Home ရုပ္သံ ကရင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ နာန္ဖဝ့္သုဂ္က်ာတေယာက္ ဝါသနာထက္ အျခားအရာကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ေဘာလံုးကေတာ့ သူမရဲ႕ ႏွလံုးသားတေထာင့္တေနရာမွာ ထာဝရကိန္းေအာင္းတည္ရွိေနမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲခင္ဗ်ာ။

ကရင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ နာန္ဖဝ့္သုဂ္က်ာတေယာက္ ဝါသနာထက္ အျခားအရာကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ေဘာလံုးကေတာ့ သူမရဲ႕ ႏွလံုးသားတေထာင့္တေနရာမွာ ထာဝရကိန္းေအာင္းတည္ရွိေနမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲခင္ဗ်ာ။

1530