Home ေဆာင္းပါး ကပ္သုံးပါးႏွင့္ ျမန္မာျပည္

ကပ္သုံးပါးႏွင့္ ျမန္မာျပည္

1408

ကပ္သုံးပါးႏွင့္ ျမန္မာျပည္

ေဖာင့္ဖ

(၉ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁)

ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္အကဲဆတ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ႀကီးစြာသတိထားရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္သူ (Stake Holders)မ်ားအေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဦးေဆာင္သူႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ငါတေကာေကာၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ ျခင္း၊ မိမိပါတီ၏ အက်ိဳးကိုသာၾကည့္ျခင္း၊ မိမိအုပ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာၾကည့္ျခင္း၊ မိမိေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္း ေကာင္းစားေရးကိုသာၾကည့္ျခင္း၊ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမွ သေဘာတူညီမႈကို မရယူျခင္းတို႔ရွိေနလ်င္ ႏိုင္ငံေရး အႏၲရာယ္ မီးဝါျပမႈမ်ား ရွိေနေပလိမ့္မည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သည္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို သိရမည္။ ထိုျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ အျခားမိမိႏွင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ တိုင္းသူျပည္သားအတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္ရေသာ
အလုပ္ ျဖစ္သည္။ အစုအဖြဲ႕အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးသီး၊ ပညာရွင္အသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြး အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္မွသာလ်င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိ ေပမည္။
ၾသဇာအာဏာထူေထာင္ၿပီး အျခားအေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးစားလာလ်င္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ တက္လာ ေပေတာ့မည္။

မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းကို ေျခရာေကာက္ၾကည့္လ်င္ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ နဝတ နအဖေခတ္၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္ႏွင့္ ယခု စစ္ေကာင္စီေခတ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ အတၱလြန္ကဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ ငံေရး ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ၿပီး အေရးမွန္သမွ် အက်ဖက္သို႔ ယိုင္ဆင္းကုန္သည္။ ျပည္သူလူထုအမ်ား ဆင္းရဲနိမ့္က် မ်က္ႏွာငယ္ၾကရသည္။ ကိုယ့္ေနာက္ကရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ကိုယ့္ကို ေက်ာ္တက္တာခံရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ရရာအလုပ္လုပ္၊ အႏွိမ္ခံဘဝႏွင့္ ဘဝကုန္ဆုံးၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း ၏ အဓိကတရားခံမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုရင္ မွားႏိုင္မည္လား။

၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး (၇၃)ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ ေပါင္း (၆၆)ႏွစ္ (အိမ္ေစာင့္အစိုးရ သုံးႏွစ္ အပါအဝင္ ၂၀၀၈ေျခဥေအာက္ အစိုးရမ်ား ဆယ္ႏွစ္သက္တမ္းပါ ထည့္သြင္း ထားသည္။) ၾကာေနထိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံစားရကာ တိုင္းျပည္သည္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ အဆင့္က ဘိတ္ေခ်း။ ယခုလည္း အလုံးစုံးပ်က္သုဥ္းသည့္ႏိုင္ငံ (Failed State) သို႔ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဇြန္လက ကမာၻ႔ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္မွာ လာမည့္သုံးလအတြင္း (စက္တင္ဘာလအ တြင္း) ျပည္သူမ်ား စားနပ္ရိကၡာျပတ္ေတာက္ၿပီး အၾကပ္အတည္းျဖစ္မည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အလႉေငြ ရရွိထား သည္မွာ ၂၀% သာရွိေသးသည္။ စစ္ေကာင္စီမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ ျပည္သူအမ်ားကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ သေဘာမထားႏိုင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအဖို႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ျဖစ္ေနၿပီလား။

ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူဟူေသာ အတၱဦးစီးသည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာနမ်ား ႀကီးမားေနသေ႐ြ႕ တိုင္းျပည္သည္ မီးေတြ ဆက္ေတာက္ေနဦးမည္။
ႏိုင္ငံေရးသည္ လိမ္ညာၿဖီးျဖန္း ဝါးခ်၍ မရပါ။ မိမိပိုင္ မီဒီယာမွ အလိမ္အညာသတင္း ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္
မိမိဘက္ပါလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံး၍ မရႏိုင္ပါ။ ယေန႔သည္ ဆက္သြယ္ေရးသတင္းနည္းပညာေခတ္(IT)သို႔ ေရာက္ေနၿပီကို မသိေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဇြတ္မိုက္ေနၾကတာလား။ ခါးေတာင္းတျခား ဖင္တျခားျဖစ္ေနသည္ကို ျပည္သူ မ်ား သိထားေနၾကၿပီျဖစ္လို႔ သတိထားဖို႔ ေကာင္းပါၿပီ။ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ဇြတ္မိုက္ခ်င္လည္း မိုက္ေတာ့ေပါ့။

၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေတြကအာဏာသိမ္းမႈတို႔သည္ ေနာက္ခံျခင္းမတူသလို အေၾကာင္းခံ အျဖစ္အပ်က္ ျခင္းလည္း မတူပါ။ အာဏာသိမ္းေခတ္ မ်ိဳးဆက္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္၊ အရည္အေသြးႏွင့္ သိျမင္နားလည္မႈတို႔လည္း ကြာျခားလာသည္။ ၁၉၆၂ ႏွင့္ ၁၉၈၈ စစ္အဏာသိမ္းမႈသည္ ႏွစ္လသုံးလအတြင္း အာဏာသိမ္းသူမ်ားက စီးပိုးအုပ္စိုးမိ ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ က အစဦးဆုံး အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ နဝတ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ အစိုးရကို ထိုင္းႏိုင္ငံက ဦးစြာပထမ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ငါးလေက်ာ္လာသည္အထိ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳေသး သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီမ်ား အၾကပ္႐ိုက္ေနၾကၿပီ။ သူတို႔အၾကပ္႐ိုက္ေလ သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီး ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ် သတ္ျဖတ္သည္အထိ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေလျဖစ္သည္ကို ကမာၻကလည္း အတိုင္းသား သိျမင္ေနၾကသည္။
စစ္အာဏာရွင္ကို တန္ျပန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကလည္း တစတစ ျပင္းထန္လာသည္။ သူတို႔ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ ေသမွာမေၾကာက္သူေတြလည္း အေတာ္မ်ားလာသည္။ ဤသည္မွာ မတရားအၾကမ္းဖက္မႈတို႔၏ တန္ျပန္အက်ိဳးဆက္ ပင္ ျဖစ္သည္။

ခက္တာက ေျမဇာပင္ျပည္သူမ်ား။ သူတို႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးၾကမည္နည္း။ ေျမဘဲဇာပင္မ်ားကိုပင္ စစ္ ေကာင္စီက အယုံအၾကည္မထား၊ မထင္ရင္မထင္သလို ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ် သတ္ျဖတ္သည္အထိ ရက္စက္ သည္။ ျပည္သူမ်ားဘဝ ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလးဘဝ ေရာက္သြားၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ျပည္သူမ်ားက အားကိုး ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ(CRPH) မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ ေရးအစိုးရ(NUG)၏ အခန္းက႑ကို ရႈျမင္သုံးသပ္ရန္ လိုပါသည္။

CRPH ကို ၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီ (၁)ရက္ စစ္တပၠ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး NUG ကို ဧၿပီလ (၁၆)ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ကမာၻက အသိ အမွတ္ျပဳခံရႏိုင္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ အေျခခံဥပေဒရွိရမည္။ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ ရွိရမည္။ က်န္သည့္ အီစတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တစတစ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားႏိုင္သည္။ အဓိက အဂၤါႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို ေရးဆြဲဖြဲ႕စည္းရန္ CRPH မွာ ေဆာင္႐ြက္အေကာင္အထည္ေဖၚရ မည္ျဖစ္၍ CRPH က လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs)၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs)၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(EAOs)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရာမွ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံသည့္ အေျခခံဥပေဒအစား ပဋိဥာဥ္(Charter) ကို မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခ်ာတာ အပိုင္း(၁)ကို လက္ခံၾကေသာ္လည္း အပိုင္း (၂)သည္ အျငင္းပြါးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ၏ အေငြ႕အသက္မကင္းဟု ေျပာသံဆိုသံ ၾကားလာရသည္။ အစက ထင္ထားခဲ့သည္မွာ CRPH က ဖြဲ႕စည္းသည့္ NUG ေနာက္သို႔ တညီတၫြတ္ထဲလိုက္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ လာလ်င္ ျပည္သူဘက္က အသာစီးရၿပီး ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံ မႈ အျမန္ရရွိကာ ပြဲက အျမန္အၿပီးသတ္လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အႏိုင္ရမွသာ အထိအခိုက္ အနည္းဆုံးျဖင့္ အေျပာင္းအ လဲ ျဖစ္လာမည္။ ထိုသို႔ ေတြးထင္ထားသကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ ပဋိဥာဥ္ အပိုင္း(၂)ေၾကာင့္ EPPs ႏွင့္ EAOs တို႔၏ အျပည့္ အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိသျဖင့္ ေဆြေႏြးညႇိႏႈိင္းေနဆဲဟုဆိုၿပီး ေဝ့လည္လည္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ထိုသို႔ရွိေန စဥ္မွာ နစက က မတရား ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္မႈ အရွိန္ျပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအင္အားစု(PDF)ကို ေမလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
PDF သည္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ေရွ႕ေျပးတပ္ဦးဟု ေဖၚၫႊန္းေျပာဆိုၾကသည္ကို ၾကားရ ျပန္သည္။ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ၏လုပ္ရပ္ကို တန္ျပန္သည့္သေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ PDF ကို ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံ ၾကသည္။

တစ္ခုက်န္ေနသည္က CRPH က ေဖၚေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) ေပၚထြန္းလာေရးျဖစ္သည္။ NUCC သည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေပၚထြန္ေရးအတြက္ NUG ကို ေနာက္က ထိန္း ေက်ာင္းေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္ထားသည္။ NUCC တြင္ ျပည္နယ္အလိုက္
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီမ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းမူကား ျပည္နယ္မ်ား၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိျမင္နားလည္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းႏိုင္ရန္အ တြက္ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အလိုက္ တိုင္းရင္းသားအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မဖြဲ႕စည္းရေသးေသာ ျပည္ နယ္မ်ားရွိလာသျဖင့္ NUCC ဖြဲ႕စည္းရန္ ၾကန္႔ၾကာလာရျပန္သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားဆိုလ်င္ ကရင္ျပည္နယ္ အတိုင္ ပင္ခံေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းေရးထက္ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး ကိုယ္စားျပဳသည့္ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းရျပန္သည္။ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီထဲတြင္ နစက ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါေရးမပါေရးသည္လည္း ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။
နစကေရာ၊ NUG ပါ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနရသည္။

နစက၏ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ(၂၄)တြင္ ASEAN SUMMIT တက္ရန္ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔သြားျခင္း၊ ဒုတိယခရီးစဥ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအတြက္ ႐ုရွား ခရီးစဥ္တြင္ ႐ုရွားသမၼတႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မရျခင္း၊ (၇၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးညီလာခံတြင္ နစကကိုတက္ေရာက္ ခြင့္မေပးျခင္း၊ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ နစက တက္ေရာက္ ခြင့္ကိုျငင္းပယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားညီလာခံ၏ (၁၀၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ နစကကို တက္ ေရာက္ခြင့္မေပးျခင္း၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၄၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို နစက တက္ ေရာက္ခြင့္မရျခင္း၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢညီလာခံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား မေရာက္ရွိ ေအာင္ တားဆီးေရး၊ ဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအ ေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ ရပ္တန္႔ေရးတို႔ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ (၁၁၉)မဲ၊ ကန္႔ကြက္ မဲ (၁)မဲ၊ ၾကားေနမဲ (၃၆)မဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်မွတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ နစက အေရးနိမ့္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။

ျပည္တြင္းမွာေတာ့ နစကသည္ သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေနာက္တြန္႔သြားေအာင္ ၎၏စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတပ္သားမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဒလံမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ အင္အား အလြန္အကြၽံသုံးၿပီး စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ တရားဥပေဒေဘါင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းသည့္အ ဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

CDM ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ယႏၲရားမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္း၊ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေပ်ာက္က်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ဒလံမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ျပည္တြင္းစီးပြါးေရး ယိမ္းယိုင္မႈကို မတည့္မတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကူးစက္ျမန္ အသြင္ေျပာင္းမ်ိဳးဗီဇ ဒယ္လ္တာ ကိုဗစ္ႏိုင္တီး ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရျခင္း စသည္တို႔ကို ယေန႔ထိ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေပ။ နစက ဆန္႔က်င္သူမ်ား ရပ္တန္႔သြားေအာင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ နင္းမႈျပဳေနသည့္ နစကကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳရန္ လက္တြန္႔ေနျခင္းသည္ နစက က်ဆုံးခန္း၏ နိဒါန္းပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

NUG ဘက္ကို ျပန္ၾကည့္ၾကစို႔။ သူ၏ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈအပိုင္းအစအခ်ိဳ႕ ကို ေဖၚျပရလ်င္
– ေမ (၂၄)တြင္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံက NUG ကို တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေမ (၂၈)တြင္ NUG ႏွင့္ ဂ်ပန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း၊ ဇြန္လ (၂၃)ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပင္သစ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံ(National Assembly) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ CRPH အဖိတ္ၾကားခံရ ျခင္း၊ ဇြန္လ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ CRPH ႏွင့္ ၾသစတီးယား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဇြန္လ (၂၅)တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူအတြက္ အားရေၾက နပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ႏိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းသည္ ဆက္၍ရွည္ေနေပဦးမည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးသည္ လမ္းပိတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ နစက သည္ လုံးဝ ဥႆုံ အာဏာရရွိေရးကိုသာ ဦးတည္ၿပီး (အာဏာရွင္မွန္သမွ်သည္ မည္သည့္အခါမွ အရွင္ထြက္မထြက္ပါ။) ျပည္သူ႔ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကြယ္ေပ်ာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပဒါး ႏွင့္ သံပမာ ခ်ိတ္ဆက္တြယ္ကပ္၍ မရေတာ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရယ္ဒီကယ္သေဘာအရ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးျဖစ္လာၿပီး အႂကြင္းသုည (Zero Sum Game) ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမရေတာ့သည့္အဆုံး စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ၾကေတာ့မည့္ ပုံထြက္ေနသည္။

ဆိုင္သူေရာ မဆိုင္သူပါ ေသေၾကပ်က္စီးၾကမည္။ ကယား၊ ခ်င္း၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ ကရင္တို႔တြင္ အစျပဳ ေနၾကၿပီ။ စစ္ေဘးေရွာင္ မ်ားလာမည္။ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲၾကပ္တည္းလာမည္။ ရိကၡာျပတ္လပ္မည္။ က်န္းမာေရး ဆိုးဝါးမည္။ ေတာေၾကာင္မ်ား ေပါလာမည္။ ဘနဖူး သိုက္တူးၾကမည္။ လူလည္ဖ်ံက် အခြင့္အေရးသမားမ်ား ေပါမ်ား မည္။ စစ္ေဘး(သတၱႏၲရကပ္)၊ အငတ္ေဘး(ဒုဘိကၡႏၲရကပ္)၊ ေရာဂါေဘး (ေရာဂႏၲရကပ္) တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မည္။

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို နစကႏွင့္ NUG တို႔က မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ မည္သည့္အဖြဲ႕က တာဝန္ ယူတာဝန္ခံမည္နည္း။ ခုျဖစ္မည့္စစ္က တိုင္းတပါးႏွင့္ျဖစ္မည့္စစ္ မဟုတ္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္သည့္ လြတ္ လပ္ေရးတိုက္ပြဲလည္းမဟုတ္။ လူမ်ိဳးေရးစစ္လည္းမဟုတ္။ တေျမထဲ၊ တေရထဲေနသည့္ ညီအစ္ကိုမ်ား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ သည့္စစ္ျဖစ္ေန၍ သူ႔လူ ကိုယ့္လူ ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေပ။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ေတြ႕ရာသခ်ႌဳင္းဓားမဆိုင္း သင္းသတ္ၾကမည္။ နစက ကလည္း အာဏာလက္မလြတ္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို ရန္သူအသြင္သ႑ာန္ရန္မူ၍ မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္ဆိုၿပီး သံဃာေတာ္၊ ပညာရွင္၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အို၊ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးဟူ၍မခ်န္ဘဲ ေခ်မႈန္းေျဖ ရွင္းေပလိမ့္မည္။

NUG ကလည္း ျပည္သူ႔အလိုက် နစက ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား အထိအခိုက္နည္းေအာင္ မည္သို႔ မည္ပုံ ေဆာင္႐ြက္ထားသည္လဲ။ စစ္ပြဲတြင္ အားႀကီးသူ အႏိုင္ယူစၿမဲျဖစ္သည္။ အားဆိုသည္မွာ စစ္အင္အား၊ နည္း ပညာအင္အား၊ သယံဇာတအင္အား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအင္အား၊ လူမႈအင္အား၊ သံတမန္အင္အားႏွင့္ မီဒီယာအင္အားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအားမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီထုတ္သုံးႏိုင္သူအဖို႔ ေအာင္ပြဲရႏိုင္ေပမည္။

စစ္သည္ ႏိုင္ငံေရး၏အဆက္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာမရေသာေၾကာင့္ စစ္ေရး နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ျဖစ္လ်င္ ေျမဇာပင္ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကမည္။
စစ္ကို ေရွာင္ကြင္းၾကမည္လား၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မည္လား။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လက္ပိုက္ၾကည့္မေန သင့္ေတာ့ပါ။ ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္းႀကီးမ်ားက ျမန္မာျပည္ကို ကယ္တင္ေပးၾကပါေလာ့။