Home ေဆာင္းပါး ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔မွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ

၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔မွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ

1368

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္)

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရသစ္လက္ထက္ က်င္းပသည့္ “၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔” အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီ။

“ကာခ်ဳပ္” အာဇာနည္ဗိမာန္သြား၍ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳျခင္းေလာက္ျဖင့္သာ “၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔” ထူးျခားခ်က္ကို အခ်ိဳမကုန္ေစသင့္ပါ။ ေဝးေဝးႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါႏွင့္။ မႏွစ္က ၆၈ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားႏွင့္ ဒီႏွစ္ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္ (၂၀ ဇူလုိင္ ၂၀၁၅)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၀ ဇူလုိင္ ၂၀၁၆)ရက္ေန႔ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္၏ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကိုသာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

၆၈ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္သုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးတို႔တက္ေရာက္ၿပီး လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳၿပီး ေမတၱာပို႔သ အမွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။

ဒီႏွစ္ ၆၉နွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔တြင္လည္း အာဇာနည္ဗိမာန္သုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္း ျမင့္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခုိင္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တို႔ လြမ္းသူပန္းေခြခ် အေလးျပဳၿပီး ေမတၱာပို႔သ အမွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။

မႏွစ္က(၂၀၁၅ ခုႏွစ္) အာဇာနည္ဗိမာန္သုိ႔ “ကာခ်ဳပ္” တက္ေရာက္အေလးျပဳျခင္း မရွိခဲ့။
(၂၀၁၆ခုႏွစ္) ဒီႏွစ္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္ အေလးျပဳသည္။ ယင္းကို မလိုအပ္ဘဲ အက်ယ္ခဲ်႕ေနသည္။ ထူးျခားသည္ဟု မျမင္၊ လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္အတိုင္း လုပ္သြားၾကသည္ဟုသာ ျမင္သည္။

(၂၀၁၅ခုႏွစ္) မႏွစ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္မွာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ရည္စူးၿပီး ဆြမ္းကပ္သည္။ (၂၀၁၆ခုႏွစ္) ဒီႏွစ္တြင္လည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ရည္စူးၿပီး ဆြမ္း ကပ္သည္။ (၂၀၁၅ခုႏွစ္) မႏွစ္က သမၼတဆြမ္းကပ္သည့္ အခမ္းအနားသို႔ “ကာခ်ဳပ္”တက္သည္။ ဒီႏွစ္ (၂၀၁၆ခုႏွစ္) သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဆြမ္းကပ္သည့္ အခမ္းအနားသို႔ “ကာခ်ဳပ္” မတက္ေရာက္ဘဲ “ကာခ်ဳပ္”က အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔လာၿပီး တက္ သည္။ အေျပာင္းအလဲက ဒါပဲ ျဖစ္သည္။ “ကာခ်ဳပ္”က သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဆြမ္းကပ္ပြဲတက္ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဆြမ္းကပ္ သည့္ အခမ္းအနားမတက္တာကို ထူးျခားသည္ဟု သံုးသပ္ၾကလွ်င္ လူရယ္စရာျဖစ္လိမ့္မည္။

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ဟုေျပာရသည္မွာ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္။ မႏွစ္ကေရာက ဒီႏွစ္မွာပါ သမၼတဆြမ္းကပ္ပြဲကို ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတုိက္ ပဓာန နာယက ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒႏၱ ကဝိသာရကပဲ တရားခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ကအတုိင္း လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္သေဘာ လုပ္ၾကတာသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ ျဖန္႔ထုတ္လိုက္ေသာ ဓါတ္ပံုေတြၾကည့္ၿပီး လူေတြက ဆႏၵစြဲျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေတြ ေကာက္ေနၾက သည္။

ထူးျခားေလးနက္သည္ဟု ျမင္သည့္အခ်က္မွာ ယခင္ႏွစ္ကာလမ်ားႏွင့္မတူဘဲ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုးရွိ ျပည္သူမ်ားက မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာေဒသအသီးသီးတြင္ “၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔”အခမ္းအနားကို စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ၊ ခမ္းနားထည္ဝါစြာ က်င္း ပၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔က်င္းပၾကသည္မွာ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီကို တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ႏွစ္ႏွစ္ ကာကာ လုိလားေၾကာင္း အခုိင္္အမာ ထပ္မံ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

အတိအက်ဆုိရလွ်င္ ျပည္သူလူထုက “ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္”ကို မလုိလား၊ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”ကိုသာ လုိလားသည္ ဟု အခုိင္အမာ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းဟု ျမင္ပါသည္။ ျမင္ၾကရပါမည္။

“ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္” ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

“ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္”ကို အတိုဆံုးေျပာျပရလွ်င္ “ဒီမုိကေရစီနင္းေျခၿပီး စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ထာဝစဥ္ သိမ္းပုိက္ ထားလုိသည့္လမ္းစဥ္”ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (ဝါ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေတာင္းဆိုမႈကို “ခြဲထြက္ေရး (ဝါ) ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရး”ဟု သ႐ုပ္ဖ်က္ေသာလမ္းစဥ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တမ်ိဳးေျပာရလွ်င္ “ျပည္ တြင္းစစ္ကို ေမြးျမဴထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအတုျဖင့္ လိမ္ညာလွည့္ပတ္ထားသည့္လမ္းစဥ္”လည္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္တမ်ိဳး ထပ္ေျပာရလွ်င္ “စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုက တစ္လက္ကိုင္ တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒအထက္မွ ေနကာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုကို စိတ္ႀကိဳက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခယ္လွယ္ထား သည့္လမ္းစဥ္”ပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေျပာေနၾကသည့္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆိုသည္မွာ “မူလပထမ ဗုိလ္ေနဝင္းလမ္း စဥ္”ကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ “၂၁ရာစု ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္”သာ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ျပည္သူလူထုသည္ “မူလပထမဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္”ကိုျဖစ္ေစ၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ မိတ္ကပ္လိမ္းအလွျခယ္သထား သည့္ “၂၁ ရာစု ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္”ကိုျဖစ္ေစ ရင္ထဲအသည္းထဲမွ ရြံရွာမုန္းတီးပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”ကား အဘယ္နည္း။

အ႐ိုးရွင္းဆံုး၊ အလြယ္ကူဆံုး ေျပာျပရမည္ဆုိလွ်င္ “ျပည္သူလူထုကို ပထမႏွင့္ အဓိကေနရာမွာထားေသာ လမ္းစဥ္”သည္ “ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ “တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အဝ အာမခံေသာလမ္းစဥ္”ကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္ဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႔အေစခံအျဖစ္၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ ေသာလမ္းစဥ္ဟု အျခားတစ္ဖက္မွေန၍ ေျပာလွ်င္လည္း ရပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ “ကာခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္တပ္”သည္ အစိုးရအ ဖြဲ႔၏ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုအား အခ်ိန္မေရြး ရင္ဆုိင္၊ က် ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ျပည္ပရန္၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္သည့္ စနစ္ဟုလည္း ေျပာလို႔ရပါသည္။

အျခားတစ္နည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္ “ကာခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္တပ္” ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ ကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။

“ကာခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္တပ္”က အေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္သမၼတကို အမိန္႔ေပးႏုိင္၊ စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္လွယ္ ထိန္း ေက်ာင္းႏုိင္ခြင့္ဥပေဒအရ တရားဝင္ တည္ရွိေနေသာစနစ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္သာ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဘယ္ေတာ့မွ၊ ဘယ္လိုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္ မဟုတ္ႏုိင္ပါ/ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ထုိသုိ႔ “ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းစဥ္” ရြံရွာမုန္းတီးေၾကာင္း၊ လံုးဝ မလိုလားေၾကာင္း၊ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”ကိုသာ ႏွစ္သက္လို လားတန္ဖိုးထားေၾကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးပါေၾကာင္း တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနထုိင္ရာ နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီးတြင္ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ကို သုိက္သုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ က်င္းပၾကျခင္းျဖင့္ ရင္ထဲအသည္းထဲကဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔ရင္ထဲမွ အမုန္းနဲ႔အခ်စ္ကို လင္းလက္ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီ။

ထုိ႔အျပင္ သမုိင္း၏ အရွိတရားႏွင့္ အာဇာနည္မ်ား၏ မေပ်ာက္ပ်က္ႏုိင္ေသာ ပကတိဂုဏ္ျဒပ္ကို မွိန္ေဖ်ာ့ေသးသိမ္သြားေအာင္ မည္သူကမွ်၊ မည္သုိ႔မွ် လုပ္၍မရႏုိင္ေၾကာင္း အထင္အရွား သက္ေသျပခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ဤသုိ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမႈကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအေနျဖင့္ အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ဒီမိုကေရစီဆုိသည္မွာ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအ ခ်က္၌သာ ရပ္တန္႔ေနရန္ မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဝိဉာဥ္ဟု ဆုိရမည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားက ေပးအပ္လိုက္ သည့္ အဆံုးအျဖတ္ကို ေလးစားလုိက္နာၿပီး ျပည္သူတုိ႔က ေပးအပ္ထားသည့္ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း တိက်ခိုင္မာစြာ အေကာင္ အထည္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေလးစားလုိက္နာ၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စနစ္ကိုသာ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ဟု ေခၚဆုိႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေသာစနစ္ကို လက္ေတြ႔တြင္ တိက်စြာ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အစုိးရကိုသာ ဒီမုိက ေရစီ အစိုးရဟု ေခၚဆုိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေခၚဆိုရပါလိမ့္မည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး အမွဴးျပဳေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရဲရင့္ျပတ္ သားစြာ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစသတည္း။