Home သတင္း KNU ႏွင့္ KNPP ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္တုိ႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္

KNU ႏွင့္ KNPP ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္တုိ႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္

1638

ၾသဂုတ္ ၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ-KNPP ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လက္ရွိ ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဟာင္ေဆာင္ခ႐ုိင္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာ၌ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

KNPP ကြန္ဂရက္မွ အသစ္တက္လာသည့္ ပါတီဝင္ ဗဟုိေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိင္၊ ဌာနဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ -NCA ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (EAOs) ၈ဖြဲ႔၏ လတ္တေလာေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဖူးထဲဘူက ေျပာသည္။

၎က “အခု သြားေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ လက္မွတ္ထုိးသြားတဲ့ အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔ရဲ႕ လက္မွတ္ထုိးလုိက္လုိ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိး အေျခအေန ေရာက္သလဲ အစသျဖင့္ အားလုံးသိႏုိင္ေအာင္နဲ႔ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ၾကားေတြမွာ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ သူတုိ႔ စဥ္းစားႏုိင္ေအာင္ အဲ့လုိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္ျဖစ္တာေပါ့”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

သုံးရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ KNPP အစည္းအေဝးသုိ႔ KNPP မွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ကရင္နီ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး KNPP ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ KNU တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး(၂) ပဒုိေစာလွထြန္းမွ ၾသဂုတ္ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ရက္ေန႔မနက္အထိ လတ္တေလာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KNU မွ ပဒုိေစာလွထြန္းက “KNPP ဘက္က လုပ္ေနတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေကအဲန္ယူ က သြားေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ သူတုိ႔က သိခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါ သူတုိ႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔က လာၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးျပ တယ္။ သူတုိ႔ဘက္က အျမင္သေဘာထားကုိ ရယူတာလည္းရွိသလုိ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ရွိေနတဲ့ သြားေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ အသိေပး ရင္း ေဆြးေႏြးျပတာပဲ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎အျပင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ KNU သြားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အခန္းက႑မ်ား၊ NCA မွတဆင့္ျဖစ္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၊ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ (UPDJC)မွ တဆင့္ျဖစ္လာသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ရွင္းျပေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ပဒုိေစာလွထြန္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

KNU ေခါင္းေဆာင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔၏ ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားခဲ့ရမႈအေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့သည့္အေပၚ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကရင္နီ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ KNPP ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္နည္းလမ္း အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဖူးထဲဘူက ေျပာသည္။

KNPP သည္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ရက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ကုိ မထုိးေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ၁၃ဖဲြ႔အနက္ တစ္ဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။ KNU သည္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရႏွင့္ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း ၇ဖဲြ႔ႏွင့္အတူ NCA လက္မွတ္ထုိး ထားသည္။

KNU ႏွင့္ KNPP ဗဟုိေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္တုိ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမွာ ပထမဦးဆုံးအ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။