Home သတင္း ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ

ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ

1384

ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္ ၂၀ရက္)

“မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ”ရဲ႕ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ရက္ အာဏာသိမ္းပိုက္မႈဟာ စစ္အုပ္ စုတြင္း အၾကပ္အတည္း ႀကီးမားမႈကို တဆင့္တိုး ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အၾကပ္တည္း ေပါင္းစုံ ဆိုက္ေနၿပီး ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတဲ့ သူတို႔အေနအထားကို ပိုၿပီး သိသာျမင္သာေစပါတယ္။

ဒီလိုေျပာတာဟာ အခ်က္အလက္မဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ပထမဆုံး သာဓကျပခ်င္တဲ့အ ခ်က္က စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳထားတဲ့ ‘၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ’ ေက်ာ္လြန္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က စစ္အုပ္စုဟာ ‘လူအမ်ားကို တစုံတရာ လွည့္စားႏိုင္ခဲ့တဲ့ – သူတို႔ကို တစုံတရာ ထြက္ေပါက္ရေစခဲ့တဲ့ ေတာင္ေဝွးနဲ႔တူတဲ့ ‘၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ’ကို ဒင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္တဲ့လုပ္ရပ္ ပါပဲ။ ဒီအခ်က္က စစ္အုပ္စုဟာ ‘မလုပ္ရဲတာဘာမွမရွိ – ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္’ ဆိုတဲ့ အစြန္းေရာက္မိုက္႐ူးရဲမႈျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္က စစ္အုပ္စုအဖို႔ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတာ၊ လမ္းဆုံးေနတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ စစ္အုပ္စုကို ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ခါးခါးသီးသီး ဆန႔္က်င္မႈ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက တည္တည္ၾကည္ၾကည္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ လူရာမသြင္းဝံ့တဲ့ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစုံထဲကို ထိုးက်သြားေစတာျဖစ္တယ္။

ဒုတိယအခ်က္က ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ တခဲနက္ ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္အုံႂကြဆန႔္က်င္ လိမ့္မယ္လို႔ စစ္အုပ္စုက ေမွ်ာ္လင့္မထားဘူး။ ဒီအခ်က္ကို မင္းေအာင္လႈိင္ ဝန္ခံထားတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” လုံးဝ အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ္ – အရင္ကလို ျပင္ဆင္႐ုံနဲ႔ မရႏိုင္ / မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ျပင္ဆင္ လို႔လည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို အေတြ႕အႀကဳံအရ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီ။ ဒီေန႔ ေႂကြး ေၾကာ္ေနၾကတာက ‘ေသြးေႂကြးမွာ ေဆြးေႏြးစရာမရွိ’ ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အစြန္း ေရာက္ မိုက္႐ူးရဲမႈျဖစ္တဲ့ ‘မလုပ္ရဲတာဘာမွမရွိ – ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္’ ဆိုတာကို သူေသ ငါရွင္ ရင္ဆိုင္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အတိအလင္း ေၾကညာေဖာ္ျပတဲ့ သေဘာအဓိပၸာယ္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

တတိယအခ်က္က စစ္အုပ္စုမွာ အျခားလမ္းမရွိ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဒီအခ်က္ကို ထင္ရွားေစတာ ကေတာ့ ‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္းစစ္အုပ္စု’ ရဲ႕ လမ္းျပေျမပုံ (ဝါ) ‘စကစရဲ႕ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၅ရပ္’ ကိုၾကည့္ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပး မယ္ ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ‘၂၀၂၃ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လအတြင္း’လို႔ မင္းေအာင္လႈိင္ ပါးစပ္ကေန ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားပါတယ္။

ခပ္ေဝးေဝး သမိုင္းလက္ေတြ႕ကို ၾကည့္မလား။ ခပ္နီးနီး သမိုင္းလက္ေတြ႕ကိုပဲ ၾကည့္မလား။ စစ္အုပ္စုဟာ လူထုအုံႂကြ ဆန႔္က်င္မႈကိုေတြ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူၿပီး အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းတယ္။ စိတ္ႀကိဳက္အေျခခံဥပေဒ ေရးတယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒင္းတို႔ပိုင္ေလာက္တဲ့အခ်ိန္လို႔ ယူဆထင္ျမင္တဲ့ကာလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္။ ဒင္းတို႔ ဆႏၵနဲ႔ မကိုက္ညီတာနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဖ်က္သိမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပး ႏႈတ္ ထြက္ေစတယ္။ မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတယ္။ အက်ဥ္းခ်ထားတယ္။ ျပည္ပထြက္သြားဖို႔ အထိ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြ၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အေပၚယံသဏၭာန္ျဖစ္တဲ့ အေျခအေန၊ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြသာ ျခားနားခ်င္ ျခားနားမယ္၊ ကြဲျပားခ်င္ကြဲျပားမယ္ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ ထင္ရာလုပ္တာေတြမွာေတာ့ ၁၉၅၈ ‘ဗိုလ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစိုးရ’ နဲ႔ ၁၉၆၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္မ လား။ ထိုစဥ္က အႏိုင္ရပါတီနဲ႔ အစိုးရျဖစ္တဲ့ ‘ပထစပါတီနဲ႔အစိုးရ’ ကို ဖ်က္သိမ္းဖမ္းဆီးၿပီး ၁၉၆၂ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု က ‘ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ’နာမည္နဲ႔ အာဏာသိမ္းကို ၾကည့္မလား၊ ၁၉၇၄အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရး စိတ္ ႀကိဳက္အတည္ျပဳၿပီး (မဆလ)တစ္ပါတီစနစ္ဆိုတဲ့ အေပၚယံသဏၭာန္နဲ႔လွည့္ျဖားၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုကပဲ အားလုံး ကို စိုးမိုးဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ။

ဗိုလ္ေနဝင္း (မဆလ) စစ္အုပ္စုကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ‘၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး’နဲ႔ တြန္းလွန္ၿဖိဳ ခ်ခဲ့ေတာ့လည္း လူထုအုံႂကြမႈႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းၿပီး ‘ေစာေမာင္ – ခင္ၫြန႔္တို႔ရဲ႕ (နဝတ) စစ္အုပ္စု ေပၚလာပါ တယ္။ (နဝတ) စစ္အုပ္စုက ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးေပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရပါ တီကို ဆိုင္းဘုတ္ေလာက္သာခ်န္ၿပီး စိစိညက္ညက္ ေခ်ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာ (နအဖ) စစ္အုပ္စုလို႔ အမည္ေျပာင္းၿပီး ‘လမ္းျပေျမပုံ ၇ရပ္’ ဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္လာၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ၾကလို႔ ‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ’ရဲ႕ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ရက္မတိုင္ခင္ ‘အခင္းအက်င္း’ ျဖစ္တည္လာခဲ့တာ မဟုတ္ပါလား။ အခုေတာ့ အဲဒီအခင္းအက်င္းကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္တာလည္း စစ္အုပ္စုပဲ မဟုတ္ပါလား။ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးစုံနဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတယ္၊ ဆႏၵျပသူေတြကို ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ ‘၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္’ မဆီေလ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္။

ဒီေတာ့ ၁၉၅၈ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကာလကေန ၂၀၂၁ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကာလအထိ ျဖစ္ရပ္ေတြကို စီၾကည့္လိုက္ေတာ့ စစ္အုပ္စုမွာ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ လွည့္ျဖားသိမ္းသြင္းတဲ့ လမ္းကလြဲလို႔ အျခားထြက္ ေပါက္မရွိေတာ့တာကို အတိုင္းသား အထင္းသားေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအဖို႔ လမ္းဆုံးေနတာပါ။

‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္းစစ္အုပ္စု’ ရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၀၂၃ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာမွာ ဘယ္လိုပါတီေတြက ဝင္ၿပိဳင္ၾကအုံးမွာလဲ၊ ျပည္သူေတြကေရာ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးၾကအုံးမွာလား။ မင္းေအာင္လႈိင္ ပါးစပ္ကေျပာေနတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာ တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ ဘယ္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ယုံ ၾကည္ေနၾကေသးသလဲ။ ဘယ္သူေတြကေရာ အဲဒီလို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လွည့္ျဖားမႈေက်ာ့ကြင္းထဲကို သက္ဆင္းလာ ေအာင္ ကူညီျမႇဴဆြယ္ ေတာေခ်ာက္ေပးၾကအုံးမွာလဲ။

‘မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု’ အဖို႔ ဘယ္တုန္းကနဲ႔မွ မတူတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အၾကပ္ အတည္းေတြေပါင္းစုံ ဆိုက္ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျပည္လုံးက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လာေန တဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ထိထိမိမိ အသုံးခ်ၿပီး ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို ေအာင္ပြဲရေအာင္ တိုက္ၾကဖို႔ပါ။ အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အခါေကာင္း လက္လြတ္သြားပါလိမ့္အုံးမယ္။