Home သတင္း တကၠသိုလ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေလာ

တကၠသိုလ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေလာ

319

တကၠသိုလ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေလာ

မန္းေစာေစာ

(၁၃ ဩဂုတ္ ၂၀၂၁)

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးပုံစံျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလ သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စတင္ေပၚေပါက္ရန္မွာ အဂၤလိပ္ေခတ္ ကိုလိုနီကြၽန္ပညာေရးစနစ္ကို အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ မတရားေသာေက်ာင္း၏ ဥပေဒကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ရင္း ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး တကၠသိုလ္ႀကီးကိုပါ ေမြးဖြားေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒကို ၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ပညာမင္းႀကီး မတ္ဟန္းတားက တင္ သြင္းၿပီး ဥပေဒျပဳေကာင္စီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယဘုရင္ခံက သေဘာတူ၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သေဘာတူလိုက္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒသည္ အာဏာ တည္ေလသည္။

၁၂၈၂ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀ရက္ (၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္)ေန႔ကား “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒ”ကို စတင္သပိတ္ေမွာက္ေသာေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသည္ တကၠသိုလ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ကာ ေပၚေပါက္လာေလသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီး ေပၚေပါက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဥပေဒေတာ္လွန္ေရး သပိတ္တိုက္ပြဲႏွင့္ စတင္ခဲ့ေလသည္။ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္အျဖစ္ သမိုင္းဝင္ေမာ္ကြန္းကို ေရးထိုးခဲ့သည္။

ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္
၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ၁၆ႏွစ္အၾကာ ၁၉၃၆ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယတကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုႏု (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းဦးႏု)က မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစိုးရက ႏွိမ္ႏွင္းမည္ဟု ေဟာေျပာမိေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အိုးေဝမဂၢဇင္းတြင္ ငရဲေခြးႀကီးလြတ္ေနၿပီး (Hell Hound at Large) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားအား ထိခိုက္ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္၏အမည္ကို အိုးေဝအယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုႏုႏွင့္ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ကို တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ေသာအခါ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္တိုက္ပြဲသည္ ေပၚေပါက္လာၿပီး အဂၤလိပ္ကို ဆန႔္က်င္ ေတာ္လွန္ရင္း သမိုင္းသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးကာ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။

တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္
ထို႔ေနာက္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ဘီအိုစီအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ား ပူးေပါင္း၍ နစ္နာခ်က္ ၁၂ခ်က္ ရေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သပိတ္တြင္ ေရနံအလုပ္သမား ၉၅ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၃၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေရနံအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾက သည္။ သပိတ္တပ္ႀကီးကို သခင္ဘိုးလွႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ကြပ္ကဲလာခဲ့သည္။ မေကြးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အစိုးရ က သပိတ္တပ္ႀကီးကို ရန္ကုန္သို႔ မေရာက္ရေလေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးသျဖင့္ သပိတ္သမားမ်ား မေကြးၿမိဳ႕၌ ေသာင္တင္ေနၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး ကိုဘေဆြတို႔ သည္ သပိတ္တပ္ႀကီးကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ကိုဗဟိန္းက အခြင့္ႀကဳံတုန္း အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေဟာေျပာရာ ကိုဘေဆြႏွင့္အတူ အဖမ္းခံၾကရသည္။ “ျမင္းခြာတစ္ခ်က္ေပါက္လွ်င္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစမည္” ဟူ ေသာ ကိုဗဟိန္း၏ ႀကဳံးဝါးသံသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္း ဟိန္းေနခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္ကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္သျဖင့္ တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရကို သုံးႀကိမ္တိတိ ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ပထမေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး
၁၉၄၈ခု၊ ဇန္နဝါရီ ၄ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးဌာနမ်ားသည္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေအးေဆးစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အာရွေဒသတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ပညာေရးအဆင့္ အတန္းသည္လည္း ျမင့္မားခဲ့သည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားမႈပင္ ရွိခဲ့ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ (ဖက္ဒရယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍) တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာ ဏာကို ထိန္းသိမ္းကာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ကို တကက၊ ဗကသ၊ ရကသႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မႏၲေလး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဥပေဒအမွတ္(၃)ႏွင့္(၄)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို ဥပေဒမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အက္ဥပေဒမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီး ဥပေဒအသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္၍ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းပိုက္လိုက္ေတာ့သည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢက ႀကီးမႉးၿပီး ဆႏၵျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား ၂၀၀၀ခန႔္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠဌ ကိုဗေဆြေလးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး ကိုသာဒိုးတို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေလးခ်က္ကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ညေန ၃နာရီ မိနစ္ ၄၀ခန႔္တြင္ ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲတပ္သား ၁၀၀ခန႔္ ေရာက္လာၿပီး သမဂၢ အေဆာက္အအုံကို ဝိုင္းကာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။
ညေန ၆နာရီအခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္မိန႔္ရေသာ တပ္မေတာ္ကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပစ္ခတ္ၿပီး လူစုခြဲမႈကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္လိမ့္မည္ မထင္သျဖင့္ သမဂၢဝင္းအတြင္း ေအးခ်မ္းစြာ ထိုင္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ေသနတ္သံမ်ားၾကားလိုက္ရသျဖင့္ မွင္တက္သြားၾကရာမွ နီးစပ္ရာ မႏၲေလးအေဆာင္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးၾကေသာ္ လည္း လိုက္လံပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား လဲက်ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရက ေက်ာင္းသား ၁၇ဦး၊ ဝန္ထမ္း ၁ဦး၊ အလုပ္သမား ၂ဦးႏွင့္ အမည္မသိ အရပ္သားတစ္ဦးသာ ေသဆုံး ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အသံဝင္းထဲရွိ ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြး ၾကရာမွ ေနာက္ဆုံးသမဂၢအေဆာက္အအုံသည္ ဆူပူမႈကိုျဖစ္ေစေသာ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုအေဆာက္အအုံကို ၿဖိဳ ဖ်က္လိုက္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမဂၢ အေဆာက္အအုံကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာ(BE)အား တာဝန္ေပးလိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ သမဂၢအ ေဆာက္အအုံကို ဒိုင္းနမိုက္မ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ေလေတာ့သည္။

၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္သည့္အခါ ယခင္သမဂၢ အေဆာက္အအုံ ေနရာေဟာင္းတြင္ ယာယီဝါးတဲျဖင့္ သမဂၢကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၇.၇.၇၂ ေန႔တြင္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားရာေက်ာ္အ တြက္ ရည္စူးၿပီး “ရာေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္”ကို ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ (အဂၤလိပ္ေခတ္ ဒုတိယေက်ာင္း သားသပိတ္တြင္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား) ေက်ာက္တိုင္ေဘးတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၇.၇.၆၂ ေန႔ ကို အမွတ္ရေစရန္အတြက္ “အလ်ား ၇၇ လက္မ၊ အနံ ၆၂ လက္မ” ရွိေသာ ေက်ာက္တိုင္တစ္တိုင္ကို စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။ ရာေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲတြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက “အေဆာက္အအုံကိုသာ ၿဖိဳလို႔ရမယ္၊ အေမာင္တို႔… ရင္ထဲက သမဂၢစိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ၿဖိဳလို႔မရပါဘူး”ဟု မိန႔္ၾကားခဲ့သည္။

ဤသည္မွာလည္း အာဏာသိမ္းမႈကို မေက်နပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပထမဦးဆုံး အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ၿပီး လုံးဝ လိုလားမႈမရွိဘဲ စတင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ဖိႏွိပ္ထားေသာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆို ရင္း ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တကၠသိုလ္ပညာေရးသည္ နိမ့္က် လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး
“ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္အတြင္း လာေရာက္ဂါရဝျပဳသူမ်ား စည္ကားလွေပသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ ေန႔လည္ တစ္နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႕မွ ဦးသန႔္႐ုပ္ကလာပ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပခုံးေျပာင္းသယ္ ေဆာင္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ အုတ္ဂူအတြင္း ထည့္သြင္းကာ သၿဂႋဳလ္လိုက္ၾကသည္။”

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန႔္သည္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ တစ္ကမာၻလုံးက ေလးစားၾကည္ညိဳၿပီး ျမန္မာ့ဂုဏ္ကို ေဆာင္လ်က္ရွိေသာဦးသန႔္လို ကမာၻေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးေန ဝင္းက သာမန္လူမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ဇနီး ကြယ္လြန္သူ ေဒၚခင္ေမသန္း အုတ္ဂူ၏ ေျခရင္း တြင္ အုတ္ဂူေသးေသးတစ္ခုျဖင့္ ႀကံေတာသုသာန္၌ ထားမည္ဆိုျခင္းမွာ ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ားက ယူဆၾကသည္။

ဦးသန႔္႐ုပ္ကလာပ္ကို ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သယ္ေဆာင္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ ႀကံေတာသုႆာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္သၿဂႋဳလ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ထားရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားကလာၿပီး ဂါရဝျပဳမည္ဟု မေလးစားတတ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၫႊန႔္ခ်ိဳးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္ၿပီးႏိုးဆြလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးသည္ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ လာေရာက္စုေဝးၾကၿပီး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္ႀကီး ဦးသန႔္အတြက္ ဂူဗိမာန္ရရွိေရး”ကို ေတာင္းဆိုၾကေတာ့သည္။ ဦးသန႔္ ႐ုပ္ကလာပ္ကိုလည္း တိုယိုတာပစ္ကပ္ ကားႏွင့္ သယ္ေဆာင္လာရင္း ထိုက္သင့္သည့္ေနရာတြင္ ပို႔ေဆာင္သၿဂႋဳလ္မည့္အေၾကာင္း ဓာတ္စက္ျဖင့္ ေၾကညာၿပီး ကာယကံရွင္ မိသားစုထံ အခြင့္ေတာင္းၾကသည္။

ဦးသန႔္ညီက ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္လိုက္မာန္ပါ မလုပ္ၾကရန္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဦးသန႔္ကို မိမိတို႔တကၠသိုလ္တြင္ ခမ္းနားစြာ သၿဂႋဳလ္ေပးမည္ဟုဆိုကာ သံဃာေတာ္မ်ား ၿခံရံလ်က္ ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသိုလ္သို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဦးသန႔္ဈာပနကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ ယာယီစင္ျမင့္ျပဳ လုပ္ၿပီး ထားရွိသည္။ ဈာပနေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူမ်ားလာေရာက္ ဂါရဝ ျပဳၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္းႀကီးထဲတြင္ စည္ကားလို႔ေနသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဦးသန႔္ဈာပနကို ႏိုင္ငံေတာ္ဈာပနအျဖစ္ က်င္းပေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီထံသို႔ စာပို႔ လိုက္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္ေန႔၊ ညေန ၄နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီထံမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိလွ်င္ မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ က်င္းပမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းျပန္ၾကား ျခင္း မရွိေခ်။

ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္သူ႔ေကာင္စီက ဦးသန႔္အုတ္ဂူႏွင့္ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံအတြင္း ေနရာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္း သားမ်ားက ၿဖိဳဖ်က္ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံေနရာတြင္ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္သၿဂႋဳလ္ရန္ ဆုံး ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္အတြင္း လာေရာက္ဂါရဝျပဳသူမ်ား စည္းကားလွေပသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ ေန႔လည္ တစ္နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႕မွ ဦးသန႔္႐ုပ္ကလာပ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပခုံးေျပာင္းသယ္ ေဆာင္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ အုတ္ဂူအတြင္း ထည့္သြင္းကာ သၿဂႋဳလ္လိုက္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔ညတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္းကို သိမ္းပိုက္ထားေသာ စစ္တပ္သည္ တစ္ညလုံး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို ေသနတ္ေတြႏွင့္ပစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ က်ရႈံးခဲ့ရသည္။ ေနာင္ေက်ာင္းျပန္တက္သည္အထိ အေဆာင္မ်ားတြင္ က်ည္ဆံဒဏ္ေၾကာင့္ ပြန္းပဲ့ မႈမ်ားကိုပင္ ျပန္ၿပီး မဖုံးႏိုင္ေသးေပ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔သို႔ မကူးခင္ မနက္ ၂နာရီခန႔္ေလာက္ကတည္းက စစ္တပ္သည္ ပိတ္ထားသည့္ အဓိပတိ လမ္း၊ ပင္မဂိတ္ေပါက္တံခါးႀကီးကို ဖ်က္ဆီးကာ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အိပ္ေမာက်ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့သည္။ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကို လူစုခြဲၿပီး ဦးသန႔္အုတ္ဂူကိုလည္း အတင္းအဓမၼ ၿဖိဳဖ်က္ ကာ ႐ုပ္ကလာပ္အေခါင္းကို ယူေဆာင္သြားၿပီး ေ႐ႊတိဂုံဘုရားအနီး၊ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံေဘးရွိ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ အုတ္ဂူအနီးတြင္ ညတြင္းခ်င္း ဂူသြင္းသၿဂႋဳလ္လိုက္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို လာေရာက္ေခၚယူ ရာတြင္ ေက်ာင္းဝင္းထဲဝင္လို႔မရဘဲ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲတြင္ သတင္းရရွိၾကသျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာလည္း မနည္းလွေပ။ အျပင္ကေန ေစာင့္ၾကည့္ရင္း လူအုပ္ႀကီးသည္ တစ္စတစ္စ မ်ားလာေလသည္။ ည ၂နာရီကတည္းက အတင္းဖမ္းဆီးၿပီး ကားမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႔နံနက္ ၅နာရီအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးပို႔ ေဆာင္မႈမ်ား အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးဟု မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ အခ်ဳပ္ကား ဝင္ထြက္သြားလာရာတြင္ ေသြးစီး ေၾကာင္းမ်ား စီးက်က်န္ခဲ့သည္။ လူထုမ်ားလည္း မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာသျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ၾကရာ စစ္တပ္ေရာက္လာၿပီး ပစ္ ခတ္လူစုခြဲေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေသနတ္မရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရက္စက္စြာျဖင့္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

တတိယေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး
၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားႏွင့္ ျပည္သူ (၁၀၀)ေလာက္ ေသ ေၾကခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္လည္း အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ဆႏၵျပပြဲႀကီးသည္လည္း ေတာ္ လွန္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ မတရားမႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သမိုင္းေမာ္ကြန္းကို ေရးထိုးခဲ့ျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို အန္တုခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တရားကိုလိုလား၍ မဟုတ္မခံတတ္ေသာ အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ သားေကာင္းရတနာေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ မိမိတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးကို အခါအခြင့္ရ လွ်င္ရသလို လႈပ္ရွားေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ရွိေနသမွ် ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ရွိေနအုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မွ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ေပ။ မတရားသည္ကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေတာ္ လွန္ျခင္းသည္လည္း ေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္သလို ကေလာင္ကိုင္ၿပီး မတရားမႈမ်ားကို ျပည္သူျပည္သားမ်ား သိရွိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးျပျခင္းသည္လည္း ေတာ္လွန္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။
“မတရားသည္ကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေတာ္လွန္ျခင္းသည္လည္း ေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္သလို
ကေလာင္ကိုင္ၿပီး မတရားမႈမ်ားကို ျပည္သူျပည္သားမ်ားသိရွိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးျပျခင္းသည္လည္း ေတာ္လွန္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။”

စတုတၳေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၉၇၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ရာျပည့္ပြဲလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ အားလုံးမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲႀကီးေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါသည္။ နဂိုက ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆရာႀကီး ၏ဂူဗိမာန္တြင္ ဆြမ္းေကြၽး၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက “မႈိင္းရာျပည့္ပြဲ”ကို သူတို႔အစီအစဥ္ႏွင့္သူတို႔ျပဳလုပ္၍ ဂူဗိမာန္သို႔ ခ်ီတက္လာကာ အေလးျပဳၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စီစဥ္ထားသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါသည္ဟု ဗိုလ္ မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာက သူ၏စာအုပ္၌ အစခ်ီကာ ေရးျပထားသည္။

မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔မတိုင္မီမွာကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ဒီျခားထဲကမွ သတၱိခဲေက်ာင္းသားမ်ား က အုံႏွင့္အင္ႏွင့္ ထြက္လာၿပီး ဆရာႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မႈိင္းကေလးမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုပင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ဝမ္းသာႀကိဳဆိုအားရျခင္း ျဖစ္မိၾကပါသည္။

၁၉၇၆ခု၊ မတ္လ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ရာျပည့္ပြဲမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေနဝင္းကို အန္တုၿပီး ခ်ီတက္အေလးျပဳသည္။ ေနာက္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမကို သိမ္းပိုက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ လိုက္ၾကသည္။ ေနဝင္းတို႔က မ်ားျပားလွသည့္ ေက်ာင္းသားအုံႂကြမႈကို ေၾကာက္လန႔္ၿပီး ကမန္းကတန္း တစ္ျပည္လုံးရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားကို အကန႔္အသတ္မရွိ ပိတ္လိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားေတြကို လိုက္ဖမ္း၍ တရားစြဲ ၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္သည္။

ဆရာႀကီးသည္ တိုင္းျပည္ကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကေလာင္လက္နက္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ လမ္းျပေပးေသာ အမ်ိဳးသားေရးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏သေကၤတလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးကို ေက်ာင္းသား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားက အေလးဂ႐ုျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာႀကီးအား ဂါရဝျပဳျခင္းသည္ မည္ သည့္ျပႆနာမွ ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိေခ်။ ယခုလိုေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂါရဝျပဳခ်ီတက္မႈကို ၿဖိဳခြင္းျခင္းသည္ အေလးဂ႐ုျပဳရမည့္ အႀကီးအကဲကို တန္ဖိုးမထားျခင္းျဖစ္၍ သမိုင္းတြင္ လြန္စြာ အ႐ုပ္ဆိုး ႐ိုင္းစိုင္းလွေပသည္။

(ဆိုင္စုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔။ ကိုယ္တိုင္ေရး-ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တန္ဖိုးထား အေလးဂ႐ုျပဳရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ဂါရဝျပဳအေလးထားရမွန္းသိေအာင္ ဆိုရွယ္ လစ္ေကာင္စီမ်ားကို ပညာေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းသစ္ကိုလည္း ေရးထိုးဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ေလသည္။ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းသည္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအ တြက္ မီးရႉးတန္ေဆာင္ အလင္းေရာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ပၪၥမေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး
၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ (၈.၈.၈၈)ရွစ္ေလးလုံးကို ကမာၻေက်ာ္ခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႈပ္ရွားေတာ္လွန္မႈသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ)ကို ေျခာက္ျခားေသြးပ်က္ေစခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလုံး ဆႏၵအေရးအခင္းႀကီးသည္ တစ္ကမာၻလုံးကို တုန္လႈပ္အံ့ဩေစခဲ့သည္။ ယင္းရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္းႀကီးကို ေက်ာင္း သားမ်ားကပင္ စတင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

ယင္းအေရးအခင္း ေပၚေပါက္ရန္မွာ (၁၂.၃.၁၉၈၈)ေန႔၊ စေနေန႔ည ၉နာရီ ၁၅မိနစ္အခ်ိန္တြင္ အေနာက္ႀကိဳ႕ ကုန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ႐ုံးအေရွ႕ရွိ စႏၵာဝင္းလက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာ္ဆန္းဝင္းႏွင့္ ဝင္းျမင့္တို႔မွ ကက္ဆက္ေခြ (စီဒီျပားေခတ္မေပၚေသး၊ ေလးေဒါင့္ႀကိဳးျပားတိတ္ေခြေခတ္) ဖြင့္ခိုင္းရာ မွစ၍ ရပ္ကြက္လူငယ္ ေဇာ္ေဇာ္ (ခ) ညီညီလြင္ႏွင့္ ငါးဦးတို႔ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရၿပီး ျပည္သူ႔ ေကာင္စီ႐ုံးကို တိုင္တန္းေသာ္လည္း ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သျဖင့္ ရန္မီးပြားသည္အထိ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ ျမင့္တက္လာေတာ့သည္။

ေက်ာင္းသားႏွင့္ အရပ္သားပါ ေၾကေအးမႈမရႏိုင္ဘဲ ခဲမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ေပါက္ၾကသည္။ (၁၄.၃.၈၈) ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းလိုက္သျဖင့္ လူစုကြဲ သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္သားတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၁၀ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္သည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ က်ဆုံးသြားေလသည္။ ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆုံးျခင္းသည္ ေက်ာင္း သားမ်ားအဖို႔ ပို၍ပင္ မေက်မနပ္ ခံျပင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက (၁၇.၃.၈၈)ေန႔တြင္ အမိန႔္ေၾကညာခ်က္ ၄၅/၈၈ ျဖင့္ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဘေမာ္ကို ဥကၠဌခန႔္အပ္ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္ေသဆုံးရျခင္း အေၾကာင္းကို စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းစုံ စမ္းေစခဲ့သည္။ (၁၃.၅.၈၈)ေန႔တြင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံေရးသားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ထံသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေၾက ညာလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်နပ္မႈမရွိ ေပါက္ကြဲလာၾကသည့္အျပင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူႏွင့္ သံဃာ ေတာ္မ်ားပါ ကူးစက္လာေတာ့သည္။ ယင္းသို႔ကူးစက္ရသည္မွာ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားစြာက ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေလသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၌ ရန္မျဖစ္ခင္က ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီအစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းလာခဲ့သည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီး ျမင့္လာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ေငြစကၠဴမ်ား ရပ္စဲလိုက္မႈ စသည့္ ျပည္သူလူထု၏အဖက္ဖက္က စီးပြားေရး၊ ပညာေရး မ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထံသို႔ ၄၁မ်က္ႏွာပါ တိုင္း ျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံကို ေဖာက္ခြဲသည္မွာ သူလိုလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလိုလို ေရးသားေပးပို႔(လုပ္ေဆာင္သလို)လိုက္ေသာ စာလည္း ပါဝင္ေလသည္။ ယင္းအေၾကာင္းမ်ား စုေပါင္းပံ့ပိုးေပးလိုက္ ေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဗုံးႀကီးသည္ စနက္တံျပဳတ္ၿပီး ျပင္းအားထန္ ေသာ ေပါက္ကြဲမႈအေရးအခင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေလသည္။

နယ္ဘက္တြင္ရွိေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ဆႏၵျပလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား ပိတ္ထားရာမွ ၄လႏွင့္ ၅လပိုင္းအတြင္း အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္လာသည္ဟု ထင္ရသ ျဖင့္ (၃၀.၅.၈၈)ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဆုံးရႈံးထားေသာ အခြင့္အေရးကို (၁၄.၆.၈၈)ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေတာင္းဆို ဆႏၵျပလာၾကသည္။ ထိုအခါ (မဆလ) အစိုးရသည္ လုံးဝ ဂ႐ု စိုက္မႈမရွိဘဲ (၂၁.၆.၈၈)ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းမ်ားကို အားလုံးျပန္လည္ပိတ္ လိုက္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပိုမို၍ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈကို နယ္အႏွံ႔ခ်ိတ္ဆက္၍ လႈပ္ ရွားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ အေျခအေနမွာ ဆိုးဝါးလို႔လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ရန္ကုန္ တိုင္းျပည္သူ႔ ေကာင္စီမွ ၁/၈၈ ျဖင့္ ပုဒ္မ-၁၄၄ကို ညမထြက္ရအမိန႔္ကို ထုတ္ျပန္ရသည္အထိ ျဖစ္လာေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းပိတ္ထားေသာ္လည္း အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း အေျခခံေက်ာင္းမ်ားသည္ ပိတ္ထားျခင္း မရွိေသး ေခ်။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ (၂၃.၆.၈၈)ေန႔ ည ၈နာရီခြဲခန႔္တြင္ ေက်ာင္းသား (၅၀)ခန႔္သည္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ရင္ျပင္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ ေဟာေျပာေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ (၈.၈.၈၈)မေရာက္ခင္အထိ ေန႔စဥ္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေပၚတြင္ စည္းလုံးလႈံ႕ေဆာ္ ေဟာေျပာၾကေလသည္။ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ေပၚတြင္ နယ္စုံလာၾကသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဝင္ေရာက္နားေထာင္ၾကၿပီး သိရွိသြားၾကေလသည္။ (၈.၈.၈၈)ေရာက္ပါက တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေဟာေျပာၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္ပသတင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘီဘီစီ၊ ဘီအို ေအတို႔က ညစဥ္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုစဥ္က ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေပၚတြင္ တက္ေရာက္ေဟာေျပာေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားမွာ တကၠသိုလ္သားမ်ား ပါဝင္သလို အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ားဆုံးေတြ႕ရေလသည္။ အေၾကာင္းက သူတို႔ မွာ အစိမ္းႏွင့္အျဖဴကို ဝတ္ဆင္ထားၾကသျဖင့္ အထင္ရွားဆုံးေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္တက္ေရာက္ နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တခ်ိဳ႕နယ္ဘက္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ လႈပ္ရွားလာၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေတာင္ႀကီး၊ ပဲခူး၊ ျပည္ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ စတင္လာခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးတြင္ ဘာသာေရးျဖင့္ ဖန္တီးတိုက္ေပးမႈပင္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ (၂၂.၇.၈၈)ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ ျပည္သူ႔အသက္ အိုးအိမ္ကာကြယ္ေရးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားရန္လည္းေကာင္း ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ေၾကညာခ်က္ ၂/၈၈ ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေလသည္။

တိုင္းျပည္အေျခအေနသည္ ေကာင္းလာသည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္လာစရာ မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အေျခအေနကိုရိပ္မိေသာ ဦးေနဝင္းသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အေရးေပၚညီလာ ခံကို (၂၃/၂၄/၂၅.၇. ၈၈)ေန႔တြင္ သုံးရက္တိုင္တိုင္ က်ိဳကၠဆံကြင္း ဆရာစံခန္းမတြင္ က်င္းပၾကေလသည္။ ညီလာခံတြင္ ဥကၠဌဦးေနဝင္းက တစ္ပါတီစနစ္ႏွင့္ ပါတီစုံစနစ္တြင္ မည္သည့္စနစ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း “လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳ လုပ္ေရး”ကို လမ္းဖြင့္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္လည္း ထုတ္လႊင့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ယင္း မိန႔္ခြန္းသည္ လြန္စြာထူးျခားေသာ မိန႔္ခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ပါတီစုံကို လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သူအားလုံးက သေဘာတူလက္ခံလိုက္မည္ဆိုပါလွ်င္ (၈.၈.၈၈)သည္ ေပၚလာစရာအေၾကာင္း မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ လမ္းေဟာင္းျဖစ္ေသာ (မဆလ) လမ္းစဥ္ကိုသာ ဆက္သြားရန္ တင္ျပေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းႀကီး(၈.၈.၈၈)ကို ဦးေဆာင္ကာ (မဆလ) အစိုးရကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ (မဆလ)အစိုးရသည္ တစ္အုံလုံး ျဖဳတ္က်ခဲ့ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၈၈ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၈ရက္၊ စက္ တင္ဘာလ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းလိုက္ျပန္သည္။ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ၿဖိဳခြဲသျဖင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးၾကရ၍ ဒုကၡေပါင္းစုံ ပင္လယ္ေဝေတာ့၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္သည္ အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး ၁၉၉၀ျပည့္တြင္ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးသည္။ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ကို အနားေပးၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(နဝတ)ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးသမား လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားကို အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူသည္။ တခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ ေျပးၾကသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ထဲထည့္ထားလိုက္သည္။ (နဝတ၊ နအဖ) အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ ၾကာေညာင္းခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္သယံဇာတ ကုန္သေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(နအဖ)က စိတ္ႀကိဳက္ ၂၀၀၈၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ လူမႈေရးအသင္းမွ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ကို စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စတင္ အေ႐ြးခံသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရ၍ အစိုးရျဖစ္လာကာ တိုင္းျပည္ကို ငါးႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေလသည္။ ဒီမိုကေရစီ အေရာင္သမ္းလာသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားေတာ္လွန္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရာင္သန္းလာခဲ့ၿပီး လူ႔ေဘာင္ သစ္သို႔ အေ႐ြ႕တစ္ခု ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားေတာ္လွန္မႈမရွိပါလွ်င္ အာဏာရွင္(မဆလ) ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ဒုံရင္းဒုံရင္းျဖင့္ စခန္းသြားေနရအုံးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္သည္ ၁၉၆၂ ခုမွ တျဖည္းျဖည္း ဆင္းရဲလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးေခ်။

“ပါတီစုံကို လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သူအားလုံးက သေဘာတူလက္ခံလိုက္မည္ဆိုပါလွ်င္
(၈.၈.၈၈)သည္ ေပၚလာစရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ေခ်။”

နိဂုံးခ်ဳပ္
စင္စစ္ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ရွာမွီးရာႏွင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္ သုေတ သနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္ေနရာလည္း မဟုတ္ေပ။ ပညာေရးကို စိတ္တိုင္းက်ေဆာင္ ႐ြက္ခြင့္ျပဳထားေပးရမည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္တို႔ကို ေခတ္မီတိုးတက္ရန္ နည္းပညာ သစ္မ်ားကို ရွာေဖြသင္ၾကားေပးရာ အဓိကဌာနတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သားေကာင္းရတနာမ်ားကို ေမြးထုတ္ရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ အၫႊန႔္တလူလူ ထိုးထြက္လႊင့္ထူေနေသာ လူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္စုေဝးရာေနရာျဖစ္၍ မတရားမႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ေတာ္လွန္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ ယခု ေခတ္မွ မဟုတ္ဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၚေပါက္ခဲ့သလို ေတာ္လည္းေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေလသည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က မတရားမႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေနာက္ဆုံး လြတ္ လပ္ေရးရသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခန္းက႑သည္ လြန္စြာ ႀကီးမားခဲ့ေလသည္။ ယခုလို မိမိတို႔ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေနထိုင္ကာမွ မတရားမႈကိုေတာ္လွန္ရာတြင္ မၾကာ ခဏ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံရမႈသည္ လြန္စြာဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွၿပီး လြန္စြာမွလည္း အ႐ုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္လွေပသည္။ စင္စစ္မွာမူ ဦးစြာမိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မိမိနားလည္ရပါမည္။ ေနရာတကာလိုက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံလို႔မရေပ။ မိမိတို႔သည္ မည္ သည့္ပညာကို သင္ယူထားၾကသနည္း။ မိမိတို႔၏ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိရပါမည္။ မိမိေနရာ မိမိအေျခအေန မိမိလုပ္ရ မည့္အလုပ္ကို မသိသမွ် ကာလပတ္လုံး မည္သည့္အလုပ္ကိုပဲလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအခါ တိုင္း ျပည္တိုးတက္ရန္ အလွမ္းေဝးေနအုံးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို မွန္ကန္မွ်တေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ မတရားမႈမ်ားကို တိုးပြားေစၿပီး အာဏာလက္နက္ အားကိုးမႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသမွ် ေတာ္လွန္ေနေသာ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးကို ရပ္စဲမည္မဟုတ္ဘဲ တည္ရွိေနအုံးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမသည္ မတရားမႈကို ေတာ္လွန္ ေသာ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္(ေက်ာင္းသား)မ်ား ေပၚထြက္ရာနယ္ေျမေနရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသတည္း။

က်မ္းကိုး။
၁။ ရာစု၏သမီးပ်ိဳ၊ ႏွစ္ ၁၀၀ တကၠသိုလ္။ ၂၀၂၁။ တင္ၫႊန႔္။
၂။ ဆိုင္စုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔။ ကိုယ္တိုင္ေရး – ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။
၃။ ျမန္မာ့ရက္စဥ္က်မ္း။