Home သတင္း JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ေကအဲန္ယူ ျပဳလုပ္သြားမည္

JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ေကအဲန္ယူ ျပဳလုပ္သြားမည္

1754

ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ-JMCအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီအတြင္းပါဝင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၂၃ မွ ၂၆ရက္ေန႔ အထိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအေဝး၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAစာခ်ဳပ္ပါ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ JMC၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေစရန္ ၎ JMCဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကုိ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာအပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူး က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ JMCက ေစာင့္ၾကည့္ေရးအပုိင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့ေန ရာမွာ က်ေတာ့ JMCမွာပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း (ToR)ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြရွိ သလုိ တခ်ဳိ႕ အပုိင္းေတြမွာ လည္း JMCကေန တာဝန္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရမဲ့အပုိင္းေတြရွိရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္ တပ္ေတြ လုိက္နာၾကရမဲ့အပိုင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေလးခြဲထုတ္ၿပီးေတာ့ နားလည္ေအာင္လုပ္ရမဲ့ လုိအပ္တဲ့ အပုိင္းေတြ လုပ္ဖုိ႔ရွိ တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ရန္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္သည္ အပစ္ရပ္လုပ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားမွ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) ကုိ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သည္မွာ (၂)ႏွစ္တာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီး ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္တုိင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူထားသည့္ JMC ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေန သည္။

ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္ ကာ လအတြင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကုိ မရရွိမီ စပ္ၾကားတြင္ ၎တုိ႔ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ ေရး၊ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး NCA ကုိ အေျခခံ သည့္ ၾကားကာလဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား မည္ဟု ေကအဲန္ယူ၏ အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎အျပင္ ငါးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအေဝး၌ ဗဟုိအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ (၅၅)ဦးအနက္ ၄၈ဦးႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူ ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ရာ JMC ကိစၥရပ္အပါ အဝင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကား အျမင္ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္း သြားရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္း အေဝး၊ ၾကားကာလဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လတ္တေလာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တုိင္း၊ ေဒသႏၱရ အဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ဒု-ဥကၠဌ (၁) အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။