Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တိုင္းရင္းသား သာတူညီမွ်ေရး ျပည္္ေထာင္စုအေရး (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

တိုင္းရင္းသား သာတူညီမွ်ေရး ျပည္္ေထာင္စုအေရး (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1377

တိုင္းရင္းသား သာတူညီမွ်ေရး ျပည္္ေထာင္စုအေရး

ေဖေဖာ္ဝါရီသည္ ေဆာင္းရာသီ၏ ရသကို ေပး၏။ ေန႔ပူ၊ ညခ်မ္းကာ ျမဴႏွင္းတို႔ ေဝေလ၏။ ႏုိင္ငံ့အေရးအရာမ်ား မွာမူ ၾကည္လင္သာယာသည့္ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ ေျပာင္းျပန္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး က အသံစံုေနသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္တြင္ တေက်ာ့ျပန္ တုိက္ပဲြမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံမ်ားလည္း စစ္ေဘး ေရွာင္ရင္း ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံက ကရင္ျပည္နယ္္သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီး၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပုိင္းက ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ခု ရွိသည့္အနက္ ၄ၿမိဳ႕နယ္္သို႔ လာေရာက္ျခင္းသည္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း “တစ္ခ်က္ခုတ္၊ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္” ဆိုသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ျမစႏီၵပန္းၿခံ၌ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းအရ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို အဓိကထားေျပာဆိုလိုသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ အေတြးပြားစရာမ်ား ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုရွိၿပီး ကိုယ့္ျပည္နယ္အေရး၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစုအေရးကို အေလးထားသည့္ စိတ္သည္ သဘာဝက်သည္။ မွန္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးရဲ႕အထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအေရးရွိ သည္ကိုမူ မေမ့ေစခ်င္ေၾကာင္း အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုသည္ စုေပါင္းအင္အားမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသလုိ ဘိုးဘြား၊ မိဘ၊ သားသမီးမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းထားသည့္ မိသားစုဟုလည္း သူမက ဥပမာျပ ဆို သည္။

အမွန္စင္စစ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိျပည္နယ္အတြက္သာ စဥ္းစားေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ယင္းသို႔ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္သာ စဥ္းစားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသတို႔ အတူတူ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့မည္မဟုတ္သလို သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကရင္နီျပည္နယ္လည္း ျပည္ေထာင္စုထဲတြင္ ပါဝင္လာမည့္ သေဘာမရွိ။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္၊ ခ်ဳပ္ဆိုကာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို ျပသခဲ့ျခင္း သည္ သမုိင္းသက္ေသ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို မည္သူတုိ႔က မ်က္ ကြယ္ျပဳခဲ့သနည္း။ ျပည္ေထာင္စုဟုဆိုေသာ မိသားစုႀကီးထဲတြင္ သာတူညီမွ်မႈ မည္မွ်ရွိခဲ့သနည္း။ လက္ရွိ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္”ဟု ေခၚဆိုေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္မ႑ိဳင္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံဟု ဆိုနုိင္ပါ၏ေလာ။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပစ္ေျပာဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေတြးပြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုသည့္ လက္ရွိအစိုးရကို တုိင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားက ယံုၾကည္မႈထားကာ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထု ကိစၥ၊ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ စသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥ ေဒသႏၱရ ပဋိပကၡမ်ားမွာမူ ရင္ၾကားေစ့ ေရးႏွင့္ ေသြဖည္ေနသည္။ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို တည္ေဆာက္လိုသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ျဖစ္ေစ သာတူညီမွ်စြာ တန္းတူရည္တူရွိမႈမ်ား ျပည့္၀ေပၚလြင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအား သမုိင္းကို ဖက္တြယ္မထားရန္၊ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္သာ မစဥ္းစားဘဲ ျပည္ ေထာင္စုအေရး စဥ္းစားရန္ ေျပာဆိုျခင္းကို နားလည္လက္ခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို စာနာ နားလည္မႈျဖင့္ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို သေဘာထားႀကီးစြာ ျပသလိုပါက တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံကို နားေထာင္၊ ဆန္းစစ္၊ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုကို စုေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအ ၾကား ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ သာတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတိုင္း အတူတကြ ခံစားခြင့္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ တက္ လွမ္းႏုိင္မည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို အေျပာသာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔က်က် ညႇိႏႈိင္းေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။