Home သတင္း ဒုတိယႏွစ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံေငြရရွိ

ဒုတိယႏွစ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံေငြရရွိ

1883

ဇြန္ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ

ကမာၻ႔ဘဏ္ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ေပါင္းၿပီး ဒုတိယႏွစ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း Natio-nal Community Driven Development Project (NCDDP) လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ ၂,၂၇၂သန္း ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိသည္ဟု စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမွ ေျပာသည္။

လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြမွ လူထုဗဟိုျပဳစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေက်းရြာ ၄၇ အုပ္စုအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ က်ပ္ ၂,၂၇၂သန္း ရရွိသည္ ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ေဒၚဇင္မာထြန္းက ဇြန္ လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ေဒၚဇင္မာထြန္းက “ေက်းရြာ ၅၁အုပ္စုမွာ ၄၇အုပ္စုက လုပ္ငန္း ၄၅% အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသြားၿပီ။ အျခား သုံး အုပ္စုက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေတာ့ လုပ္ငန္းစလို႔မရေသးဘူ။ က်န္ေနတဲ့ရြာေတြအားလုံး စီမံကိန္းစနစ္အရ ေထာက္ပံ့ေငြ ၄ႏွစ္ရရွိမယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းအစီအစဥ္ကုိ လူဦးေရေပၚအေျခခံ၍ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုလွ်င္ လူဦးေရ ၃,ဝဝဝေအာက္ကုိ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၃,ဝဝ၀အထက္ကုိ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ၊ လူဦးေရ ၉,ဝဝဝေအာက္ကုိ သိန္း ၇ဝဝ၊ လူဦးေရ ၉,ဝဝဝအထက္ကုိ က်ပ္ သိန္း ၁,၂ဝဝ၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ခလယ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မန္းဆန္းညြန္႔ေမာင္က “လူဦးေရ ၉,ဝဝဝေက်ာ္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္ သိန္း ၁,၂ဝဝ ရ တယ္။ လမ္း၊ တံတား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ၂ႏွစ္အတြင္း အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီပိုက္ဆံက ျပန္ေပးဆပ္စရာလည္း မလိုဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာလူထုေတြကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေတာ့ အလုပ္အေတြ႔အႀကဳံလည္း ရတယ္။ အရင္က လမ္းေဖာက္မယ္။ တံတားေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ရြာကပိုက္ဆံေတြ ေကာက္ေနရေတာ့ ရြာသားေတြ အခက္အခဲျဖစ္တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ယင္းလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းလုပ္ ငန္းကုိ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ညႊန္ၾကားမႈရွိခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၂ႏွစ္တာကာလအထိ ေထာက္ ပံ့ေၾကးမရေသးသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုအခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ၎တို႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု စီမံ ကိန္းတာဝန္ရွိသူထံမွ သိရသည္။

လွာခဒါေက်းရြာ အတြင္းေရးမႉး ေစာေထြသိန္းက “၂ႏွစ္ရွိသြားၿပီ။ ေထာက္ပံ့ေငြမရေသးဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ခ႐ိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔သြားေတြ႔ေတာ့ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗဟိုကေန အတည္ျပဳယူဖို႔ ညႊန္ၾကားတယ္။ ရြာအေန နဲ႔ အုပ္စုကေန ခြဲထြက္ဖို႔ ေပးမခြဲျပန္ဘူး။ ေထာက္ပ့ံေငြရရင္ ရြာလမ္း ျပင္ခ်င္တယ္။ အခုရြာက သူမ်ားရြာထက္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ ၿပီ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎ကိစၥအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သေဘာထားသိရွိရန္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕၏ ဗဟိုတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေကအိုင္စီမွ ဆက္သြယ္၍ မရ ရွိခဲ့ေပ။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ယခု ၂၀၁၆ခု ႏွစ္အတြင္း ၂၇ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၄၇ၿမိဳ႕နယ္ ထပ္တိုးလာၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံး ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ကာ (၄)ႏွစ္တာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္မလိုသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။