Home သတင္း ICJ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အမႈ၌ ကေနဒါႏွင့္ နယ္သာလန္ပါဝင္လာမႈ Justice for Myanmar ႀကိဳဆို

ICJ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အမႈ၌ ကေနဒါႏွင့္ နယ္သာလန္ပါဝင္လာမႈ Justice for Myanmar ႀကိဳဆို

1258

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၂ဝ ျပည့္ႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး(ICJ)တြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမႈတြင္ ကေနဒါႏွင့္ နယ္သာလန္ပါဝင္လာမႈအေပၚ Justice For Myanmar က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ယေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၈ရက္) တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ICJ ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တရားဆြဲဆိုထားသည့္ ဂမ္ဘီယာ ႏိုင္ငံဘက္မွ ပါဝင္ အား ျဖည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါ ႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔ႏွစ္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတြင္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္က အႀကံျပဳထားသည့္ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မရတနာေမာင္က “ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စစ္ရာ ဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြား ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ဒီရာဇဝတ္မႈေတြ အဆုံးသတ္ဖို႔ က်ဴးလြန္ခံရသူေတြနဲ႔ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူေတြ အတြက္ တရားမွ်တမႈ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ဖို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အဲ့ဒီလွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ေတြကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရ ပါမယ္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာဆိုထားသည္။

ကေနဒါႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ေတာင္ဆိုထားၿပီး အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Kirin Holding ႏွင့္ Kirin Holding တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ Canada Pension Plan (CPP) ၊ Myanmar Brewery အျပင္ စစ္တပ္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ၿခံေျမစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ Daiwa House Industry၊ Sumitomo Mitsui Financial Group၊ Mizuho Financial Group ႏွင့္ Tokyo Tatemono အပါအဝင္ ဂ်ပန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

မရတနာေမာင္က “ ဥေရာပသမဂၢ၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို႔အေနနဲ႔ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပါဝင္သူ တစ္ဦးခ်င္းကို အျမန္ဆုံးပစ္မွတ္ထား အေရးယူပိတ္ဆို႔ေပးဖို႔ ကေနဒါအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ပိုမို အားေကာင္းေအာင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ Justice For Myanmar က ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုထားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကေနဒါႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ဂမ္ဘီယာ၏ တရားေရးအရ ရင္ဆိုင္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္းထားၿပီး ၎တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီမည္ျဖစ္ ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ လိင္ပိုင္းႏွင့္ က်ားမ လိင္အေပၚအေျခခံကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အဓိက အေလးထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေနသည့္ အမည္ မေဖာ္လိုေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လူတစ္စုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Justice For Myanmar ၏ ဝက္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာကို ဆင္တာပိတ္ရန္ အစိုးရမွ Mobile ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး သူမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔၏ ပုံတူဝက္ဆိုက္(mirror site )ကို စတင္ထုတ္လႊင့္ အသုံးျပဳထားေၾကာင္း Justice For Myanmar က ဆိုသည္။