Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကိုဗစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ စီးပြားေရးဂယက္ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ကိုဗစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ စီးပြားေရးဂယက္ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1133
ကိုဗစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ စီးပြားေရးဂယက္

လတ္တေလာ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးလႊမ္းမိုးေနသည္မွာ မၾကာမွီက်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥ ျဖစ္ေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေရးႀကီးသလို ကိုဗစ္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြစီးပြားေရး က်ဆင္းမည့္ အေျခအေနကလည္း လက္တစ္ကမ္းအကြာ၌ ရွိေနျပန္သည္။ စီးပြားေရးဟုဆိုလိုက္ လွ်င္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုမွာ “ကရင္ကုန္ကူး မ်က္လုံးျပဴး” ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ကရင္လူမ်ိဳး သည္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးအပိုင္း၌ စိတ္အားမသန္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းမ်ားက ေရွး႐ိုးစဥ္လာျဖစ္ေနသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ပင္ကိုယ္စိတ္သေဘာအရ ႐ိုး႐ိုးေအးေအး ေနလိုသည္။ ရွိသမွ် ေရာင့္ရဲၿပီး ေတာေတာင္ေဒသမ်ား ၌သာ ေနထိုင္ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ကြာေဝးေနေသာ္ျငား လက္ရွိ ၂၁ရာစုေခတ္တြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းက အားသြန္ႀကိဳးပမ္းေနၾက သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း စီးပြားေရးက်ဆင္းလ်က္ရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ လည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း ၆.၈ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၂၀ တြင္ ၁.၈ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္တြင္မႈ ၆ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိ မည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္ ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။

အလားတူ မ်က္ေမွာက္ကာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေရးအရာသည္လည္း ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါၾကားက အားစိုက္ေနရသည့္ က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္ ကရင္ပါတီမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္ဆိုလ်င္ ဘ႑ာေရးအရ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္မွာ မဲဆြယ္မႈ၌ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ အသုံးစရိတ္ မေလာက္ငွဘဲ မဲဆြယ္ျခင္း ထိေရာက္မႈ ကြာျခားသြားတတ္ၿပီး မဲအႏိုင္အရႈံး ရလဒ္ကိုလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ကရင္လူငယ္ အမ်ားစု ျပည္ပမွေနရပ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရသည့္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မႈရွိလာသည္။ အလားတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၌လည္း ေတာင္သူတို႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ေဈးေကာင္းမရသလို ျပည္တြင္းရွိ ကရင္လူငယ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္နားေနၾကရကာ စားဝတ္ေန ေရးခက္ခဲမႈကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ မိုးၿပိဳအမ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံ စီးပြားေရး မေကာင္းသည့္ မဲဆႏၵ ရွင္ ျပည္သူလူထုထဲမွ မိသားစုမ်ား၊ ေန႔စား အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္မူ အခက္အခဲကို ပို၍ ႀကဳံဆုံေနရေပမည္။

ဤအေနအထားတြင္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်ိဳးစုံေသာ အၾကပ္အတည္း၊ ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါ ပထမလႈိင္းအၿပီး ကရင္စီး ပြားေရးသမားမ်ား လုပ္ငန္း ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး ေခ်းေငြက႑ႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္အသင္း အခန္းက႑ကလည္း လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ စာ႐ြက္စာတမ္း မစုံလင္မႈေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈ ရွိခဲ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ကိုဗစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ထူေထာင္၊ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ေနသည့္ စီးပြားေရးဂယက္မ်ားကို မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကိုဗစ္ကင္းစင္ကာလ မ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား မိမိတို႔၏ ပင္ကိုယ္ဓေလ့ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အားစိုက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။