Home သတင္း “လူသားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ”

“လူသားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ”

498

“လူသားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ”

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး Corona Virus မ်ိဳးစိပ္ အသစ္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကူးစက္ေရာဂါကို ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက COVID-19 ဟု နာမည္ေပးခဲ့ သည္။ ရက္စြဲအတိအက်ေျပာရလွ်င္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ SARA ေရာဂါ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသမွာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ MERS ေရာဂါ တို႔ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါမ်ားသည္လည္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈၅)ႏိုင္ငံႏွင့္ Diamoxd Palace အေပ်ာ္စီးသေဘၤာတို႔ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ၂၇၆,၅၂၈ဦး ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌လည္း COVID-19 ေရာဂါ ၁ဦး စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ေန႔ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ (၂၆၂)ဦး၊ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာသူ (၁၇၉)ဦး၊ ကုသဆဲ (၈၇)ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ (၉၆)ဦး ရွိခဲ့သည္။
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ COVID-19 လူနာ ၃၇၅ဦး၊ ဩဂုတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကိုဗစ္လူနာ ၇၈၇ဦးျဖစ္သျဖင့္ (၁၅)ရက္အတြင္း ႏွစ္ဆတိုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပန္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ကူးစက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ မျပန႔္ပြားေစရန္ နယ္စပ္အဝင္ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္၍ သီးျခားခြဲထားျခင္း၊ သီးသန႔္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္ အားနည္းခဲ့သျဖင့္ ၂၀၂၀၊ စက္တင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ COVID-19 လူနာ ၉၃၈ဦးအထိရွိကာ ႏွစ္လခြဲအတြင္း သုံးဆခြဲ တက္ခဲ့သည္။

ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄)ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တဆင့္ျပန႔္ျခင္းမရွိဘဲ ျပန္ လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားထံမွ ကူးစက္မႈမ်ားမွာ ရခိုင္၊ မေကြး၊ ကရင္၊ ဧရာဝတီ၊ မြန္၊ တနသၤာရီတိုင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ခ်င္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ ေနျပည္ေတာ္(ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ အေရွ႕ပိုင္း နယ္ေျမသုံးခုစလုံးတြင္ ေနရာအလိုက္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ဩဂုတ္လလယ္ထိတိုင္ လူထုအ တြင္း အခ်င္းခ်င္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မရွိခဲ့ပါ။

ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ကိုဗစ္-၁၉သည္ ၂၁လအတြင္း လႈိင္း သုံးလႈိင္းရွိသည္ဆိုလ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၇)လလွ်င္ တစ္လႈိင္းရွိသည္ ဆိုၾကပါစို႔။

* ကိုဗစ္-၁၉ ပထမလႈိင္းတြင္ အတည္ျပဳလူနာ ၂၆၂ဦးတြင္ (၆)ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။
* ကိုဗစ္-၁၉ ဒုတိယလႈိင္းတြင္ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ေျမျပင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရး ဂိတ္တို႔အား ပိတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဈးမ်ားပိတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ၿမိဳ႕မ်ားကို ရက္အကန႔္အသတ္ျပဳလ်က္ Lock down ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ၿငိမ္သက္သည့္ကာလ အခိုက္အတန႔္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
* ကိုဗစ္-၁၉ တတိယလႈိင္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါမွာ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တတိယလႈိင္းတြင္ (၁၆.၈.၂၀၂၁)ထိ စာရင္းအရ
၁။ ဓါတ္ခြဲနမူနာ စုစုေပါင္း – ၃,၃၅၈,၂၁၂ဦး
၂။ အတည္ျပဳလူနာ – ၃၅၆,၉၈၅ဦး
၃။ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရွိသူ – ၂၇၅,၅၁၆ဦး
၄။ ေသဆုံးသူ – ၁၃,၄၄၅ဦး
(က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

တတိယလႈိင္းအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ရေသာအခက္အခဲမ်ား
– က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း မလုံေလာက္မႈ အခက္အခဲမ်ား
– ေဆးဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားမႈေၾကာင့္ ေဆးဝါးရွာဝယ္ရ ခက္ခဲမႈမ်ား
– ကိုယ္ပိုင္ေဆးဝါး ဝယ္ယူေသာက္သုံးမႈမ်ား
– တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကုသည့္ အားနည္းမႈမ်ား
– ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေသြးတြင္း ေအာက္စီဂ်င္က်သူမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ ေအာက္စီဂ်င္ရႉၾကေသာေၾကာင့္ ေသြးခဲျခင္း၊ အဆုတ္ တြင္း ေသြးေၾကာငယ္မ်ား ပိတ္ေနမႈေၾကာင့္ ေအာက္စီဂ်င္ရႉရင္း ေသဆုံးသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။
– အသက္(၆၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး ေရာဂါအခံရွိသူမ်ားတြင္ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ ပိုမ်ားကာ ေသဆုံးမႈ ပိုမ်ားလာ သည္။
– ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံမႈ အားနည္းသျဖင့္ ေရာဂါျပင္းထန္မႈကို ခံႏိုင္ရည္မရွိဘဲ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေသဆုံးရသည္။
– ကူးစက္လႈိင္းတစ္ခု၏ ျပင္းထန္မႈသည္ ႏွစ္လတာၾကာသည့္အတြက္ ထိုႏွစ္လတြင္း ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ အထူး လိုအပ္သည္။

– က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အင္အား (Health Work Force) လုံေလာက္မႈကို ေဒသအလိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ ေစခ်င္သည္။
– ျပည္သူမ်ား ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီမွသည္ မိသားစု၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ၊ ၿမိဳ႕မ်ားအလိုက္ အားလုံး လိုက္နာၾကေစခ်င္ပါသည္။
– ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို အသက္အုပ္စု၊ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ထိုးႏွံျခင္းအစီအစဥ္တြင္ လက္ခံထိုးႏွံေပးၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။