ထိုးစစ္ႀကီးေတြ ဆင္ႏႊဲလာမလား၊ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ဗုံးေတြႀကဲခ်မလား” စသျဖင့္ ကိုယ္စီအ က်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႔တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆေနၾကဟန္လည္းရွိပါတယ္။ ဒီလိုေရခံေျမခံေပၚကေန ‘ဒူးပလာယာခ႐ိုင္’က မညီညာ တဲ့ ‘ေမာင္းသံ’ ထြက္လာတာပါ။ ဒါကို စစ္အုပ္စုက ေျချမန္လက္ျမန္ထည့္သြင္း အသုံးခ်ေနတာပါ။ ဒီလို ပက္စက္ယုတ္ မာမႈေတြကို လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက ေလးေလးနက္နက္ သတိျပဳမိၾကဖို႔ပါ။ စစ္အုပ္စုဟာ အင္မတန္ စဥ္းလဲယုတ္မာေကာက္က်စ္ပါတယ္။

ျပည္ပဖက္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။
တ႐ုတ္၊ အာဆီယံ၊ အမရိကန္၊ ယူေက၊ ဂ်ပန္ အားလုံးဟာ ‘ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကဖို႔’ ကို ေျပာေနၾက ေသာ္လည္း အတြင္းသေဘာေတြက ဒီဂရီအားျဖင့္ သဘာဝက်စြာပဲ မတူညီၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကုလသမဂၢမွာ ဘာဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ခ်လို႔မရတာပါ။ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ျပႆနာက သူတို႔မူလ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနတဲ့ ခြင္ထဲမွာ မလူးသာ မလြန႔္သာ ျဖစ္ေနရတဲ့အခ်က္လည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

ျပည္ပႏိုင္ငံ (တ႐ုတ္၊ အာဆီယံ၊ အမရိကန္၊ ယူေက၊ ဂ်ပန္) အားလုံးထဲမွာ ‘တ႐ုတ္’က ေျခလွမ္းအသြက္ဆုံး ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္သလို တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား နဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနလို႔ျဖစ္မွာပါ။ ဩဂုတ္လထဲမွာ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ဟာ ျမန္မာျပည္သို႔ ႀကိဳတင္မေၾကညာဘဲ ရက္သတၱပတ္ၾကာ ခရီးသြားေနခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးေတာ့မွ တရားဝင္ထုတ္ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္က အဆိုျပဳေနတဲ့ အားလုံးဟာ ‘ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေျဖရွင္းၾကပါ’ ဆိုတဲ့ကိစၥမွာလည္း ဥပေဒကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လြန္သူက ‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္(စကစ)စစ္အုပ္စု’ပဲ ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီကိစၥ ဘယ္လိုအစခ်ီမလဲဆိုတာ အင္မတန္ စဥ္းစားစရာပါ။

တ႐ုတ္ျပည္က ဒီလိုေျခလွမ္းေတြ လွမ္းေနတာကို တစ္ေယာက္ေျခ တစ္ေယာက္ ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနၾက တဲ့ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြက မသိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ တ႐ုတ္ျပည္က ‘ျမန္မာ့အေရး’ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေန တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ – ၿဗိတိန္တို႔က ေထာက္ခံသံ/ ကန႔္ကြက္သံလည္း တရားဝင္ မၾကားရပါဘူး။

အာဆီယံကလည္း အလားတူပါပဲ။ အာဆီယံလုပ္ေနတာေတြကို အေမရိကန္က မသိႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ တ႐ုတ္ျပည္ကေတာ့ အာဆီယံကို သူ႔ေျခလွမ္းနဲ႔အတူ ဆက္စပ္တြဲယူေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)က “ျပည္သူတို႔၏ ခုခံတြန္းလွန္စစ္ စတင္ေနၿပီ” လို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ၿဗိတိန္တို႔က တာဝန္ရွိသူေတြဆီက တုန႔္ျပန္သံေတြ ၿပိဳင္ တူလိုလို ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ သူတို႔က ‘ဒိုင္ယာေလာ့’ ဖို႔ကို အေလးတင္းေျပာဆိုထားၿပီး ‘ခုခံတြန္းလွန္စစ္’ ကိုေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ေရာေထြးထားပါတယ္။ ‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္းအၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စု’ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ျပည္သူေတြက ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္လိုမွ သည္းမခံႏိုင္တဲ့အဆုံး ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ခုခံတြန္းလွန္ရဲ႕ ‘ေတာ္လွန္ စစ္’ရဲ႕ ျခားနားမႈကို ကြဲျပားဖို႔နဲ႔ ျခားနားဖို႔ေတာ့ အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဗုဒၶရဲ႕တရားရိပ္မွာ တစ္သက္တာ ေနထိုင္သြားဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြသည္ပင္လွ်င္ သာသနာ့ေဘာင္ကို ေက်ာမခိုင္းလိုေသာ္လည္း မိုက္မဲ ဆိုးသြမ္းလြန္းလွတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဆက္လက္ သည္းမခံႏိုင္တဲ့အဆုံး လူဝတ္လဲၿပီး ေသနတ္စြဲကိုင္လာရတဲ့ အေျခအေနကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက သိနားလည္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

‘ကိုယ့္ဝမ္းနာ ကိုယ္သာသိ’ ဆိုသလိုပါပဲ ကိုယ့္တိုင္းျပည္နဲ႔ ကိုယ့္ျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ ခံစားရတဲ့ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားေတြေလာက္ ဘယ္သူမွ နက္နက္နဲနဲ နားလည္ခံစားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ‘ခုခံတြန္းလွန္စစ္’ ရဲ႕ ေရွ႕ခရီးၾကမ္းကို ဆက္ၾကရမွာပါ။

‘ခုခံတြန္းလွန္စစ္’ လို႔ေခၚေခၚ၊ ေတာ္လွန္စစ္လို႔ပဲေျပာေျပာ ‘စစ္တိုက္ရမယ္ သို႔မဟုတ္ ေသနတ္ေဘးမွာ ခဏ ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာရမယ္’ ဆိုတဲ့ အေနအထားေတြကို မိမိတို႔ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြ နဲ႔ မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပါ။ ‘မင္းတို႔ ရပ္ၾက – မင္းတို႔ တိုက္ၾက’ လို႔ ဘယ္သူကမွ အမိန႔္ ေပးၫႊန္ၾကားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ မၫႊန္ၾကားသင့္ပါဘူး။ ဘယ္အေနအထားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ၾက ရမွာပါ။