Home ေဆာင္းပါး ကရင္ျပည္နယ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း

1307

ေစာထြန္းလင္း (ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္)

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ကရင္ျပည္ နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၇ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၄ ေနရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ မဲဆႏၵနယ္ သုံး ေနရာ စုစုေပါင္း ၃၆ ေနရာရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၁၉၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၇ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၆ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၁ ေနရာကို လည္း ေကာင္း၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ေနရာတြင္ NLD က ၁၁ ေနရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာသုံးေနရာတြင္ ႏွစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ေနရာ ၃၀ တြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အႏိုင္ရမႈရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။

က်န္ ၆ ေနရာတြင္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ေလးေနရာစလုံးကို ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက သံေတာင္ႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးေနရာတို႔သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအမ်ားဆုံးမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ မဲအမ်ားဆုံးရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စသည့္အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အႀကိတ္အနယ္ရွိဆုံး မဲဆႏၵနယ္မ်ားကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အႀကိတ္အနယ္ရွိဆုံး မဲဆႏၵနယ္မွာ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၉ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD မွ နန္းမိုးမိုးေထြး၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေစာျမင့္ဟန္၊ USDP မွ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ပါတီမွ ဦးျမတ္ေက်ာ္တို႔ အသီးသီးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေနရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၂၃,၈၆၁ ဦးရွိသည့္အနက္ မဲလာေပးသူ ၅၈,၇၄၆ ဦးရွိသည့္အတြက္ မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄၇.၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မဲေပးသူမ်ားထဲတြင္ ခိုင္လုံမဲ ၅၄,၀၄၁ မဲရွိသည့္အတြက္ ပယ္မဲ ၄,၇၀၅ မဲရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
မဲရလဒ္မ်ားအရ NLD မွ နန္းမိုးမိုးေထြးက ၂၀,၁၄၆ မဲ၊ KNDP မွ ေစာျမင့္ဟန္က ၂၀,၁၄၁ မဲ၊ USDPမွ ဦးထြန္းထြန္းဦး က ၁၃,၀၉၁ မဲႏွင့္ UBP မွ ဦးျမတ္ေက်ာ္က ၆၆၃ မဲ အသီးသီးရရွိကာ NLD က ငါးမဲအသာျဖင့္ အႏိုင္ရသြားသည္။ မဲရလဒ္ ကြာျခားမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ကာ NLD ႏွင့္ KNDP တို႔ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဒုတိယ အႀကိတ္အနယ္အရွိဆုံးမဲဆႏၵနယ္မွာ ဖာပြန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ USDPမွ ေစာမ်ိဳးျမင့္က ၄,၀၃၀ မဲ၊ ဒုတိယ ေနရာတြင္ NLD မွ ေစာညီညီေမာင္က ၃,၇၃၇ မဲရရွိၿပီး မဲကြာျခားမႈမွာ ၂၉၃ မဲသာရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထို႔အျပင္ အႀကိတ္အနယ္ရွိဆုံးမဲဆႏၵနယ္မွာ ဖာပြန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၅ ျဖစ္ၿပီး USDP ႏွင့္ NLD တို႔ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေနရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂,၂၈၃၀ ဦးရွိသည့္အနက္ မဲလာေပးသူ ၁၆,၀၃၈ ဦးရွိကာ ခိုင္လုံမဲ ၁၅,၄၇၆ ရွိသည့္အတြက္ ပယ္မဲ ၅၆၂ မဲျဖစ္သည္။

မဲရလဒ္မ်ားမွာ USDP မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က ၇,၇၄၁ မဲ၊ NLD မွ ဦးစည္သူဟန္က ၆,၀၃၂ မဲ၊ KNDP မွ ေစာေက်ာ္စိုးလင္းက ၁,၂၇၈ မဲ၊ UBP မွ ဦးစိုင္းသိန္းႂကြယ္က ၃၆၅ မဲရရွိခဲ့ရာ USDP က ၁,၂၅၁ မဲ အသာျဖင့္ အႏိုင္ရသြားသည္။

လႈိင္ဘြဲၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္-အမွတ္ ၉ ႏွင့္ နယ္ေျမတူသည့္ လႈိင္းဘြဲ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ အမွတ္ ၂ မဲဆႏၵနယ္တြင္လည္း NLD မွ လက္ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေစာခ်စ္ခင္ ႏွင့္ KNDP ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စိုးတို႔ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး NLD က ၂၀,၄၉၉ မဲ၊ KNDP က ၁၉,၁၂၉ မဲ၊ USDP မွ ေစာစိုးဝင္းက ၁၃,၀၇၆ မဲ၊ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ေစာေက်ာ္လြင္ဦးက ၁,၇၉၇ မဲႏွင့္ UBP မွ ဦးေအာင္တိုးဝင္းက ၆၉၈ မဲရရွိကာ မဲကြာျခားခ်က္ ၁,၃၇၀ မဲအသာျဖင့္ NLD က အႏိုင္ရသြားသည္။

ထို႔အျပင္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ တြင္လည္း ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ KPP ႏွင့္ NLD တို႔ အႀကိတ္အႏွယ္ရွိခဲ့ၿပီး KPP မွ ေစာခရစၥတိုဖာက NLDမွ ေစာေယာဟန္ ကေညာေစးကို ၁,၃၈၄ မဲ အသာျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သလို၊ သံေတာင္ႀကီး ျပည္နယ္အမွတ္ ၂ တြင္မူ NLDမွ ေစာေမာင္ထူးက KPP မွ ေစာေဂ်ေအဝင္းျမင့္ကို ၁,၄၈၁ မဲ အသာျဖင့္ အႏိုင္ရသြားခဲ့သည္။

မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံးႏွင့္အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္
ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၃၆ ေနရာရွိသည့္အနက္ ဖာပြန္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္သာ မဲေပးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သာ ရွိသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံး မဲဆႏၵနယ္မွာ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ၿပီး အဆို ေနရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၇,၇၉၀ ဦး ရွိသည့္အနက္ မဲလာေပးသူ ၆,၃၅၃ ဦး ရွိသည့္အတြက္ မဲေပးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ၈၁.၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးတြင္ မဲေပးမႈအမ်ားဆုံး မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္ တြင္ USDP မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က အႏိုင္ရသြားသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္မွာ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၁ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေနရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၀၃,၄၅၅ ဦးရွိၿပီး မဲလာေပးသူ ၄၈,၈၈၀ ဦးရွိသည့္အတြက္ မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄၇.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးတြင္ မဲေပးမႈ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD မွ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက အႏိုင္ရသြားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၃၆ ေနရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံးဝင္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ အမွတ္ ၆ တြင္ ခုနစ္ဦးစီ၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ အမွတ္ ၂ တို႔တြင္ ကိုးဦးစီႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၌ ကိုးဦး အသီးသီးဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထူးျခားသည္မွာ ထိုသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားဝင္ၿပိဳင္ၾကသည့္ မဲဆႏၵနယ္ အားလုံးတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအားလုံး မဲရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရသြားသည္ကိုေတြ႕ ရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေသာ္လည္း မဲမကြဲ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မဲကြဲ၍ ၿပိဳင္ဘက္အသားရခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားပါတီ အခ်င္းခ်င္း မဲကြဲသြားသည့္အတြက္ အျခားပါတီက အႏိုင္ရသြားသည့္ မဲဆႏၵနယ္သုံး ေနရာခန႔္ရွိသည္ကို ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည္။

သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီတို႔ မဲကြဲသြားၿပီး NLD က အႏိုင္ရရွိသြားသည္။

အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲရလဒ္မ်ားမွာ NLD မွ ေစာေမာင္ထူးက ၈,၇၇၇ မဲ၊ KPP မွ ေစာေဂ်ေအဝင္းျမင့္က ၇,၂၉၆ မဲႏွင့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ နန္းေဝေဝထြန္းက ၃,၅၆၆ မဲ၊ USDP မွ ေစာေက်ာ္ေ႐ႊက ၁,၆၀၉ မဲႏွင့္ UBP ေစာေဂထူးက ၅၂၄ မဲ အသီးသီးရရွိခဲ့ၿပီး ကရင္ႏွင့္ ကယန္း မဲေပါင္းမွာ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ထက္ မဲပိုမ်ားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အလားတူ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၄ တြင္လည္း ကရင္ႏွင့္ မြန္ပါတီတို႔ မဲကြဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲရလဒ္မ်ားမွာ NLD မွ ေစာယွားေဖာင္အြာက ၁၇,၆၃၆ မဲ၊ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ေဒၚေဝသီၿဖိဳးက ၉,၇၁၉ မဲ၊ KNDP မွ ေစာျမင့္ေထြးက ၉,၀၂၁ မဲ၊ USDP မွ ေစာျမဝင္းက ၇,၂၃၂ မဲႏွင့္ UBP မွ ေဒၚေအးသြယ္က ၃၃၄ မဲတို႔ အသီးသီးရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းမဲမွာ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ထက္ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔အျပင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ တြင္လည္း မြန္ႏွင့္ကရင္တို႔ မဲကြဲခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲရလဒ္မ်ားမွာ NLD မွ ဦးတင္မ်ိဳးဦးက ၁၆,၉၆၇ မဲ၊ KNDP မွ စေက်ာ္စြာက ၁၀,၃၆၃ မဲ၊ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ဦးခ်မ္းမြန္က ၁၀,၂၀၇ မဲ၊ USDP မွ ဦးခိုင္ဝင္းက ၆,၂၃၆ မဲ၊ UBP မွ ဦးေအာင္ေဇာ္ထြန္းက ၂၄၉ မဲ တို႔ အသီးသီးရရွိခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ခု၏မဲမွာ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ထက္ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အလားတူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၂ တြင္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ပါတီ ႏွစ္ခု ေပါင္းမွာ အႏိုင္ရ NLD ထက္ မဲ ပိုမ်ားသလို ေကာ့ကရိတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ တြင္လည္း မြန္ပါတီႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ (KNDP ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကန႔္ကြက္ခံရ၍ တသီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္သူ) တို႔၏မဲမွာ အႏိုင္ရကိုယ္ စားလွယ္ထက္ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အထက္ပါအခ်က္အလက္အရ ကရင္ျပည္နယ္၏မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူ လူထု၏မဲေပးမႈသည္ ပ်မ္းမွ် ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္အထက္ရွိခဲ့သျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ပါဝင္မႈ ျမင့္မားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ၎ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားထက္ NLD က လႊမ္းမိုးမႈပိုမိုႀကီးမားေနသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာအနည္းငယ္တြင္ အႏိုင္ရသင့္သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့ေသာ္လည္း မဲကြဲျခင္းႀကဳံ ေတြ႕ခဲ့ရကာၿပိဳင္ဘက္ကို အသာရေစခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲကြဲသည့္ျပသနာကို လတ္တေလာအေျဖရွာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အတြင္း အသာရႏိုင္ေရးအတြက္ကိုမူ NLD ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနကာ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာထူေထာင္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူမ်ား အေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။