Home သတင္း ဖာပြန္ေဒသ ပဋိပကၡ ေကအဲန္ယူႏွင့္ စစ္တပ္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ၊ ကန္႔ကြက္စာမ်ား ေပးပုိ႔

ဖာပြန္ေဒသ ပဋိပကၡ ေကအဲန္ယူႏွင့္ စစ္တပ္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ၊ ကန္႔ကြက္စာမ်ား ေပးပုိ႔

4328

ဧၿပီလ ၇ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္၊ မူတေရာ္(ဖာပြန္)ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ (NCA)ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း KNLA တပ္မဟာ(၅)က ဧၿပီလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲ ေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-S)သုိ႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပုိ႔သကဲ့သို႔ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းလံု ၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား KNU အဖြဲ႔က ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္သည္ဟု တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

KNU လက္ေအာက္ခံ၊ KNLA တပ္မဟာ(၅)၏ ကန္႔ကြက္စာ၌ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔က ေမာ္ဖူး(ယြန္းစလင္း)ႏွင့္ ေကာ္ ေသြးခုိ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေတာမီးရႈိ႕ျခင္းေၾကာင့္ ခုတ္ၿပီးခါစ ေလးေဂၚ ေဒသ ခံရြာသားမ်ား၏ ေတာင္ယာ (၇)ခင္း မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသလုိ ထုိရက္တြင္ပင္ ကဲဒဲစုိႏွင့္ ကူခုိစခန္းရွိ ျမန္မာစစ္ တပ္၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကူေဒးႏွင့္ တာကူဒဲ ေက်းရြာမ်ားတည္ရွိရာ ေနရာအနီးတစ္ဝုိက္သုိ႔ လက္နက္ႀကီး၉လုံး ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၎ေဒသရွိ ရြာသားမ်ား အသစ္တဖန္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဘာစဲခုိ၊ ဖလပ္ခုိ၊ ေမာ္ဖူး၊ လယ္မူပေလာ၊ ေစာမူပေလာ၊ ေခးပူႏွင့္ ထုိေဒသအတြင္းရွိ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ တပ္စခန္းအားလုံးမွ ျမန္မာစစ္တပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံ ကရင္တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသလုိ NCAပါ အခန္း(၂)၊ အပုိဒ္(၇)၏ အပုိဒ္ခြဲ (က၊ ဂ၊ စ၊ တ၊ ထ) စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ အျပန္အထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းလည္း KNU တပ္မဟာ (၅)ဘက္က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး၏ ဧၿပီးလ ၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ပဲခူးတုိင္း၊ ေက်ာက္ ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳလမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္ရိကၡာပုိ႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္ညႇိႏႈိင္း၍ လမ္းေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ ေၾကာင္းမွ လုိအပ္သည့္ လမ္းလုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနစဥ္ ေကအဲန္ယူဘက္က ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ား အတြင္း ေႏွာက္ယွက္ပစ္ခတ္မႈ၊ မုိင္းခြဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထိေတြ႔မႈ အႀကိမ္ (၄၀)၊ မုိင္းနင္း မုိင္းကြဲမႈ (၂၃)ႀကိမ္၊ မုိင္းေထာင္တုိက္ခုိက္မႈ ၃ႀကိမ္၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေဒသႏၱရလုပ္မုိင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိမႈ ၁၈ႀကိမ္ (၂၅လုံး)ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါေႏွာက္ယွက္ပစ္ခတ္မႈ၊ မုိင္းခြဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္၊ JMC-S၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ေကအဲန္ယူ ဗဟုိႏွင့္သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ သတိေပးကန္႔ကြက္စာ အေၾကာင္းၾကားစာ ၉၄ႀကိမ္ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ေဘာ္စဲခုိ-လြယ္မူပေလာ တြင္ လမ္းလုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကုိ ေဘာ္စဲခုိ၏ အေနာက္ေျမာက္ မီတာ ၈,၀၀၀ အကြာမွ အင္အား (၇)ဦးရွိသည့္ KNU တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ေႏွာက္ ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈအၿပီး ရွင္းလင္းမႈ ျပဳ လုပ္စဥ္ အရပ္ဝတ္ ေကအဲန္ယူ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးႏွင့္အတူ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္းလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ရိကၡာ သြားဝယ္အၿပီးအျပန္တြင္ လမ္းျဖတ္ကူးေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားကို တပ္မေတာ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ရာ ေစာသက္မီး ေခၚ ေဒသခံ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ထိမွန္ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလားတူ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္-KPSN မွ ၎အပစ္ခံရသူမွာ စစ္ေျပးေရွာင္ IDP မ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားသြားဝယ္အၿပီး အျပန္တြင္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆုံးသြားသူ ေစာသက္မီးသည္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္း ေက်းရြာပုိင္ဘုံသစ္ေတာတစ္ခု၏ ေကာ္မတီဝင္ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သလုိ ေကာ္ေသးဂူ ေခၚ ေဒသတစ္ခု၏ တရားစီရင္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယ တရားသူႀကီး တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္က ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ၏ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး -၂ ပဒုိေစာလွထြန္းက “တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ မွာေျပာ ခ်င္တာရွိတယ္။ တခုက လမ္းေဖါက္ဖို႔ဆိုတာ လက္ရွိမွာ KNU ဖက္ က မေဖာက္ေစခ်င္ေသးသလို လူထုကလည္း မလိုလားပါဘူး။ အဲဒါကို အတင္းရေအာင္ေဖာက္မယ္ဆိုေတာ့ တဖက္သတ္ ဇြတ္ၿပီးလုပ္ ေဆာင္တာပဲ။ NCA မွာ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏွိုင္းသေဘာတူမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိၾက တာျဖစ္ တယ္။ အခုက တဖက္သတ္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္က သူ႔ေနရာမွာ သူေအးေအးေဆးေဆးေနရင္ ဘာျပႆနာမွ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး၊ ထိေတြ႕မႈေတြလည္း မျဖစ္လာႏိုင္ဘူး၊ အခုက KNU ရဲ႕ သတ္မွတ္ေနရာေတြ ေက်ာ္လုပ္လာေတာ့ ထိေတြ႕မႈေတြျဖစ္တယ္။ လူထုလည္း အေၾကာက္တရားေအာက္ကေန ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ရမႈေတြ ရွိလာတယ္၊ ျဖစ္လာတယ္။ လူထုကို ထိခိုက္ေစတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြကို မလုပ္ရဘူးလို႔ NCA မွာပါထားသလို၊ CoC မွာလည္းပါထားတယ္၊ အခုက လူထုကို ေသဆုံးေစခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္က NCA ကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ၊ ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို လုံးဝလက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က သူ႔ရဲ႕ အမွားအတြက္ သူဝန္ခံဖို႔လိုပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ဘက္တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကိစၥ မပါဝင္သလုိ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ရိကၡာေရာက္ရွိေအာင္ မည္သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ရေရးကုိသာပါဝင္ၿပီး ရိကၡာေရာက္ရွိေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းပါက ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခုကမူ ရိကၡာေရာက္ရွိေရးထက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကိစၥကိုသာ တကဲကဲ လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း ပဒုိေစာလွထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ေလးစားလုိက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား၏ အခန္း(၂) အရပ္သားျပည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားပါ အပုိဒ္ (၇) အပုိဒ္ခြဲ (က၊ဂ၊စ၊တ၊ထ)အရ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံမ်ားကုိ အဓမၼေနရပ္စြန္႔ခြာေစျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ အဓမၼသိမ္း ပုိက္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရတို႔ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘဝ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေရးႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ေပးရန္တုိ႔လည္း ပါရွိသည္။