Home သတင္း ဧရာဝတီတိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္မ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္စာေပဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈)ရပ္ ခ်မွတ္

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္မ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္စာေပဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈)ရပ္ ခ်မွတ္

1722

ဇူလိုင္ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ား စုေပါင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယမန္ေန႔(ဇူလိုင္ ၂၅ရက္)က ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ရိုးေခ်ာင္း ေက်းရြာ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈)ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားမွတဆင့္ ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မန္းဝင္းေမာင္က ယခုလို ေျပာသည္။

၎က “တစ္ေဒသနဲ႔တစ္ေဒသ ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ဖလွယ္ၿပီး အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘာအကူအညီ ေပးႏိုင္မလဲ။ တို႔စုေပါင္းၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္လိုတင္မလဲ။ စုေပါင္းၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈအားနဲ႔ တို႔လိုခ်င္တဲ့ အခြင့္အ ေရးကို ဘယ္လိုေတာင္းဆိုမလဲ စတဲ့နည္းလမ္းရွာတာလည္းျဖစ္တယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကရင္စာေပကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ၁ရက္မွ ၃ရက္အထိ ထည့္သြင္းသင္ ၾကားႏိုင္ရန္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ပိုး/စေကာကရင္ KG တန္းသင္ရိုးသစ္ကို အျမန္ဆံုး ထုတ္ေဝရန္၊ စာသင္ခ်ိန္တြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လစဥ္ မာတိကာမ်ားပါ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေပးရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ထို႔အျပင္ ေႏြရာသီ ကရင္စာေပ သင္ၾကားရာတြင္ လက္ရွိပညာေရးဌာနမွ ထိေရာက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရရွိသည့္အ တြက္ တိုင္းစာယဥ္အဖြဲ႔မွ ကူညီေပးရန္၊ ကရင္စာေပ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စီစစ္ရန္ႏွင့္ သင္ ၾကားမည့္ ဆရာ/မမ်ားအား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္မွ ေထာက္ခံေပးရန္၊ ကရင္စာေပ ခိုင္မာေစေရးအတြက္ ဥပေဒတစ္ခု ျပဌာန္းေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေညာင္ တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မန္းေအာင္မ်ိဳးဦးက ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မန္းေက်ာ္ဆန္းမွ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ကရင့္ေရးရာကိစၥမ်ားကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအား တင္ျပျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီအား ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ မန္းစန္းဝင္းက “ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပထက္ ေက်ာင္းတြင္းပညာ ေရးျဖစ္ဖို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား စည္း လံုးညီညြတ္ေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ အက်ိဳးျပဳေစတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီ ခ်က္နဲ႔လုပ္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ သြက္လက္ျမန္ဆန္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလို နားလည္မႈယူၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရင္ေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး အဆင့္အထိဆို ပိုျမန္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မူတည္ တယ္”ဟု အႀကံေပးေျပာဆိုသည္။

၎အျပင္ ယခုလိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားသာမ က စာေပသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ပါ၀င္လာပါက ပို၍ ထိေရာက္မႈ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။