Home သတင္း အစိုးရသစ္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမည့္ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ EAOs ဖြဲ႔စည္း

အစိုးရသစ္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမည့္ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ EAOs ဖြဲ႔စည္း

1139
Photo: NCA-EAOs

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၂ဝ ျပည့္ႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္း လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) ၏ ယာယီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း(NCA-S EAO)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔(PPST)၏ အစည္းအေဝးၿပီး ေျပာၾကားသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္း၌ ယခုလို ထည့္သြင္းေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစိုးရသစ္ တရားဝင္ မဖြဲ႔စည္းႏိုင္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံညႇိ ႏႈိင္းရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ တယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ၏၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဂုဏ္ျပဳအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္အနာဂတ္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အတူတကြလက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD ပါတီမွ ခန္႔အပ္မည့္ သမၼတမွတဆင့္ ေနာက္ ၅ႏွစ္ကို ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရသစ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းအတြင္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သမၼတ၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ သူမ်ားကိုလည္း ထင္ေၾကးေပးေျပာဆိုမႈမ်ားျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ႏွင့္ ၂၆ရက္ေန႔အတြင္း ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ PPST ၏ အြန္လိုင္းအစည္း အေဝးပြဲ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပုံစံကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၃)ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ အဆင့္ လိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဆင့္လိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိစၥ၊ ဖက္ဒရယ္လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အားလုံးပါဝင္လာႏိုင္ေရး ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္ေတာ္ (AA) တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လတ္တေလာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ရႈျမင္ေၾကာင္း ႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ေသးသည့္ က်န္အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္လည္း PPST၏ အစည္းအေဝးၿပီးထုတ္ျပန္ခ်က္၌ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထား သည္။

NCA အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး -KNU၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး -CNF၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး-ABSDF၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ -KNU/KNLA(PC)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ -DKBA ၊ ပအိုုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ -PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ -ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ -RCSS ၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ -NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး -LDU တုိ႔ျဖစ္သည္။