Home ေဆာင္းပါး ဆင္းရဲဒုကၡ ႏွစ္မ်ိဳး အေၾကာင္း

ဆင္းရဲဒုကၡ ႏွစ္မ်ိဳး အေၾကာင္း

2219

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ရက္)

“ဒုကၡ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးကို ဦးထြန္းျမင့္ရဲ႕ ပါဠိသက္ ေဝါဟာရအဘိဓာန္က ၁။ဆင္းရဲျခင္း ၂။ဆင္းရဲသူလုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။
ျမန္မာအဘိဓာန္မွာေတာ့ ဒုကၡ = ဆင္းရဲမႈလုိ႔ တုိတုိရွင္းရွင္း အနက္ေပးပါတယ္။ “ဒုကၡသည္ (အသံထြက္ – ဒုတ္ခါ့ သွယ္)”ဆိုတာကိုေတာ့ “ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနသူ” ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေတြက အဘိဓာန္ေတြက ဖြင့္ဆုိျပတဲ့ “ဒုကၡ”ဆုိတဲ့ စကားလံုး၊ ေဝါဟာရရဲ႕ အနက္ရင္း၊ အနက္ပြား အဓိပၸာယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “သစၥာ ေလးပါး” ဆုိတဲ့ သိမ္ေမြ႔လွတဲ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ တရားဓမၼ အစခ်ီခ်က္မွာလည္း “ဒုကၡသစၥာ”ဟာ နံပတ္တစ္အရာ ကိစၥ မဟုတ္လား။ ဒုကၡရဲ႕အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္နဲ႔ ဒုကၡအေပါင္းကေန အလုံးစံု လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရး၊ က်င့္ဖုိ႔၊ ႀကံဖို႔၊ အၿမဲမျပတ္ ႏွလံုး သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ ဆံုးမညြန္ျပထားတယ္ မဟုတ္ပါလား။

အဘိဓာန္စာအုပ္ေတြထဲက တရားေတာ္ထဲက “ဒုကၡ”။ အဲဒီ ဒုကၡေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ စတဲ့ အေကာင္အထည္မဲ့ စကားလံုးေဝါဟာရေတြထက္ လူေတြထဲမွာ၊ လူေတြနဲ႔ မကြဲမကြာရွိေနတဲ့ စားဝတ္ေနေရးဆုိင္ရာ “ဒုကၡအဝ ဝ”ဆုိတဲ့ အခ်င္းအရာကိုပဲ က်ေနာ္ စိတ္ဝင္စားတာပါ။ အဲဒီ ဒုကၡနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ေတြ႔ျမင္သလို၊ က်ေနာ္ နားလည္သလို တင္ျပပါရေစ။

၁။ ဒုကၡဆင္းရဲဆုိတာဟာ ႏွစ္လိုၾကည္ႏူးဖြယ္ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။
၂။ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆီးႀကိဳအပ္ေသာအရာလည္း မဟုတ္ပါ။
၃။ ထုိထုိေသာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ိဳးစံုဟာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ အၿမဲမျပတ္ နီးနီးကပ္ကပ္ တည္ရွိေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ “ေက်ာင္းသားရွိရင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ရွိရမယ္” ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဟစ္ေႂကြးတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံကို တုပၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ “ျပည္သူရွိရင္ ဆင္းရဲဒုကၡ ရွိရမယ္”လို႔ နာနာက်င္က်င္ ေျပာရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒုကၡဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အနီးကပ္ဆံုး တည္ရွိေနတဲ့အရာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ အမုန္းတီးဆံုးအရာ၊ ျပည္သူေတြ အကင္းေဝးခ်င္ ဆံုးအရာဟာ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမွာ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ ႐ုပ္၏ဆင္းရဲျခင္းေတြကို ဘက္ ေပါင္းစံု၊ ေဒါင့္ေပါင္းစံုကေန ေရွာင္လႊဲျခင္းငွာ မစြမ္းသာဘဲ ရင္ဆုိင္ခံစားေနၾကရတာပါ။

ဆင္းရဲဒုကၡရဲ႕ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ပထမအမ်ိဳးအစားက – သဘာဝတရားက ဖန္တီးတ့ဲ ဆင္းရဲဒုကၡ (ဒီအထဲမွာ ငလ်င္လႈပ္တာ၊ ေရႀကီးတာ၊ မိုးေခါင္တာ၊ စတဲ့ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးစံု ပါဝင္ေနပါတယ္)
ဒုတိယအမ်ိဳးအစားက – လူသားက ဖန္တီးတဲ့ဆင္းရဲဒုကၡ (ဒီအထဲမွာ လူလူခ်င္းပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ကၽြန္ျပဳမႈေတြ၊ တစ္ကမၻာ လံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ဆင္ႏႊဲၾကတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေရးနဲ႔ လုယက္ေရးစစ္ပြဲႀကီးေတြ၊ ေဒသစစ္ပြဲေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ဗန္းျပ သတ္ျဖတ္မႈေတြ စသျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္)

လူသားက ဖန္တီးတယ္ဆုိတ့ဲေနရာမွာ “တစ္ကုိယ္ခ်မ္းသာ ကုိယ့္ဖို႔ရွာ သတၱဝါအေပါင္း ဆင္းရဲေၾကာင္း” ဆုိတဲ့စကားနဲ႔ အင္မ တန္ ကုိက္ညီလွတဲ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႔မဟုတ္) လူတစ္စုရဲ႕ အတၱကုိယ္က်ိဳးစီးပြားတုိးမ်ားေရးနဲ႔ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအ တြက္ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း လုပ္လုိ႔ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ လူအမ်ားတကာ အမ်ားစုႀကီး အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ ပ်က္ျပားရတဲ့ လူမဆန္တဲ့အနိ႒ာ႐ံု အျဖစ္ဆုိးႀကီးေတြကို ဆုိလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဆင္းရဲဒုကၡ အေမွာင္တုိက္ႀကီးႏွစ္ခုကို ေက်ာ္လႊားတဲ့ လူသားရဲအံ့မခန္းလွတဲ့၊ အင္မတန္ ရွင္းလင္းျမင္သာတဲ့အခ်က္ ၃ခ်က္ လည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့
ပထမအခ်က္ ဆင္းရဲဒုကၡရဲ႕ အေျခခံအမ်ိဳးအစား ၂ခုကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လူသားေတြဟာ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ တုိင္းမွာ မပ်က္မကြက္၊ ဇြဲနဲ႔မာန္နဲ႔ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း လႈပ္ရွားခ်ီတက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္ဆုိ တဲ့အခ်က္။
ဒုတိယအခ်က္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ တိုး႐ိႈး၊ ဆုေတာင္းေန႐ံုနဲ႔ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္။
တတိယအခ်က္ ေခတ္သမုိင္းကာလပုိင္းအလုိက္ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေပါင္းစံုကို ျပည္သူေတြဟာ သိစိတ္ ရွိစြာ၊ ရဲရင့္စြာ စုစည္းၿပီး ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြပါပဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ ခ်စ္လွတ့ဲ အမိတုိင္းျပည္မွာလည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြဟာ ဒုကၡဆင္းရဲကို နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ အလူးလူး အေခြ႔ေခြ႕ ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ေနၾကရတာပါ။ အမ်ားစုႀကီးက ကုိယ့္တုိင္းျပည္ထဲမွာတင္ ရင္စည္းခါးစည္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရတာျဖစ္ၿပီး ပမာဏ သန္းဂဏန္း၊ သိန္းဂဏန္းရွိတဲ့ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အေဝးက သူစိမ္းတို႔ႏုိင္ငံေတြဆီမွာသြားၿပီး ရင္ဆုိင္ေန ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကုိယ့္တုိင္းျပည္ထဲမွာတင္ လွည့္ပတ္ေျပးလႊားေနရတဲ့ စစ္ေဘး၊ သဘာဝေဘး ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို (IDPs)လို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဖားကန္႔၊ တႏုိင္း စတဲ့ ေမွာ္မ်ိဳးစံုမွာ ေရမေဆးရွာေနသူေတြဟာ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေပါင္းစံုက ျပည္သူျပည္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမစာပုံႀကီးေတြက၊ မူးယစ္ေဆးဝါးက၊ စစ္ပြဲေတြက၊ ေရာဂါဘယေပါင္း စံုက သူတုိ႔ဘဝေတြ အသက္ေတြကို အစဥ္မျပတ္ ႏုတ္ယူေနတာပါ။

မၾကာခင္ကပဲ စကၤာပူမွာ အထပ္ ၁၈ထပ္ရွိတဲ့ တိုက္အျမင့္ေပၚကေန ခုန္ခ်ၿပီး အဆံုးစီရင္သြားတဲ့ အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးရဲ႕ ေၾက ကြဲဖြယ္ သတင္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကို ဆြဲကုိင္လႈပ္ရမ္းသြားပါတယ္။

သူမ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ေထာက္ထားစာနာပါတယ္။ လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ထိခုိက္ေၾကကြဲ ခံစားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ မ်က္ေမွာက္ဘဝကို သူမ ေက်ာ္ျဖတ္သြားပံု၊ အဆံုးသတ္သြားပံု၊ သြားနည္းကိုေတာ့ က်ေနာ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ႏုိင္ပါဘူး။ လက္သင့္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡဟာ အႏွံ႔အျပား လကၡဏာေဆာင္တာမို႔ ဆင္းရဲဒုကၡကို ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းတာမွာလည္း အႏွံ႔အျပား လကၡဏာေဆာင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ပုဂၢလိက တစ္ကုိယ္ေတာ္ လြတ္ေျမာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ မေျဖရွင္းသင့္ပါဘူး။

တစ္ကုိယ္စာ ႐ုန္းထြက္မႈေတြဟာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းကေန အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပူေလာင္ လွတဲ့ ဆီပူအိုးထဲကေန တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ မီးဖိုထဲကို ခုန္ဆင္းသြားျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဆင္းရဲဒုကၡေတြမ်ားေနေတာ့ ဆင္းရဲဒုကၡကေန ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ အခုိက္အတန္႔ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေစႏုိင္ဖုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက ေန လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိတဲ့ ပရဟိတ အကူအညီေပးမႈေတြ သဘာဝက်စြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ေသြး႐ုိးသား ႐ုိး တကယ့္ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္နဲ႔ျဖစ္မွာပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အက်ိဳးလိုလို႔ ေပၚပင္ေညာင္ေရေလာင္းၾကတာမ်ိဳးပါ။

လက္ေတြ႔ေရနစ္ေနသူအဖုိ႔ေတာ့ ေကာက္႐ုိးေလးတစ္မွ်င္ပဲ ျဖစ္ပါေစ။ ဆြဲမိ ဆြဲရာ ဆြဲၾကရတာဟာ သဘာဝက်တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈ တစ္ခုပါ။ သူသူကုိယ္ကုိယ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲဒုကၡကို ပရဟိတကူညီမႈနဲ႔ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပရဟိတကူညီမႈဆိုတာ အနာအက်င္ေခတၱမွ် သက္သာေဆးတဲ့ လိမ္းေဆးနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါဆိုးရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကို ခြဲစိတ္တူး ထုတ္ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္မွသာ တကယ္တမ္း က်န္းမာေစမယ့္ ခ်မ္းသာသုခကို မလြဲမေသြ ရရွိေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံုရဲ႕ အဓိကဇစ္ျမစ္ဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီလက္ႀကီး အုပ္ ေသြးစုပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွည္ၾကာလွတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို အကုန္အစင္ ဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ တကယ့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစံုကေန ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အကူအညီမ်ိဳးစံု ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရတဲ့ အားထားေနရတဲ့ ဘဝကေန စိတ္ေရာကုိယ္ပါ လြတ္ေျမာက္ေစဖုိ႔ လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဆင္း ရဲတြင္းထဲက ျပည္သူေတြကပဲ ကုိယ့္ဝမ္းနာ ကုိယ္သာသိ ဆုိတာလုိ ကုိယ့္လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ေဖာက္လုပ္ ခ်ီတက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲဒုကၡကို ေတာင္းပန္တိုးလွ်ဳိးေန႐ံုနဲ႔ မေက်ာ္လြန္ႏုိင္ဘူး။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အကူအညီမ်ိဳးစံုနဲ႔လည္း ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံု အေတာမသတ္ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနေစတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါဆုိးနဲ႔တူတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေသြးစုပ္မႈစနစ္ဆုိးကို ျပည္သူေတြဟာ ကုိယ့္ခြန္ကုိယ့္အားနဲ႔ ေျမျမႇဳပ္ပစ္ၾကပါစုိ႔။