Home သတင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီ ဆက္လက္ရရွိရန္ KPSN ႀကိဳးပမ္းမည္

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီ ဆက္လက္ရရွိရန္ KPSN ႀကိဳးပမ္းမည္

1461

ဇြန္ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လတ္တေလာတြင္ ေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမႈကုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာဒုကၡ သည္မ်ားႏွင့္ မၾကာခင္တြင္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရေတာ့မည့္ ျပည္တြင္း စစ္ေျပးေရွာင္ IDPs မ်ားအား အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္-KPSN ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာတြင္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ KPSN ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္မႈ၌ ၎ဒုကၡသည္မ်ားအေရးအတြက္ ဦးစား ေပးလုပ္ ေဆာင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု KPSN ၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေနာ္ကေညာေဖာက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

သူမက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ဒုကၡသည္အေရး၊ IDPs ေတြေနရပ္ျပန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈက မရွိေသးဘူး။ အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမရွိ ေသးတဲ့အေပၚ KPSN အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းအ တြင္း အစားအေသာက္ ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ ရပ္ဆုိင္းတာနဲ႔ ျပန္ဖုိ႔ ဖိအားေပးေန တာေတြရွိလာမႈအေပၚ သူတို႔အတြက္ အကူအညီ ရဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ အသံေပၚ ထြက္လာဖုိ႔ကုိ က်မတုိ႔ရဲ႕ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဦးစားေပးမႈအေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ KPSN အေနျဖင့္ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံမႈ စာတစ္ေစာင္ကုိ ေရးသားတင္ျပသြားရန္ရွိၿပီး အလႉရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDPs မ်ား၏ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေနာ္ကေညာေဖာ က ဆက္ေျပာသည္။

ေလးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ၎အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ KPSN အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဆန္းစစ္သြားမည့္ပုံစံ၊ ပုိမုိ အားေကာင္းသည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၎တုိ႔၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္မႈတြင္ IDPs ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအျပင္ KPSN ကုိ ကရင္ လူ ထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္သြားရန္၊ KPSN တစ္စုံလုံးဆုိင္ရာ မူဝါဒတစ္ခုေပၚထြက္လာရန္၊ မူယစ္ေဆးဝါးေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္သြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္း မ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ႏွင့္ လူ႔မႈဘဝလုံၿခဳံေရးအတြက္ (Knowledge Attitude Practice) လူထု သေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ယူသြားရန္ စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္ဟု KPSNက ဆုိသည္။

ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ-KRC ပညာေရးတာဝန္ခံ ေစာေဟစုိးက “လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ IDPs, Refugees ကိစၥက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ IDPs, Refugees ျပန္မယ့္ကိစၥမွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔အတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ KPSN အေနနဲ႔ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကူညီေပးႏုိင္မလဲ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ IDPs, Refugees ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုအေနနဲ႔ျမင္ေတြ႔ခ်င္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္-KPSNကုိ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၂၉) ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကရင္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကြန္ရက္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ခံ နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထြက္လာရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။