Home သတင္း သစ္ေတာဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္သည့္ FLEGT ၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း

သစ္ေတာဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္သည့္ FLEGT ၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း

1131

ဇြန္လ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

တရား၀င္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖြဲ႔ Forest Law Enforcement Governance and Trade (LEGT) အေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ FLEGT လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကို ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဇြန္ လ ၁၈ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

ဇြန္လ ၁၇ရက္ႏွင့္ ၁၈ရက္ေန႔မ်ားတြင္ FLEGT အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖားအံၿမိဳ႕သုေမဓာရာမေက်ာင္းတိုက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ FLE GT-VPA လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ျပည္နယ္ အတိုင္းအတာအရ အဆိုပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကို ပထမဆံုး ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

EU-FlEGT VPA ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္ ကိုေဇာ္သူရက “သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ စနစ္က်တဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလိုခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့သစ္ေတာေတြနဲ႔ ေဒသခံလူထုနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုယွဥ္ တြဲေနထိုင္ၾကမလဲ။ ဒီသစ္ေတာေတြကို မထိခိုက္၊ အရင္းမကုန္ဘဲနဲ႔ အတိုးကို ဘယ္လိုထုတ္ယူသံုးစြဲမလဲ။ ေနာက္ဆံုး ထာ၀စဥ္ တည္တံ့တဲ့ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ FLEGT ၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၇ခုရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအ ဖြဲ႔ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ထဲမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဦးႏႈန္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ဦးကို ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဦးကို ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္နယ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ၎လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထု ထံ အသိပညာေပးျခင္း၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥ မ်ားအတြက္ လူထုဘက္မွ ရပ္တည္ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုရွိၿပီး ယင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွာ အဓိက ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဆ မတန္ သစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုေနၾကသည္။

သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆာမူေထာ္ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ေစာကလူေထာက ၎တို႔ေနထိုင္ရာ သံေတာင္၊ လိပ္သို ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားခဲ့သည့္အတြက္ သစ္ ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေကအုိင္စီသို႔ ယခုလို ေျပာသည္။

“ဒီမွာရွိတဲ့ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ထားတဲ့အဖြဲ႔ကို အစိုးရက လုပ္စားပိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ပထမေတာ့ ကြ်န္းပင္ေတြ တအားေပါတယ္။ ခုတ္ၿပီးေရာင္းတယ္။ ကုန္သြားေတာ့မွ သစ္စံု ၃ေပ ပတ္လည္အထက္ ရွိတာေတြကိုခုတ္ၿပီး သစ္ခြဲစက္ေထာင္ တယ္။ ေနာက္ ၃ေပေအာက္၊ အခုေတာ့ တစ္ေပခြဲ၊ ႏွစ္ေပ အပင္ေတြေတာင္ မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ က်န္တဲ့အကိုင္းအခက္ေတြကို မီးေသြးအႀကီးအက်ယ္ ဖုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၀ါးပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ၀ါးေတြကိုေတာ့ တူစက္႐ံုေတြေပး၀င္ၿပီး သူတို႔ အခြန္အခ ေကာက္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ သစ္ေတြကုန္၊ ၀ါးေတြကုန္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ခ်ံဳပုတ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ေတာေပါမ်ားရာ ေနရာအမ်ားစုမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း EU-FlEGT VPA ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အရပ္ဖက္ လူမႈအ ဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္သူရကလည္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

FLEGT သည္ ဥေရာပသမဂၢ-EU က ၎တို႔ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ တရား၀င္သစ္ ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မႈကို အားေပးျခင္း၊ သစ္ေတာ မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ေပးျခင္းအျပင္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈွႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္၊ ဆံုးျဖတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ FLEGT လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ယခု ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ ဖြဲ႔စည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။