Home ေဆာင္းပါး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးကိစၥ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးကိစၥ

1684

လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးကိစၥ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ရက္)

ဒီကိစၥကို က်ေနာ္ ဉာဏ္မီသေလာက္နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္။ ပထမဆုံး ေပၚလာတဲ့ေမးခြန္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရး ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ ကိစၥပဲ။ ျမန္မာအဘိဓာန္ကေတာ့ ‘သူတစ္ပါး မသိေအာင္ သိုသိုသိပ္သိပ္ ျပဳမူသည္’ လို႔ အနက္ ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီေယဘုယ်အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အစခ်ီၿပီး ဆက္စဥ္းစားေတာ့ ‘ဘယ္လို ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္လဲ – ဘယ္သူ႔အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မွာလဲ’ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုထပ္ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ ဆက္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ အဲဒီေမးခြန္း ဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးရဲ႕ အဓိကအခ်က္ပဲလို႔ က်ေနာ့္တစ္ဦးခ်င္း နားလည္သေဘာေပါက္လာပါတယ္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္မဲ့တဲ့ – ဘယ္သူ႔အတြက္မွလည္း အက်ိဳးမရွိတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မရွိႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို သက္ဆိုင္သူတိုင္းက ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီ ဆိုရင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရမယ့္ကိစၥေတြကို သိုသိုသိပ္သပ္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ထားႏိုင္မယ္ ဆိုတာ နားလည္လာရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးဆိုတာ မိမိထားရွိတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝအေပၚ မူတည္ၿပီး ကာလတိုနဲ႔ ကာလရွည္ဆိုၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီမွာ က်ေနာ္ရည္႐ြယ္ၿပီးေျပာခ်င္တဲ့ ‘လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရး’ကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္း၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန႔္ – ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးကိစၥအားလုံးအတြက္ တည့္တည့္မတ္မတ္ ရည္ ႐ြယ္ပါတယ္။

ယုတ္မာေကာက္က်စ္တဲ့၊ ပရိယာေဝဝုစ္မ်ားတဲ့၊ ေခတ္မီလက္နက္၊ ယာဥ္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားတဲ့၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္စုဖြဲ႕ထားတဲ့ မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း စစ္ေကာင္စီရဲ႕ တစ္လက္ကိုင္စစ္တပ္ေတြ ကို ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေရးကို မိုးထိေအာင္ ျမင့္ျမင့္မားမား ထားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူအုပ္စိုးသူက နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္စုံစမ္း ၿပီး ေခ်မႈန္းမွာပါ။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ရန္သူဘယ္လိုမွ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လို႔မရေအာင္ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ၾကရလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ ပထမဆုံးလိုအပ္ခ်က္က တပ္ဖြဲ႕ေတြအခ်င္းခ်င္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ (ဖုန္း/ ကြန္ပ်ဴတာ/ ဆက္သြယ္ေရးစက္၊ စကားဝွက္ စတဲ့နည္းလမ္းအားလုံး) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြရဲ႕ လုံၿခဳံမႈနဲ႔စည္းကမ္းကို တိုးျမႇင့္ ရမယ္။ ေျမျပင္ အသြားအလာေတြကို ကန႔္သတ္ရမယ္။ တခါတရံမွာလည္း အကန႔္အသတ္ေတြလုပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း တဖက္ရန္သူက ကိုယ့္လႈပ္ရွားမႈကို ရိပ္မိသြားတတ္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးတာမို႔ သိုသိပ္မႈေတြဟာ ပိုၿပီး သိမ္ ေမြ႕ပိရိၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေခါင္က မိုးလုံဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒုတိယအားျဖင့္ သက္ဆိုင္သူေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္း ကမ္းကို ကိုယ္ပိုင္ႏိုးၾကားမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ကာလမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ဘယ္အခ်ိန္ကာလကထက္မဆို ႏိုးၾကားေနတာမို႔ ဒါဟာ အင္မတန္ ေကာင္းတဲ့ အခြင့္အခါေကာင္းပါ။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕အကူအညီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ ေျမလွ်ိဳးၿပီး မိုးပ်ံလို႔ ရႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အကာအကြယ္ေပးမႈနဲ႔ က်ေနာ္တို႔တပ္ကို အခ်ိန္မက်ခင္မွာ ေဖ်ာက္ထား – ဝွက္ထား – ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြထဲမွာ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း စိမ့္ဝင္စည္း႐ုံးထားႏိုင္ၾကရပါမယ္။ ျပည္သူ မလိုလားတဲ့ အျပဳအမူေတြကို က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက မျပဳလုပ္မိၾကေစဖို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရပါ့မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးဟာ ဘယ္လိုမွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ ေတာင္ေပၚေျမျပန႔္ – ေက်းလက္ – ၿမိဳ႕ျပမွာ ဗိုလ္က်ေသာင္းက်န္း အၾကမ္း ဖက္ေနတဲ့ ‘မင္းေအာင္လႈိင္- စိုးဝင္းအၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ’ရဲ႕ တစ္လက္ကိုင္တပ္ေတြ၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ သုတ္သင္ ဖယ္ရွားၿပီး ျပည္သူနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို တကယ္တမ္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တဲ့ သစ္လြင္တဲ့ တပ္မေတာ္သစ္တစ္ရပ္နဲ႔ တိုင္းသစ္ျပည္သစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ပဲ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြသာမကဘဲ ျပည္သူထဲမွာပါ နားလည္သေဘာ ေပါက္ေအာင္ စနစ္တက် ရွင္းလင္းစည္း႐ုံးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကိုသာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားႏိုင္ ၿပီဆိုရင္ ရန္သူ႔လႈပ္ရွားသတင္းကို က်ေနာ္တို႔က ‘အပ္က်တာ’ကအစ သိရွိႏိုင္ၿပီး ရန္သူကေတာ့ က်ေနာ္တို႔တပ္ႀကီးဟာ သူ႔မ်က္စိေအာက္မွာ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ေနေအာင္ ျပည္သူလူထု အကူအညီနဲ႔ ဖန္တီးထားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္ပြဲ ေတြကိုလည္း အႏိုင္ တိုက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ရန္သူ႔သတင္းေပးနဲ႔ သူလွ်ိဳေတြကို ရွင္းလင္းသုတ္သင္ေရးကေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးထဲက အင္မတန္အေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုပါပဲ။