Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႏွစ္ကူးႏွင့္ ေကာက္သစ္စား ႐ိုးရာဓေလ့ အႏွစ္သာရ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ႏွစ္ကူးႏွင့္ ေကာက္သစ္စား ႐ိုးရာဓေလ့ အႏွစ္သာရ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1234

(အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ႏွစ္ကူးႏွင့္ ေကာက္သစ္စား ႐ိုးရာဓေလ့ အႏွစ္သာရ

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန႔္၊ ျမစ္ဝွမ္းေနရာအႏွံ႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ အရပ္ ေဒသ၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ မိုးမက်မွီအ ခ်ိန္မွစ၍ ေတာင္ယာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ လယ္တလင္းကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရၿပီး မိုးဦးက်ခ်ိန္တြင္ စတင္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။

ယခုလို ေဆာင္းရာသီခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အသီးအႏွံ အ႐ြက္မ်ား ထြက္ရွိလာေပၿပီ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ေဆာင္းဦးေလေျပ ႏွင္းရည္ေတြႏွင့္အတူ ေကာက္သစ္ေပၚခ်ိန္ ေရာက္ေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ယာႏွင့္ လယ္ထြက္ သီးႏွံမ်ားကို ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းကာ ေပၚဦး၊ေပၚဖ်ား သီးႏွံမ်ားကို မိသားစုလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္႐ြာအလိုက္ ဘိုးဘြား၊ မိဘ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြးသည့္ ေကာက္သစ္စား ႐ိုးရာဓေလ့ကို ေရွးယခင္ကတည္းက မ်ိဳးဆက္အလိုက္ လက္ဆင့္္ကမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ေကာက္သစ္စား ပြဲေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္။

ကရင္ဘိုးေဘးတို႔က ေနရပ္၊ ေဒသအလိုက္ ေကာက္သစ္စား ႐ိုးရာဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ားကို ျပန္စုစည္းကာ ကရင္ႏွစ္သစ္ ကူးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ တခ်ိဳ႕ ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ ေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ ကူးေန႔ကို တေန႔တည္း က်င္းပျခင္းမ်ားရွိသလို ေကာက္သစ္စားပြဲကို မိသားစုအလိုက္၊ ရပ္႐ြာ၊ ေဒသအလိုက္ သီးျခား က်င္းပျခင္းမ်ားလည္း အသီးသီး ရွိၾကသည္။

အထင္အရွားျဖစ္ေစ၊ အတန္အသင့္ျဖစ္ေစ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို က်င္းပသည့္အခ်ိန္တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေကာက္သစ္ဦးေပၚစ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းမ်ားကို ေဝငွေကြၽးေမြးေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းသည္ ေကာက္သစ္စား ျခင္း ႐ိုးရာဓေလ့၏ စည္းလုံးျခင္း အမွတ္သေကၤတပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကို ကရင္လူမ်ိဳး တို႔ ခြဲျခားထားေလ့မရွိၾကဘဲ တြဲလ်က္ က်င္းပဆင္ႏြဲလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ဘိုးေဘးတို႔၏အေမြအႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔သည္ ျဖဴ၊ နီ၊ ျပာ အေရာင္ပါသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္အ မ်ိဳးသားအလံေတာ္ေအာက္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ကို စုစည္းညီၫြတ္ေစခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ေတာင္ေပၚေျမျပန႔္ တႏွံတလ်ား ကရင္တို႔ ေန႔ထိုင္ရာအရပ္တြင္ ေကာက္သစ္ေပၚခ်ိန္ျဖစ္သလို ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အလားတူ လာမည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္ေန႔ (ျပာသိုလဆန္း ၁ရက္)တြင္ ကရင္ႏွစ္ ၂၇၅၉ ခု ကုန္ဆုံးကာ ၂၇၆၀ျပည့္ႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔လည္း ေရာက္ရွိေပေတာ့မည္။

ႏွစ္ကူးျခင္းသည္ လူတိုင္း စိတ္ပင္ပမ္းမႈ ကုန္ဆုံးျခင္းတစ္ႀကိမ္ ၿပီးဆုံးေစခဲ့သလို ထပ္မံ အားယူေဆာင္႐ြက္သြားၾကရ မည့္ ႏွစ္သစ္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားရေတာ့မည္ပင္။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာက လူမ်ိဳးအသီးသီးေသာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္(ကိုဗစ္)ဒဏ္ကို တႏွစ္တာလုံး အလူးအလဲ ခါးစည္းခံခဲ့ရၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပင္ပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔၏ သေဘာ၊ သဘာဝအရ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ သင္းဖြဲ႕မတူ အားေပးဆႏၵမဲေပးခဲ့မႈအေပၚ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ အနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ ဖာပြန္ေဒသ၌ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဌာေနျပည္သူ မ်ားမွာ ရပ္စြန႔္႐ြာစြန႔္ စစ္ေဘးေရွာင္ရသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာရျပန္သည္။

ယင္းသို႔အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ႏွစ္ ကုန္လြန္ကာ ႏွစ္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေဟာင္း က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္၊ ေျပာဆို၊ ေထာက္ျပေနျခင္းထက္ ႏွစ္သစ္အလီလီ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ႏွစ္သစ္အစဦးတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရင္း ေကာက္ သစ္စား ပြဲေတာ္႐ိုးရာဓေလ့ကို စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအားျဖင့္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ကာ က်င္းပၾကရင္း ႏွစ္သစ္တြင္ ႀကဳံလာရ မည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဂိုဏ္းဂဏ မခြဲျခားဘဲ “အေကာင္းဆုံးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ၊ အဆိုးဆုံးအတြက္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔” အတူတကြ ေက်ာ္ျဖတ္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။