Home သတင္း နယ္စပ္ ကရင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၈ရက္ၾကာ သိပံၸနည္းပညာျပပြဲ ျပဳလုပ္

နယ္စပ္ ကရင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၈ရက္ၾကာ သိပံၸနည္းပညာျပပြဲ ျပဳလုပ္

1936

ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေကာလိပ္ (Leadership and Management Training College-LMTC)မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္မွ ၁၁ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ သိပၸံနည္းပညာ လက္ေတြ႕ျပပြဲကို ယေန႔႔ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

မယ္လစခန္း(ဇံု-စီ) ရပ္ကြက္(၂)အတြင္းရွိ LMTC ေက်ာင္း၀င္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ ၎ျပပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဆရာေစာအားသာက “ျပပြဲလုပ္ျဖစ္တာက ေက်ာင္းမွာ သိပၸံဘာသာရပ္နဲ႔ တက္ေရာက္သင္ယူတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြက အရမ္းနည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ကို အာ႐ံုထား စိတ္၀င္စားလာေအာင္၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားမႈ အပိုင္းမွာလည္း ပိုတိုးတက္ေအာင္ ျပပြဲလုပ္ရတာပါ။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၈ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမည့္ အဆိုပါသိပၸံျပပြဲတြင္ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စမ္း သပ္ျပခန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျပခန္း ဟူ၍ ျပခန္း (၆)ခန္း ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး စခန္းအတြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း ၈ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀စီကို ျပပြဲရက္အတြင္း ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃နာရီအထိ လာေရာက္ေလ့လာေစကာ LMTC မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက လက္ေတြ႔ ရွင္းလင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

LMTC တြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္၌ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ကို အဓိက သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသူ ဆရာေစာဂ်က္ေကာ့ပ္က “လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအတြက္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သိပၸံပညာတိုက္ပြဲ သံုးခုထဲမွာ သိပၸံပညာရပ္က အေျခခံအက် ဆံုး ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ အမွန္တရားကို လက္ေတြ႕ကေန ရွာေဖြတာပဲဆိုတာ လာေလ့လာတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သူတို႔ဘ၀နဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေျခခံက်က် သိသြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ယေန႔ ျပပြဲကို စခန္းတြင္းရွိ အမွတ္(၁) အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဦးစြာ လာေရာက္ေလ့လာခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေက်ာင္းမွ ဆယ္ တန္းေက်ာင္းသား ေစာပူးပူ ၁၉ႏွစ္က “က်ေနာ္ ဒီေန႔ေလ့လာရတဲ့ ျပခန္းေတြထဲမွာ ခႏၶာေဗဒ ဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပခန္းကို စိတ္အ၀င္စားဆံုးပါပဲ။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု တခုခ်င္းစီ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆုိတာကို လက္ေတြ႔က်က် ေလ့လာသိရွိရေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးရွိတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ျပပြဲတစ္ခုလံုးအတြက္ မည္သည့္အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားထံမွ အကူအညီရယူျခင္းမရွိဘဲ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး-KNU (ဗဟို)၊ LMTC ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းႏွင့္ ေက်ာင္းကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရန္ပံုေငြေပါင္း ထိုင္းဘတ္ေငြ ၇ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္သာ စီစဥ္ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ယခုထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အလားတူ ျပပြဲကို က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ဟု ေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

LMTC ေက်ာင္းသည္ ျပပြဲလႈပ္ရွားမႈအျပင္ တတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ ရက္မ်ား၌ ေက်းလက္ေတာရြာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္ လည္ကာ အဂၤလိပ္္စာသင္တန္း၊ သိပၸံဗဟုသုတႏွင့္ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ားကို သြားေရာက္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ရွိသည္။

LMTC ေက်ာင္းကို မယ္လဒုကၡသည္စခန္း၌ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပထမႏွစ္မွ စတုတၳႏွစ္အထိ ေလး ႏွစ္တာ သတ္မွတ္ထားသလို ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၈၀ဦးကို ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ ၂၈ဦးျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်လွ်က္ရွိသည္။