Home ေဆာင္းပါး အင္အားစုအားလုံးသို႔ အေလးအနက္ သတိေပးပါရေစ

အင္အားစုအားလုံးသို႔ အေလးအနက္ သတိေပးပါရေစ

2767

အင္အားစုအားလုံးသို႔ အေလးအနက္ သတိေပးပါရေစ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္)

ယခင္တစ္ပတ္က ေဆာင္းပါး နိဂုံးကို ယခုလို သတိေပးႏႈိးေဆာ္မႈနဲ႔ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။
မင္းေအာင္လႈိင္- စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု အကုန္အစင္ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုဆန႔္က်င္တဲ့ အင္အားစုမွန္သမွ် ေသြးစည္းညီၫြတ္ၾကၿပီး စစ္အုပ္စုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းပစ္ၾကဖို႔ပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ အင္အားစုတစ္စုနဲ႔တစ္စု စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အားလုံးကို စစ္အုပ္စုက ေခ်မႈန္းဝါးမ်ိဳ သြားပါလိမ့္မယ္။

ဒီလို ဘာေၾကာင့္ သတိေပးႏိုးေဆာ္ရသလဲ။
၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ကေန စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ မရပ္စဲႏိုင္ေသးတဲ့ ‘ျပည္တြင္းစစ္’ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈ လက္ေတြ႕ ခရီးစဥ္ႀကီးကို ၾကည့္ပါ။ ဒီသမိုင္းျဖတ္သန္းမႈ လက္ေတြ႕ခရီးစဥ္ႀကီးထဲမွာ မိမိယုံၾကည္ေ႐ြးခ်ယ္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအင္ အားစုအသီးသီးကေန ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ အဆက္ဆက္ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားက ႏိုးၾကားတက္ႂကြသူေတြရဲ႕ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽး ေျမာက္ျမားစြာ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို တန္ဖိုးထား၊ ေလးစားေထာက္ထား ၿပီး အသိေပးရတာပါ။

ဒီသမိုင္းလက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းမႈ ခရီးစဥ္ႀကီး (၁၉၄၈ – ၄၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ)ကို ပကတိ အတိုင္း လက္ေတြ႕က်က် ၾကည့္ျမင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၄ခ်က္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္ မယ္။

ပထမအခ်က္ – ဘယ္အင္အားစုကမဆို တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ျပည့္ဝဝ၊ တိတိက်က် မရရွိၾကေသးဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္။

ဒုတိယအခ်က္ – အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စိုးသူမ်ား (၁၉၄၈ ကေန ၁၉၆၂ အထိ အုပ္စိုးသူနဲ႔ ၁၉၆၂ ကေန ဒီက ေန႔အထိ နာမည္မ်ိဳးစုံနဲ႔ အုပ္စိုးေနတဲ့စစ္အုပ္စု)ထံမွာ ‘စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ – စစ္မွန္တဲ့တန္းတူေရး – စစ္မွန္တဲ့ ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္- စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု’ ဆိုတဲ့အရာေတြ မရွိဘဲ ‘ဆင္တူ႐ိုးမွားနဲ႔ အတုအေယာင္ေတြသာ ရွိတယ္’ ဆိုတဲ့ အခ်က္

တတိယအခ်က္ – မိမိတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး/စစ္ေရး လမ္းစဥ္ေပၚလစီ မွားယြင္း၊ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ – အုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ လွည့္ျဖားလိမ္ညာမႈကို ေရလိုက္လြဲၿပီး ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္မိၾကလို႔ျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ ‘ဘုံရန္ သူေပ်ာက္ၿပီး’ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း (တစ္ဖြဲ႕ထဲမွာ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔အျခားတစ္ဖြဲ႕) အစည္းေျပတိုက္ခိုက္ၾကလို႔ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ လူသူ လက္နက္ အင္အားေတြ အလူးလူး အလိမ့္လိမ့္ အကြဲကြဲ အျပားျပားနဲ႔ အေဟာသိကံျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္

စတုတၳအခ်က္ – ဒီအခ်က္က အထက္ပါအခ်က္ ၃ခ်က္ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္ရလဒ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း အင္အားမွာျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္းအင္အားမွာျဖစ္ေစ နယ္ေျမနဲ႔ လူသူ လက္နက္အင္အားေတြ ေသးက်ဳံ႕ျပန႔္ႀကဲ သြားရတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ (ဒီအခ်က္ထဲမွာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ထက္ျမက္သူ၊ အစဥ္အလာႀကီးသူ၊ ဩဇာအရွိန္ႀကီးမားသူေတြ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတာ၊ တိုက္ပြဲမွာ က်ဆုံးရတာ၊ မေရွာင္သာ မလႊဲသာတဲ့ သဘာဝတရား ကို ရင္ဆိုင္သြားၾကရတာ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာ/ဖ်ားနာေၾကာင့္ က်ဆုံးကြယ္လြန္ၾကရတာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ ခ်က္ရမွာပါ)

အထက္ပါအခ်က္ေတြကို ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္မထားဘဲ လက္ေတြ႕က်က် တြက္ခ်က္ၾကည့္ရင္ ‘အုပ္စိုးသူ လူတန္းစား – ရန္သူဘက္ကသာ အျမတ္ရသြားတယ္’ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အထင္အရွား ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အျမတ္ရသြားတယ္လို႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဘက္ ၂ဘက္ကေန ေျပာတာပါ။ ပထမဘက္က အုပ္စိုးသူ လူတန္းစား – ရန္သူ ဟာ သူ႔အုပ္စိုးမႈနဲ႔ သူခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ‘အာဏာ’ကို (ဘယ္လိုပင္ အၾကပ္အတည္းေတြ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း) ဒင္းတို႔ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္၊ ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ဘက္။

ဒုတိယဘက္ကေတာ့ ‘အေထြေထြ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားဘက္’ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား- ရန္သူကို ေလ်ာ့နည္းျပန႔္ႀကဲသြားတဲ့ ေရာက္ရွိအေနအထားအတိုင္း က်ားကုတ္က်ားခဲ လုံးပမ္းတိုက္ခိုက္ေနရဆဲ ျဖစ္ တယ္ဆိုတဲ့ဘက္ပါပဲ။

အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား – ရန္သူေတြဟာ ေသေလာက္တဲ့ အၾကပ္အတည္းႀကီးေတြ မႀကဳံခဲ့ရ တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကဳံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အေထြေထြေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားဘက္က ‘ခ်ိနဲ႔ခ်က္နဲ႔ ေပ်ာ့ကြက္ေတြ’ကို ျပတ္ျပတ္သားသား တက္နင္းၿပီး ဒင္းတို႔အသက္ကို အခ်ိန္မီ ဆက္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္သာ ဒင္းတို႔ရဲ႕ အုပ္စိုးမႈနဲ႔ အာဏာသက္ဟာ ယခုလို ရွည္လ်ားၾကာျမင့္ေနရတာပါ။

ယခုလည္း အုပ္စိုးသူလူတန္းစား – ရန္သူျဖစ္တဲ့ မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွာ ႀကီးမား က်ယ္ျပန႔္လွတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အၾကပ္အတည္းႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဘယ္ေခတ္နဲ႔မွ မတူေအာင္ ျပည္သူမ်ားက တက္ႂကြႏိုးၾကားေနၿပီး ဒင္းတို႔အုပ္စိုးမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား တြန္းလွန္ဖို႔အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန နဲ႔ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အခါေကာင္းကို လက္မလြတ္ေစဘဲ ထိထိမိမိ အသုံးခ်ၿပီး အဓိကဘုံရန္သူျဖစ္တဲ့ “မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု”ကို တညီတၫြတ္တည္း ျပတ္သားတည္ၾကည္စြာ တြန္းလွန္ၾကပါလို႔ အေလးအနက္ပန္ၾကားပါတယ္။ ဘုံရန္သူကို စစ္ေျမျပင္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးမိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္းအၾကားက ကြဲလြဲမႈဟာ စားပြဲေပၚမွာ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းအေျဖရွာႏိုင္ပါတယ္။

အခ်က္အခ်ာရန္သူကို မ်က္ျခည္မျပတ္ တိုက္ခိုက္ၾကရမယ့္အစား ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းအၾကားက သာမည ကြဲလြဲ မႈကို မလိုအပ္ဘဲ အက်ယ္ခ်ဲ႕ စကားမ်ားေနၾကမယ္ဆိုရင္ စစ္အုပ္စုအာဏာသက္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲရွည္ၾကာသြားပါ လိမ့္မယ္ ဆိုတာကို အေလးအနက္ သတိေပးပါရေစ။