Home သတင္း ICJ ကိစၥ ကြန္ဗန္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ဟု KNU ေျပာ

ICJ ကိစၥ ကြန္ဗန္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ဟု KNU ေျပာ

2034
ေကအဲန္ယူ အေထြ ေထြအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူး( Photo_KIC)


ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လက္ရွိျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရုံး(ICJ)တြင္ အမႈရင္ဆုိင္သြားမည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ အေျခခံ၍ ကြန္ဗန္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း KNU- ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး က ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ(UN) ၏ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈ၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အေလ်ာက္ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံ၏ တရားစြဲဆုိမႈ အေပၚ ICJ တရားရုံးတြင္ ရင္ဆုိင္သြားမည့္အေပၚ ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံၿပီး သေဘာတူညီ ခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ အေထြ ေထြအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ယခုလုိေျပာသည္။

“ အခုက်ေနာ္တုိ႔ၾကားတာက အစုိးရကသြားမယ္။ ICJ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသြားေျဖရွင္းမဲ့အေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကဳိဆုိတယ္။ သူတုိ႔ ဒီအေပၚမွာ သေဘာတူလက္ခံၿပီး သြားေရာက္ ေျဖရွင္းမဲ့အေပၚမွာ အစုိးရရဲ႕ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဆက္ထဲမွာပဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြအေပၚမွာလည္း သူတုိ႔အေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိသြားဖုိ႔လည္း လုိအပ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပန္႒ာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင့္ မည္မွ်ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ဆန္း စစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ပဒုိ ေစာတာဒုိမူးက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသည့္လူမ်ဳိးစုအေပၚ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ တရားဝင္ရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ၎တုိ႔အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ အမုန္းတရားမ်ားကုိ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထား၍ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံက တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ(UN) ၏ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈ၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံပါဝင္သည့္ အစၥလမ္းမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ -OIC၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ကာ OIC ကုိယ္စား တရားစြဲဆုိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တရားစြဲဆုိမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၂ရက္အထိ ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိ ၃ရက္ ၾကားနာသြားမည္ဟု ICJက ရုံးခ်ိန္းရက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးေဆာင္၍ သြားေရာက္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ျမန္မာအစုိးရဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ေျပာဆုိထားသည္။

လက္ရွိ တရားေရးကိစၥရပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ဝန္ခံလက္ခံသြားရမည္ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတြင္း ဥပေဒ မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ ကြန္ဗန္းရွင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ဥပေဒ မ်ားအတုိင္း တာဝန္ ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိပါ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူက တုိက္တြန္းထားသည္။

“ တရားစြဲဆုိမႈက ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိမ်ဳိးက်ဴးလြန္မႈေတြ ျဖစ္မလာဖုိ႔ အကာအကြယ္ျပဳရမယ္ဆုိတာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး တကယ္လုိ႔ ျဖစ္လာၿပီးဆုိရင္ တကယ္က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ဆုိတာက ရွိရမွာပဲ။ ဒီႏွစ္ခုအေပၚမွာ ေတာ့ အစုိးရက ႀကဳိတင္စဥ္းစားထားရမွာပဲ” ဟု ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေျပာသည္။

ထုိ္႔အျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ ကိစၥရပ္အေပၚအေျခခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ၎ႏွင့္အတူ လုိက္ပါျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းဥပေဒ အတုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ ေကအဲန္ယူက ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ ေဒသမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းမႈကုိ ဆႏၵရွိရွိ ေၾကညာသြားရန္ လည္း KNUက အႀကံျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံရုံး (ICC)အပါအဝင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မူအရ အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံ၏ (Federal District Court) တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ လက္ရွိ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တုိ႔ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ၇ သိန္းေက်ာ္ကုိ ေမာင္းထုတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး ICJ အမႈမွလြဲ၍ က်န္အမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆုိထားသည္။

ICC အမႈကုိ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ တရားလုိျပဳ တုိင္တန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတရားရုံး၌မူ ရုိဟင္ ဂ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေသာမတ္အုိေဟး ကင္တားနားတုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။